Home Mänsklighetens låga biologiska kvalitet

Det är tabubelagt att ens nämna en rad ämnen, eftersom de får vissa människor att känna sig obekväma. Efter att ha sett hur väl detta imperium av att inte förolämpa vissa människor har styrt oss mot en miljödödande evolutionär återvändsgränd, så är jag inte benägen att visa det omtanke: imperiet misslyckades på ett sätt som forntida civilisationer och NSDAP aldrig kunde (ni kan erinra att många stora konstnärer upptäcks först efter att livet besegrat och begravt dem i fattigdomsgrav; så kommer att ske med traditionen).

Hur uppstod imperiet? Den framåtskridande kraften för att skapa civilisation var förlorad, eftersom civilisationen själv blev förmögen och mäktig. Parasiterna anlände, förförde kvinnorna och de godhjärtade männen, som snabbt gav utrymme för "nya" idéer (det finns inga nya idéer, endast bra och dåliga; originalitet är ett separat koncept, och appliceras på hur väl du beskriver en idé i konst eller ord). Dessa "nya" idéer bestod huvudsakligen av att tjäna överflödiga rikedomar genom att manipulera horder av dummare personer.

Allt eftersom, då dessa "nya" idéers fundamentala uppbyggnad var en avsaknad av ansvarskänsla för den förenande helheten av naturen, kosmos och mänskligheten, som förutsatts av forntidens civilisationers religioner/filosofier, expanderade dessa filosofiers omfattning (likt alla filosofier tenderar att göra; det är ett "sluttande plan"-argument som stämmer i samtliga avseenden) och kom att inkludera bemyndigandet av de allmänna massorna. Detta innebar att göra deras röster likvärda med de som var smartare, sundare och av bättre moralisk karaktär än dem.

Häri låg katastrofen.

Vid det här laget har du ett samhälle som befrämjar dumma, fula och destruktiva människor över de som har mer lämpliga egenskaper, just för att dumma, fula och destruktiva människor har ett behov av att dra vinning på andras bekostnad. De flesta människor som föds med dålig kropp och dåligt sinne tenderar att vara destruktiva, och ifall de är smartare än det absoluta bottenskrapet blir de sluga, eftersom det tillåter dem att bli anmärkningsvärt intellektuellt effektiva - dock inom ett trångt och meningslöst område. De blir experter på att tjäna pengar, vanligtvis genom ohederliga metoder, likt familjen Snopes i William Faulkners roman "The Hamlet".

Snart får de dumma, fula och elaka killarna de vackra flickorna, eftersom det inte spelar någon roll hur vedervärdig du är som person ifall du har pengar, tja, i ett samhälle där alla är lika blir det ju det viktigaste, och därmed blir du en god förälder. Dina barn blir antagligen rika också. Över flera generationer resulterar detta slutligen i att de bättre människorna dör ut till förmån för de giriga, dumma, våldsamma, o.s.v. I korthet är det kontraevolution, eller förstörelse av vad evolutionen har åstadkommit genom girighet och egoism, vilket, som ni kan se, är de motiverande krafterna bakom "jämlikhet".

Vid det här laget är de flesta av låg biologisk kvalitet, som fastställs i dessa tre index:

Intelligens. Vare sig du mäter det med ett IQ-test, eller genom att studera utförandet av en problemlösningsuppgift, så kan intelligens mätas, dock brukar man behöva vara minst lika intelligent som det du mäter för att få en någorlunda exakt uppfattning (detta förklarar skolornas SYO-konsulenter och deras konstiga och hämndfyllda beslut, inte sant?). Oavsett är intelligens en medfödd egenskap. Man får inte ett geni ur en kålrotsplockare, oavsett vad massmedia påstår. Finn ett geni som fötts "magiskt" av två korkade föräldrar och det kommer antingen bero på adoption eller ett geni bland far- eller morföräldrarna.

Hälsa och skönhet. Folk som är i god form, som är naturligt sunda och som faller tillbaka på hälsosamma beslut är i regel de fysiskt mest dugliga. De må inte vara utmärkta atleter i en specialiserad sport, men vad beträffar generell förmåga att kunna utföra saker som att förflytta sig och överleva i en skog eller strid, är de definitivt kvalificerade (notera att många Major League-spelare inte skulle kvalificera, vilket atleter i strid under historien bekräftar). Folk som är välavlade brukar ha hälsa och skönhet såväl som intelligens och moralisk karaktär.

Moralisk karaktär. Detta är en svår definition, men en bra utgångspunkt är följande: ens naturliga benägenhet och värderingar är medfödda, även om de kan förändras beroende på behandling under uppväxten, i synnerhet missbruk. Dessa medfödda anlag där de berör etiska frågor formar ens moraliska karaktär. Med moral menar jag inte den binära "döda inte, skada eller förolämpa ingen"-moralen inom judisk-kristendomen, utan den holistiska moralen hos de forntida: att göra vad som är rätt för kosmos ordning. I vissa fall innebär detta att döda, i andra fall, att bota. Det finns ingen klar absolut regel för det, och det är därför individens förmåga att uppfatta - denna förmåga varierar brett mellan individer - är viktig, och tillräckligt komplex för att endast kunna överföras genom år av positiv avel.

