om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Vår logotyp

Svenska Nihilistsällskapets logotyp

Svenska Nihilistsällskapets logotyp är inspirerad av Algiz-runan, men liknar ett träd. Trädet är en uråldrig religiös symbol, vars tradition går ända tillbaka till sumererna. Det kosmiska världsträdet sträcker sig enligt myterna från Apsu till gudarnas himmelrike och binder det underjordiska med det gudomliga. Världsträdet utgör en sakral visdom om hur vår värld är uppbyggd och speglas i människan, som inbegriper både det djuriska, mänskliga och gudomliga. Oden offrade sig som bekant genom att hänga sig i världsträdet och därmed få andlig visdom om dess natur.

Världsträdet betonar den nietzscheanska metafysiken, som hävdar att världsalltet utgör en koherent enhet, så att alla komponenter är sammanlänkade i varandra. Svenska Nihilistsällskapet är en portal till världsträdets yttre grenar. Du utforskar rötternas undre världar genom att utmana och utforska dig själv, d.v.s. den mänskliga själen speglar världens själ. Vi är ett med universum.

Kategorier

Community