Home Dator Förmedlande Kommunikation

Tillbaka i tiden då nätet var nytt som populärt fenomen, fanns prat om Internet användande som "dator förmedlande kommunikation". Idén var att människor skulle använda nätet för att dela information och hjälpmedel, och att göra sina affärer och sprida sin konst.

Detta har blivit ersatt av "dator assisterande socialisering", vilket är vad som händer när människor i en förökning av instant messenging, video chat, webb forum, bloggar och "sociala nätverk" som MySpace, använder nätet sekundärt för konkret information men primärt för att utbyta social dialog.

Social data är annorlunda mot funktionell data. I social kontext, vad som är sagt är viktigt inte för sitt innehåll, men för sin plats; folk utbytar komplimanger eller diskuterar deras "viktiga" projekt eller idéer, men vad de gör berör inte idéerna utan människorna som diskuterar dem. Det faktiska innehållet är meningslöst; vad som är delat är social bekräftelse.

Som resultat har folk inte webbsidor för att publicera information, utan webbsidor och bloggar för att representera deras personligheter och genom vilket de hoppas på att få en ökad social bekräftelse, som röster från massorna, som kan bygga popularitet i den lilla fantasy världen som är online.

För de flesta av oss, speciellt de av oss som använde Internet före 1990, är detta meningslöst beteende. Du socialiserar i verkliga livet. Kanske du kontaktar dina vänner via email eller IM, men du går inte online för att haka på människor du aldrig kommer att träffa i verkliga livet. Verkligheten är fortfarande verklig.

Denna sida, och allt dess innehåll, är inte här för att representera personligheter eller söka smicker poäng från det specialiserade segmentet av vår population med ingenting bättre att göra än att använda nätet. Dessa människor är förlorare ur den filosofiska synvinkeln då de valt en billig och lätt väg för att känna sig själva viktiga, istället för att utmana och höja sig själva för att möta kraven på verklighet, och kanske förbättra sig genom heroisk handling.

Denna sida är här för att kommunicera, och om du försöker länka vad som finns här till en personlighet eller en längtan efter socialisering, är du helt ute och cyklar. "Cyberfolket" där ute är inte verkligheten. De är förlorare som socialiserar genom television med tangentbord. Denna sida är för dem som vill ha information, som vill lära och utmana sig själva, och inse att erfarenheten och kunskapen hos våra skribenter skulle kunna vara en användbar forskningsresurs som strävar efter just de målen.

December 17, 2005

Our gratitude to "Alexis" for this translation.


Copyright © 1988-2006 mock Him productions