När jag ser på det genomsnittliga samhället finns en väldigt tydlig låg biologisk intelligensfaktor. Människor väntar i kö på McDonalds i tjugo minuter, slösar bort bensin och betalar höga priser för väldigt dålig mat. Människor som inte ens kan köra bil, trots att det är en simpel process, huvudsakligen för att deras uppmärksamhet irrar iväg och de övergår till sitt långsamma dagdrömmande som förströelse. Och de sanna idioterna, de som man möter på kontor och i affärer, som garanterat misslyckas med de simplaste saker och därmed tar lång onödig tid för att lösa problem, vilket slösar upp all din tid.

Vidare, se på vad människor köper. Att de flesta väljer en pryl i plast för 29,90:- i stället för något av samma modell för 39,90:- i metall, som varar dubbelt så länge, visar inte bara på deras grundläggande matematiska okunnighet (40/2 = 20, inte 30), men även deras totala avsaknad av moralisk karaktär, i det avseendet att de föredrar billigt skräp, som fyller soptipparna, framför hållbara alternativ som består. Kanske litar de inte på sig själva att inte förstöra det? Och vad hände med de 10 kronor som de "sparade"? Jo, öl och DVD-skivor.

Något säger mig att dessa människor aldrig kommer att uppskatta Beethoven, eller ens Emperor. De kommer inte att läsa Conrad, eller ens Crichton. De kommer aldrig se förbi lögner från Bill Clinton, eller George Bush. De är konsumenter, kort och gott, och de kan inte uppskatta något sofistikerat i livet, eller något som kräver förståelse för någots djupare innebörd och inte blott ytligheter. Ändå föder vi fler av dessa och håller igen med smartare människor, för till och med ett komplett dumhuvud kan begränsa sitt sikte på kommers och tjäna mängder av pengar inom ett specifikt område - och många av dem gör det.

Bill Gates, till exempel, skulle inte kunna överleva en natt i en skog med bara en fickkniv. Steve Jobs skulle inte klara det lika länge som Gates. Och Paris Hilton? John Kerry? Britney Spears?

Vi sjunker inte bara i ideologi och livsstil här på planeten, utan även i biologisk kvalitet. Vi misslyckas på fronten att "tillverka bättre människor", och eftersom så många är dumma som stenar och utan moralisk karaktär, så dekonstruerar, förenklar och abstraherar vi vad som helst vi skriver, ser, hör och gör så att alla i rummet kan fatta, och i denna process utplånas syftet för de få som faktiskt betyder något.

Medan vårt nuvarande samhälle börjar att vittra sönder, med början i dess högre funktioner för att därefter infiltrera alla aspekter av dess homeostas, konfronterar det samtidigt några uppenbara sanningar som folk har duckat för sedan 1950-talet, nämligen föroreningar, energislösande, överbefolkning och att nöjeskultur verkligen förvandlar oss till utarbetade hamstrar, som garanterat kommer att dö av cancer i någon brottsbelastad håla till stad. Denna process har inspirerat nya impulser att rena världen från skit.

Våra bästa ekologiska experter, nämligen de som är införstådda på djupet i problemet, föreslår femhundra miljoner människor på jorden. Om vi ska reducera befolkningsmängden, när vi mognat och insett våra undanflykter, är det vettigt att välja ut de bästa femhundra miljonerna utefter intelligens, hälsa/skönhet och moralisk karaktär, så att mänskligheten som helhet förbättras i stället för att stanna på samma mediokra nivå, men i lägre antal. I detta hänseende är det lyckosamt att vårt samhälle faller isär, så att det ger oss chansen att rensa ut dumskallarna och kunna börja arbeta mot högre biologisk kvalitet igen.

Intressant nog skulle ett eugeniskt samhälle knappt kräva några inre förändringar. Om vi plötsligt gick upp ett steg skulle de kvarvarande människorna använda våra sociala och politiska system till vettiga mål, eftersom det inte längre skulle finnas horder av idioter att manipulera med demagogi och lockande produkter. Vi skulle inte behöva förändra religioner, eftersom intelligenta människor som tolkar kristendomen skulle stå på en mer realistisk, naturvänlig grund.

Nu när vi kommit så långt ner i avgrunden ser det inte ut som att vi kan ta oss upp igen, men det är fullt möjligt att vi kan, i synnerhet om vårt första steg är att förbättra vår genetik genom att slakta dårar, idioter, kriminella och andra pundhuvuden, som förhindrar ett förnuftigt leverne för dem som haft tillräckligt tur att vara välavlade. Jag har en underlig känsla av att det i detta framtida samhälle skulle finnas mycket färre tabun angående diskussioner kring mänsklighetens biologiska kvalitet.

20:e Juli, 2005

Our gratitude to "Bifrost" for this translation.


Slashdot This! Bookmark on Windows Live! Bookmark on Newsvine! Bookmark on Reddit! Bookmark on Magnolia! Bookmark on Facebook!

Copyright © 1988-2010 mock Him productions