דיאלוג סוקרטי
Home דיאלוג סוקרטי

(הקטע הבא מבוסס על שיחה של כותב הקטע, עם חברו, אשר כמו לרבים אחרים, הונחלו רעיונות הליברליזם בתוך ראשו ולא היה לו הזמן לחשוב עליהם לעומק. סוקרטס מיוצג בקטע הזה בתור כותב ועוד שני חברים, ושלמה מייצג חמישה חברים נוספים.) שלמה: שלומות, סוקרטס. נאמר לי כי אתה מאמין שדמוקרטיה הינה מזיקה, ואריסטוקרטיה - מועילה.

סוקרטס: אז אתה מאמין כי דמוקרטיה הינה הטוב שבטוב – האם הינך מוכן לומר לי מדוע?

שלמה: הטוּב החשוב ביותר הינו של היחיד. דמוקרטיה מאפשרת ליחיד לבטא את עצמו ולהיות בעל כוח רב נגד חברות שיכולות לגרום לו לנזק, בדרך של ייצוג הוגן ליחידים. חופש ליחיד - זו היא המטרה העליונה ביותר של חברה נאורה.

סוקרטס: הטיעון נשמע הגיוני בעליל, אך הגד לי – אם יחיד מסוים היה מפתח נגיף שמשמיד את כל האנושות , היית עוצר בעדו?

שלמה: כמובן. הוא עלול למנוע את זכויותיהם של יחידים אחרים, ויהיה חייב להעצר.

סוקרטס: למרות שיש לו את הזכות לחופש, ולביטוי עצמי?

שלמה: ביטויו העצמי ימנע מאחרים חופש זה, לכן בשם הקולקטיב, נמנע זאת ממנו.

סוקרטס: ובכן, אז אם היחיד מבצע משהו שקטלני לכלל, זה חייב להמנע?

שלמה: כמובן, אם זה אכן מגביל את חופש הכלל.

סוקרטס: אז מה אם היחיד היה משתמש בחופש שניתן לו על מנת ליצור מצב פוליטי אשר היה מגביל את חופש המכלול?

שלמה: אזי יש לרסנו.

סוקרטס:לכן אם היחיד משתמש בחופש שלו כדי להגביל את החופש של הכלל, הוא מרוסן. מה אם יותר מיחיד אחד היה נוהג כך?

שלמה : גם הם ירוסנו.

סוקרטס: מה אם היחידים האלו לא יהיו מודעים לכך שהגבילו את החופש של הכלל?

שלמה: זה עדיין יגרום לריסונם..

סוקרטס: מה אם היחידים האלו מהווים רוב?

שלמה: לשם התמדת הדמוקרטיה, גם הם ירוסנו.

סוקרטס: אבל אז חייב להיות מישהו שיגביל אותם?

שלמה: כן, מנהיג חכם.

סוקרטס: כיצד זה שונה ממלך?

שלמה: ובכן, לאנשים יש חופש.

סוקרטס: אבל רק כדי לבחור במה שכבר נבחר - הדמוקרטיה?

שלמה: כל דבר אחר יגביל את החופש של היתר.

סוקרטס: וכדי לשמור אותם מגורל זה הם צריכים מלך?

שלמה: לא, מנהיג ייצוגי.

סוקרטס: אבל אם אינם יודעים כי החלטה זו תגביל את החופש של הכלל, כיצד הם יכולים לבחור את הנציג הנכון?

שלמה: כי אם לא, אז החופש שלהם יאבד.

סוקרטס: אבל אם קיים מלך, הם תמיד יהיו בעלי חופש?

שלמה: פרט לבחירה במנהיג!

סוקרטס: אבל כבר ביססנו כי אינם יכולים לדעת אם הם בוחרים מנהיג שיגביל את החופש של הכלל או לא , ואם הם בוחרים את הבחירה הלא נכונה, הם ירוסנו. זאת אומרת, האם באמת יש להם את החופש לבחור במנהיג?

שלמה: ובכן, זהו חופש עם מגבלות.

סוקרטס: נראה לי כי מלך מציע את אותו חופש מוגבל, ומבטל את הסיכוי שאנשים יחליטו החלטות שאינם מבינים בהן. אז, בהנחה שאנשים כיום בוחרים משהו שיגביל את החופש של הכלל , אז בעוד 500 שנה מהיום, ברגע שמתקבלת החלטה, אין דבר היכול לשנות את מסלולה?

שלמה: כמובן שזה חייב להשתנות דרך החינוך, או בדרך אחרת כלשהי.

סוקרטס: מה אם החינוך לא עבד – וזה דבר אשר כה מורכב עד כי האדם הממוצע אינו יכול להבינו ?

שלמה: אז קולם ירוסן.

סוקרטס: אז אם מישהו מצביע בשביל משהו שבעתיד הרחוק יגביל את החופש של הכלל, קולם ירוסן?

שלמה: כן.

סוקרטס: אך דמוקרטיה, על מנת לשמר עצמה מבחירות רעות, חייבת להגביל את החופש של הכלל. האם אתה מסכים?

שלמה : כמובן.

סוקרטס: וקולות אשר מגבילים את החופש של הכלל חייבים בריסון?

שלמה: כן.

סוקרטס: האם זה כולל... את הבחירה עבור דמוקרטיה?

(דמוקרטיה הינה פרדוקס: אנשים בוחרים דברים שהם אינם מבינים, על מנת להשיג מטרות פרדוקסליות כגון החופש לחוסר חופש. זה לא מתפקד, חוץ מכדבר המרצה את ההמונים, אשר בזמן שמאמינים כי הם "חופשיים" יתעלמו מקנוניית המסחר מאחורי הקלעים.)

april 20, 2008

Our gratitude to ilia for this translation.


Slashdot This! Bookmark on Windows Live! Bookmark on Newsvine! Bookmark on Reddit! Bookmark on Magnolia! Bookmark on Facebook!

Copyright © 1988-2010 mock Him productions