A.N.U.S.

American Nihilist Underground Society

ANUS.COM: American Nihilist Underground Society (A.N.U.S.) at www.anus.com
RSS feed of ANUS.com opinions and news Mailing list:
Search anus.com:

Kult jednotlivca

Destabilizovaný jednotlivec si vyžaduje, aby stál vždy na prvom mieste. Z toho dôvodu požaduje poriadok, ktorý podporuje kult jednotlivca, dav unikátov, tlupu ikonoborcov, armádu voľnomyšlienkárov. Hovoríme o individualizme ako o filozofii, ktorá (a) umiestňuje jednotlivca nad všetko ostatné, (b) interpretuje všetko dianie cez jeho vplyv na jednotlivca, ktorý je považovaný za jediný a od všetkých ostatných izolovaný faktor.

Jednotlivec chce predovšetkým uznanie: individualita chce počuť, že napriek všetkým jej psychickým a telesným nedostatkom je rovnocenná všetkým ostatným individualitám, a že rovnako pravdepodobne ako oni je schopná dosiahnuť úspech. Jednotlivec chce byť hodnotený na základe svojej osobnosti, nie na základe fyzických kritérií ako sila, inteligencia, zdravie alebo schopnosť - áno, skutočne ide o fyzické danosti, pretože sú predurčené schopnosťami mozgu a tela. Môžete vzdelávať hlupáka, ale on zostane hlupákom. Môžete trénovať mrzáka, ale on zostane mrzákom. Preto jednotlivec chce byť hodnotený, teda on vlastne vôbec nechce byť hodnotený, ale pretože je to nevyhnutné, chce byť hodnotený na základe osobnosti, účesu a majetku, čiže vecí, ktoré môže ovplyvniť.

Jednotlivec chce, aby realita fungovala podľa jeho či jej želaní. Jednotlivci, ak by bol výber ponechaný na nich, by boli najradšej všetci kráľmi, hoci popravde najlepšími kráľmi by boli ľudia, ktorí nevládnu pre osobné blaho, ale pre potreby krajiny - pre jej ľud, zem, zvyky, hodnoty. Každý jednotlivec bude kráľom, a pretože nemôžeme vládnuť kráľom, keďže potom by už neboli kráľmi, chceme všetci vlastné ostrovné kráľovstvo izolované od ostatných. Ak budeme potrebovať ostatných, zaplatíme im, a tak sa presvedčíme, že nenarušujeme ich kráľovskú moc (je spravodlivé, že všetci pracujeme a zarábame peniaze, aby sme boli kráľmi, peniaze, podobne ako čas strávený v práci sú rovnako dostupné všetkým kráľovským individualitám).

Jednotlivec chce mať svoje žiadosti uspokojené takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu jeho majestátu. Nemala by jestvovať žiadna kritika prežierania, pretože kráľ si nezaslúži kritiku. Podobne nám nik nesmie brániť v zhromažďovaní akéhokoľvek majetku, aký si žiadame, či už to sú žiarivé nové vecičky (pre menej bohatých) alebo objekty so skrytou nostalgickou hodnotou (pre strednú triedu). Chceme drogy, a ak tie sú zle, potom chceme alkohol a cigarety, a tiež chceme dostupný sex bez akéhokoľvek pocitu, že v dlhodobom horizonte by snáď bolo lepšie investovať náš čas do trvalejšieho vzťahu.

Jednotlivec chce "slobodu," aby jeho či jej výber nemohol byť kritizovaný ako sebecký, šialený, skazený alebo hlúpy. To umožňuje jednotlivcovi zakryť svoje chyby a patologické správanie maskovať ako svoj "výber," hoci ide skôr o prejav nejakej minulej traumy. "Nemám skupinový sex vo vlastných hovnách bičovaný trpaslíkmi, pretože som bol v detstve znásilňovaný," vyhlasuje Kráľ Jednotlivec, "ale preto, že to tak sám chcem." Ľudia žijúci v priemerných mestách s priemerným zamestnaním a priateľmi, túto chybu v myslení často využívajú, aby najčastejšie sami v sebe utlmili pocit, že s istou dávkou snahy by mohli žiť viac naplňujúci život.

Jednotlivec nechce žiadne pripomienky vlastnej smrteľnosti alebo jej predĺžený proces, teda prirodzený výber. Nehovoríme o našich nedostatkoch, o našich deformáciách, ani o tom, akí jednoduchí a nudní by sme boli, ak by z nás zmizli slnečné okuliare, trendové oblečenie a účes. Nechceme sa zúčastniť žiadnej súťaže, v ktorej by boli odhalené naše vnútorné schopnosti, pretože to by nám až príliš pripomínalo prirodzený výber. Chcem zrušiť všetky hodnosti, akúkoľvek hierarchiu tak, aby naše nedostatky zostali zamaskované pod zrovnoprávňujúcim faktorom uznania. Nikdy neumriem.

Aby boli tieto pravidlá dodržiavané, je kolektívnou potrebou týchto jednotlivcov zoskupiť sa v dave a tým sa stráca ich individualizmus v prospech dodržania dogmy individualizmu, ako keby si niekto pomýlil signál z udalosti s udalosťou samotnou. Jednotlivec poznajúci len seba a interpretujúc všetku realitu skrze seba neničí len sám seba, ale tiež ukrýva realitu za dymovou clonou nerealistických pravidiel a zasieva semená pre cestu vedúcu k zničeniu nás všetkých.

Our gratitude goes to the "Slovakian Active Nihilists" for this translation.