Home Ingen vill ha er apokalyptiska hatkult

Att den vita rasen har problem, det står helt klart. Angripen från insidan av ideologiska klyftor, angripen från utsidan av majoriteten av världens folk, som inte är vita, hotas de vita av utrotning. De ställs också mot resultaten av den teknologi som de har skapat, och hindrade av nämnda ideologiska klyftor, släppt lös på världen. De här faktumen står bortom allt tvivel.

Det som kräver mer analys är svaret på detta. ”Vita nationalister” verkar tycka om att få raserianfall, och ge igen på världen genom storslagna utfästelser om krig, och om överlägsenhet, och med förakt och hat. De sitter i sina små klubbhus, och predikar år ut och år in samma propaganda, övertygandes sig själva om att om de bara lyckades väcka tillräckligt många vita, och upplysa de om den förestående undergången, skulle alla över hela Amerika slå sig ihop, ta på sig swastikaarmband, och börja slakten

Skrattar ni än? För det gör jag.

Det kommer aldrig att fungera. En känslomässigt balanserad person inser först att det moderna samhället är en marsch mot döden, och sedan att det är den sista resan för ”vita” också. Du kan inte skapa en global republik baserad på kommers och sedan hoppas att denna ska åstadkomma något annat än vad kommers nu gör: konsumera, producera, och handla. Det här systemet kommer inom en snar framtid att förbruka alla våra reserver av fossila bränslen, och sedan äta upp allt annat. Det är jämförbart med råttor som parar sig utan kontroll i en bur, och svaret blir detsamma: inbördeskrig på en massiv skala.

De flesta “vita” lever i illusionen att så inte är fallet. Deras värld börjar och slutar vid de gränser som samhället har definierat med sitt tänkande och ”logik”. Att detta är fel ligger bortom allt tvivel, dock lever varje person på jorden delvis i en villfarelse och delvis funktionellt. För att fungera, har den genomsnittliga medborgaren i världen valt att leva i en villfarelse när det gäller miljömässig, social, kulturell och raslig förintelse av dem själva. (De vill gladligen klaga om detta hos andra, och skicka professionella arméer för att ingripa, men missta inte detta för att bry sig, ett plåster och en puss är inte att bry sig om någon om det inte är en del av en daglig process med målet att vaka över någons välfärd)

De av dem som fortfarande fungerar som intellekt, vill normalt sätt, inte ha något att göra med känslomässiga människor som saknar kontroll, eftersom de inser att den här känslomässiga obalansen är orsaken till den ”vita” rasens problem. Vi är delade invändigt mellan de som tror att sköna känslor och sociala skapelser så som kristen moral dikterar vad som är verkligt, och de som hänvisar till en yttersta verklighet bestående av den fysiska existensen. Hur många världar ser du? Om du ser en är du nykter, två och du är full, ut ur bilen, grabben.

“Vita nationalister” ser två världar: världen som är sann och ren, och den nuvarande världen. Det finns ”arier” som inte kan göra något fel, och alla som är ”arier” är automatiskt bättre än alla andra och därmed värda att rädda. Sedan finns det den Officiella Doktrinen, om du inte tror på den, ja då är du en av fienden, troligen en jävla jude. De tror att om den Officiella Doktrinen blev obligatorisk, skulle allt plötsligt bli OK.

Jag har nyheter för den här typen av folk: ingen som har lyckats i livet kommer att tro på det där skräpet speciellt länge. Ni kommer att lura många, inklusive många med stor begåvning, eftersom kärnan av meddelandet, att den ”vita” rasen är under angrepp, är sant. Motåtgärden som föreslås av den Officiella Doktrinen är dock idiotisk: våld för dess egen skull, stora utrensningar och en byråkratisk regering som tvingar igenom raslig renhet. Jag har nyheter för er.

För det första är ni underlägsna i antal, och er egen ras har redan gett “fienden” vapen. Ni kan inte vinna.

För det andra vill de flesta människor, jag själv inkluderad, inte ge sig in i en hatkampanj. Vi nöjer oss med att eliminera antidiskrimineringslagstiftning och partiska media, och till och med med att isolera oss själva från andra raser, men vi kommer inte att spela med i ”låt oss alla krossa alla svarta eftersom de av naturen är dumma, värdelösa och kriminella” farsen. Det kanske är sant för populationen som helhet, men vi känner alla svarta som vi bryr oss om. Alltså går den militaristiska ”krossa alla” vägen inte hem oss.

Slutligen, eliminerar ni inte problemet. Den vita rasens värderingar kommer fortfarande att vara ruttna, vilket betyder att nästa steg av problemet kommer att involvera att alla vita slaktar varandra på grund av inre ideologiska meningsskiljaktigheter.

De flesta människorna är oerhört okunniga och av usel härstamning. Blandning av kast, ras och bakgrund har producerat människor av den minsta gemensamma nämnaren, vilka kan hålla med varandra när det gäller sport, television, filmer och musik, men föga utöver detta, och som övertygas av det enklast tänkbara argument som presenteras för dem. Därför väljer de i varje fall den mest simplistiska och idiotiska lösningen av ett problem. Det synsättet ”vita nationalister” har är ingen en förändring gentemot den här enkla tendensen, utan tvärtom en del av den.

