om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Filosofi

V: Slutsats

Nihilism vägleder oss genom tomhet för att tillåta ständig återskapning av konstanta värden, i ett försök att uppnå mental flexibilitet.
Inledning Perspektiv Personligt Samhälle Slutsats
Nihilism är i teori och praktik en pragmatisk livsfilosofi, som krossar våra mentala hinder och tillåter oss att se världen i all sin komplexitet och skönhet. Nihilism är mental rening och upplysning. Omfamna världens oändliga möjligheter och lev ditt liv i sanning, utmaning och självmedvetenhet. Genom din positiva energi och dina prestationer kommer människor omkring dig att förundras och bli inspirerade att också förändra sina liv. Nihilisten utstrålar glädje och styrka även i de svåraste stormar och strider. Välj din väg, och upprepa detta för dig själv tills du förstår dess innebörd:

Jag är en krigare med svärdet i hand.
Jag riktar min tro mot drömmarnas slott.
Jag erkänner men vägrar ge vika för motstånd.
Jag går genom eld för att bli starkare.
Jag förändrar världen genom att svinga mitt svärd.
Jag stirrar döden i vitansiktet, och döden stirrar in i mig.
Jag riktar alltid min blick mot horisonten, och där står mitt hem.
Jag rider för evigt mot och genom drömmarnas värld, fastän jag aldrig når fram.
Min kropp ska en dag dö, men det jag lämnar bakom mig lever för evigt.

Vidare studier

Friedrich Nietzsche om sanning och lögn ur ett icke-moraliskt perspektiv (Alexis)
Schopenhauer om liv och död (Alexis)
Vad är moral? (Ensittare)
Integralism (Alexis)
Nihilismen mellan absoluta och relativa värden (Ensittare)
Den poetiska eddan [PDF]
Germania (Tacitus) [PDF]
Gitarr och dragharmonika (G. Fröding) [PDF]
Historietter (H. Söderberg
Jantelagen [PDF]

Kategorier

Community