Home En Sokratisk Dialog

(Detta är baserat på en diskussion med en mycket intelligent vän till mig, som de flesta, var indoktrinerad i liberala idéer och har inte haft tid att tänka igenom dem. Sokrates tjänar i mitt och två andras ställe, och den idealiserade Bret tjänar i min vän och fyra andras plats.)

Bret: Var hälsar Sokrates. De säger att du tror demokrati är dåligt, och aristokrati bra.

Sokrates: Så du anser att demokrati är det allra bästa - kan du tala om för mig varför?

Bret: Individen är det viktigaste, och demokrati tillåter individen att uttrycka sig själv och innehava den största makten mot samhällen som kan åsamka den skada, genom representation. Det är frihet för individen, och det är det högsta målet för ett avancerat samhälle.

Sokrates: Det låter bra nog. Men säg mig - om en individ skulle utveckla ett virus som hade kunnat förinta hela mänskligheten, skulle du stoppa honom?

Bret: Självklart. Han skulle hindra individernas rättigheter, och hade blivit tvungen att stoppas.

Sokrates: Även om han har rättigheten till frihet, och att uttrycka sig själv?

Bret: Hans självuttryck hade hindrat andra från att ha samma frihet, så i kollektivets namn, hade vi blivit tvungna att förneka honom den.

Sokrates: Så om individen gör någonting destruktivt mot helheten, måste den bli hindrad?

Bret: Uppenbarligen, om det hindrar helhetens frihet.

Sokrates: Om individen skulle använde sin frihet för att skapa en politisk stat vilket skulle hindra friheten för helheten då?

Bret: Han hade blivit tvungen att bli stoppad.

Sokrates: Så om en individ skulle använda sin frihet för att hindra helhetens frihet, skulle han blivit stoppad. Om mer än en individ skulle göra så då?

Bret: De hade också blivit tvungna att bli hindrade.

Sokrates: Om dessa individer inte skulle känna till att deras röster skulle hindra helhetens frihet då?

Bret: De hade fortfarande blivit tvungna att bli stoppade.

Sokrates: Om dessa individer utgjorde en majoritet då?

Bret: Om demokratin skulle fortsätta att existera, skulle de bli tvungna att bli hindrade.

Sokrates: Men då måste det finnas någon som hindrar dem?

Bret: Ja, en vis ledare.

Sokrates: Så hur skiljer sig detta från en kung?

Bret: Tja, folket har frihet.

Sokrates: Men endast att välja vad som redan är valt, med andra ord, demokrati?

Bret: Allting annat hindrar andras frihet.

Sokrates: Och för att rädda dem från detta öde, behöver de - en kung?

Bret: Nej, en tillträdd ledare.

Sokrates: Men om de inte vet när deras val kommer hindra helhetens frihet, hur kan de då välja de rätt tillträdda befattningshavarna?

Bret: Om de inte gör det, kommer de förlora sin frihet.

Sokrates: Men med en kung, kommer de alltid ha friheter?

Bret: Utom att välja en ledare!

Sokrates: Men vi har redan konstaterat att de inte kan veta om de väljer en ledare som kommer hindra helhetens frihet eller inte, och om de väljer de felaktiga besluten, måste de bli hindrade. Därför, har de verkligen friheten till att välja en ledare?

Bret: Nja, det är frihet inom gränser.

Sokrates: För mig verkar det som om en kung erbjuder samma begränsade frihet, och eliminerar chansen att folket väljer beslut de inte förstår. Vid förutsättningen att människor idag röstar för någonting som skulle hindra helhetens frihet inom, låt säga 500 år, och när det väl är röstat för, kan ingenting ändra det såklart?

Bret: Givetvis hade det blivit tvunget att bli ändrat. Genom utbildning, eller någonting i den stilen.

Sokrates: Om utbildning inte skulle fungera - om det var någonting så komplext att den genomsnittliga personen inte skulle kunna förstå det?

Bret: Då skulle deras röst bli stoppad.

Sokrates: Så om någon röstar för någonting som i framtiden nödvändigtvis skulle hindra helhetens frihet, hade deras röst blivit stoppad?

Bret: Ja.

Sokretes: Trots det måste demokrati, för att kunna skydda sig själv från dåliga röster, hindra helhetens frihet. Håller du med?

Bret: Självklart.

Sokrates: Och röster som hindrar helhetens frihet måste bli stoppade?

Bret: Ja.

Sokrates: Inkluderar det...att rösta för demokrati?

(Demokrati är en paradox: människor röstar på saker som de inte förstår, för att kunna uppnå paradoxala mål som att ha friheten till att inte ha frihet. Det fungerar inte, förutom som ett stillande för massorna, som tror att de är "fria" och kommer ignorera bakom-kullisserna-maskineriet av affärshandel.)

19 Februari, 2005

Our gratitude to "Alexis" for this translation.


Copyright © 1988-2005 mock Him productions