Jag är inte intresserad av att rädda världen, eller att rädda den “vita rasen”, jag är intresserad av att lösa den ideologiska klyftan bland vita (eftersom detta är min ras, och av ingen annan anledning, vore jag svart skulle jag inte bry mig ett dugg och det skulle heller inte vara mina angelägenheter, alltså är jag lika ointresserad i den svarta rasen) och att nära och ge makt åt de ”vita” människor som har intelligens, styrka, karaktär och moralisk ledarskapsförmåga. De flesta av er, inklusive de nötter som håller till vid ”vita nationalist” ställen, är jag föga intresserad av att rädda eller ens hjälpa.

Det finns ett par andra idioter som förkastar “vit nationalism” och talar om betydelsen av någon slags “ny framtida rörelse” men de människorna är lika dumma, de inser inte att det inte behövs några nya svar eftersom svaren på livets största frågor aldrig ändrar sig. Teknologi ändrar sig, vilken dator ska jag använda? Men frågor om kultur, härstamning och förädling, utbildning och karaktär ändrar sig aldrig och kommer aldrig att göra det heller. Inget kommer heller aldrig att förändra dödighetens grundläggande drag, sålunda finns det en viss mängd att uträtta innan döden, och vissa sätt att uppföra sig som leder uppåt medan andra leder en ner mot den minsta gemensamma nämnaren.

“Den nya framtida rörelsen” folket finner ursäkter för att inte agera, eftersom deras Officiella Doktrin anser att framtill den här ”nya framtida doktrinen” anländer, ska de inte göra något som inte gynnar dem personligen. Uppenbarligen är de ännu dummare än de ”vita nationalisterna”, men det är med en hårsmån. Jag behöver inte ens nämna det här, att både ”liberaler” och ”konservativa” inte ens kvalificerar sig till dum/smart skalan, eftersom ideologi för dem är en fråga om image och köpkraft, vilket gör dem till det nuvarande samhällets skapelser, oförmögna att kunna se bortom det.

Ja, vår världscivilisation är på väg att kollapsa. Det är inte peak oil eller växthuseffekten eller kärnvapen som kommer att göra slut på oss de, de är bara symptom på ett girigt, neurotiskt och omedvetet samhälle som är bortom all kontroll, på samma sätt som en smutsig bostad och ett oorganiserat liv är ett tecken på personligt förfall. Lösningen är inte att finna en mer aggressiv politik i stil med det som vi redan har, utan att istället arbeta utanför de snäva domäner som samhället har definierat, och hävda de moraliska värden, grundade på sunt förnuft, som gjorde civilisationer stora i det förgångna.

Vi behöver inte något nytt. Vi måste sluta undvika problemet och fixa det, våra värderingar är skräp, och de är på det viset eftersom vi, i vår jakt efter att finna bekvämlighet med hjälp av de verktyg samhället har gett oss, har slutat att värdera självdisciplin. Ett symptom på detta, kristendomen, uppmuntrade oss att se på världen i binära gott/ont termer, lånandes bevisning av detta från en perfekt annan värld, och detta i sin tur har gjort folk slavar under en känslomässig strid mellan det goda och det onda, överallt där de nu ”finner” detta. Och att lämna okunniga människor för att på egenhand finna det absolut goda och onda? Resultatet blir skrattretande.

De kultliknande aspekterna hos vit nationalism blir dess undergång. I stället för att dra sig tillbaka från samhället, och in i ett klubbhus för att predika för de redan övertygade, måste vi istället underminera populärsamhällets idéer med våra ideal, delvis genom att vidga oss och beakta andra frågor än ras. Miljön ruttnar, vi slavar i hjärndöda och onödiga byråkratiska jobb, våra sexualvanor är sjaskiga, och inget annat lever vi för än bekvämlighet och pengar! Vi har inget värdesystem eftersom detta är stötande för vår självbild, där vi ser oss som självständiga, ”fria” etc. Och sålunda skapar vi oss vårt eget fängelse.

Framtill dess att vi ordnar upp våra värderingar och börjar att fixa civilisationen, kommer den vita rasens undergång, och mänsklighetens, att fortsätta sin obönhörliga marsch mot oss medan vi sitter paralyserade av vår oförmåga att tänka utanför det fängelse som begränsar och spärrar in oss. Du kan inte göra en bättre version av det här fängelset, utan måste fly från det innan tiden rinner ut och döden finner dig hjälplös, för att sedan festa. Oavsätt vad vi säger i våra modiga och hetsiga tal, kommer vi att ha förtjänat detta om det till sist gör slut på oss, en möjlighet för att låta en bättre art etablera sig.

November 28, 2004

Our gratitude to "Heimdallr" for this translation.


Copyright © 1988-2004 mock Him productions