om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Om Svenska Nihilistsällskapet

Vad är S.N.U.S.?

Svenska Nihilistsällskapet - Livets filosofiSvenska Nihilistsällskapet, eller S.N.U.S. (Swedish Nihilist Underground Society), är en svensk systersida till A.N.U.S. (American Nihilist Underground Society), och är en samlingspunkt för filosofisk nihilism och nietzscheansk livsfilosofi. S.N.U.S. grundar sina övertygelser på nihilism, eller tron på att ingenting i livet besitter en inre moralisk mening. Nihilismen, som vi nyttjar den, är ett filosofiskt verktyg, med vilket vi reducerar metafysisk dualism och moralisk absolutism till en estetisk och idealistisk världsbild.

Vad tror S.N.U.S. på?

Svenska Nihilistsällskapets främsta inspiration är Friedrich Nietzsche, som bröt med sina föregångare Immanuel Kant och Arthur Schopenhauer genom att betona nihilism som medel för att kringgå universala etiska principer, och öppna upp tanke och själ inför en holistisk och sammanlänkad världsexistens. Nietzsche var den första filosofen i modern tid som betonade estetik, intuition och individualitet framför moral, förnuft och kollektivism. Hans vision om övermänniskan, som skulle resa sig bortom linjära trosföreställningar och istället lära sig att dyrka ödet och livets tragedier, vittnar om en kompromisslös kärlek till anden, som ständigt reser sig över sin omgivning och odödliggör sig själv genom handling.

Vad vill S.N.U.S.?

Svenska Nihilistsällskapet vill genom artiklar, recensioner, troll och mediakampanjer, sprida det nihilistiska budskapet och inspirera människor att förändra och reflektera över sina liv ur ett nihilistiskt perspektiv. S.N.U.S. har sedan 2006 varit den största svenska resursen för filosofisk nihilism och nietzscheansk livsfilosofi, och vi fortsätter publicera filosofiska texter, provokativa kolumner, satirbilder, och nyhetskommentarer om vår politiska och kulturella samtid.

Kategorier

Community