om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Filosofi

III: Förändringar: Personligt

Vägen vi vandrar kantas av begränsningar, därför måste vi se till att utnyttja våra möjligheter till det maximala.
Inledning Perspektiv Personligt Samhälle Slutsats
Alla organismer på vår planet är delar av ett större ekologiskt system, precis som medborgare är i ett samhälle. För att ett samhälle ska förändras krävs först att vi som individer förändrar våra egna liv. Nihilism som filosofi är både teoretisk och praktisk, varav det följer att samtliga personliga förändringar gäller både kropp och själ, eftersom dessa medium är sammanlänkade. Den sanna nihilisten skapar förändring för att uppnå en kontinuitet mellan den mentala (privata) världen och den kroppsliga (publika) världen.

Kunskap

Idéer och erfarenheter som inte organiseras mentalt och placeras i sina rätta sammanhang, övergår ofta till att flyktigt passera vårt medvetande och förlora sina respektive innebörder. Kunskap är vårt medvetandes lagrade information, systematiserad för att vi ska kunna kontextualisera våra tankegångar och empiriska erfarenheter. Utan kunskap har man ingen fast grund att stå på. Utan vetskap om vilka misstag och stora bragder som begåtts genom historien, hur civilisationer föds och dör, vem vi är som människor, vilken kultur vi kommer ifrån, och vilka sociala miljöer som format oss till dem vi är, kan vi inte utveckla vår inre potential och placera oss som delar av ett folk; ett samhälle; en civilisation; en planet; ett universum. Medan många människor i dag väljer att konsumera och ta till sig vad som än erbjuds medialt genom tv, radio och böcker, väljer nihilisten i stället att undvika tv-program, selektivt välja intressant lyssning på radio, och endast ägna sig åt litteratur som han bedömer vara av kulturell, filosofisk, estetisk och/eller historisk betydelse. Detta utvecklar vårt intellekt och tvingar oss att se kunskapsmedium som medel och inte självändamål.

Datorer

Efter det att persondatorn blev ett obligatoriskt inslag i alla hem övergick både datorer och Internet till att bli redskap för underhållning och ett sätt för människor att uttrycka sitt ego. De flesta spenderar sin tid framför datorn genom att spela datorspel, chatta, bygga upp en social identitet på Lunarstorm/Flashback/MySpace m.fl. eller ladda ner den senaste musik- eller filmunderhållningen från Amerika. Samtliga av dessa intressen har en sak gemensamt: de är konstruerade för att ersätta vår personliga utveckling och vårt sociala liv i verkligheten med surrogataktiviteter som är beroende av teknologi. Detta avskärmar oss från och bygger upp en falsk bild av verkligheten. Exempel på detta är datorspels tendens att dela upp världen i "goda" och "onda" kategorier, där det enda man behöver göra för att rädda världen är att ta död på alla "onda" människor. I verkligheten är val sällan så binära som de framställs i spelens värld. Människor lockas av spel, dels för att slösa bort tid, dels för att vem som helst kan förbättra sig själv i spelens värld genom att spendera mycket tid på det. I verkligheten krävs det förmåga, mod, uthållighet och fysisk och mental styrka för att utveckla sig själv och uppnå personliga mål.

Socialt umgänge över Internet är i regel ett sätt för människor att finna social acceptans och bygga upp en virtuell personlighet som de inte kan erhålla i verkligheten. Sociala nätverksplatser, som i dag ägs av mångmiljonföretag och tjänar in enorma summmor pengar på sina användare, förvandlar självdramatisering till ett spel och belönar användare som marknadsför sig socialt. Denna sociala cybervärld har lett till att människor i dag tror att man som individ är viktig bara om man kan göra sig socialt attraktiv, vilket förbiser vår personlighet, vår karaktär och våra förmågor och prestationer som individer. Egentligen är det ett desperat sätt att fly tomheten och försöka att bli accepterad av andra människor.

Nihilisten förkastar detta. Han använder Internet främst för att producera och sprida information, inte för att underhålla sig själv. Medan andra människor spelar datorspel och bygger upp falska vänskapsrelationer via forum, väljer nihilisten i stället att exempelvis skriva artiklar och skapa konsensus bland likasinnade. Nihilisten är ett internettroll i den mening att han ser Internets mötesplatser som medel för att uppnå mål. Därför har Svenska Nihilistsällskapet gjort sig ökänt bland forum, sociala nätverk och diskussionsgrupper genom så kallad infoterrorism, alltså cyberaktivitet som utnyttjar sociala mötesplatser för att terrorisera dem med dissident information.

Vänner

Samtidigt som det är viktigt att kunna hantera ensamhet, tänka och arbeta självständigt och försvara sig själv och sina idéer mot andra människor, är det också viktigt att kunna inordna sig i en större grupp och samarbeta med individer för att nå ett gemensamt mål. Detta samspel mellan individer kräver uppoffring. Vänskap fungerar just på detta sätt: vänner ställer upp för varandra i vått och torrt, oavsett om det innebär att de får göra en personlig uppoffring för att den andra ska få det bra. God vänskap möjliggör både en förstärkt personlig utveckling och en styrka och tröst i att möta världen tillsammans med en annan människa. Vänner förser oss med ett kritiskt tredje öga som skärper vår egen syn och bidrar till att vi tvingas revidera och kritisera oss själva genom ett utanförpespektiv som aldrig hade varit möjligt att göra i ensamhet.

Men för den moderna människan har vänskap blivit ett medel för att fylla sin tomhet och ensamhet med någonting. Många är rädda för att stå ensamma och inte ha någon att förlita sig på eller te sig till. Medan detta är ett vanligt beteende hos den breda massan, där man hellre vistas i grupp än i ensamhet, försöker nihilisten att finna mening i båda tillstånd. Han är selektiv i sitt val av vännner och värderar tiden han är ensam som lika viktig som den tid han spenderar i grupp. De personer som lever för att trycka ner, svika eller ljuga för andra människor bör ignoreras och stötas bort. I stället söker nihilisten upp personer som delar hans syn på livet, uppvisar prov på intelligens, kompetens och självtillit, och som han kan lita på och finna meningsfullt utbyte med. I slutändan är det endast socialt brutna människor som samlar på sig så många vänner som möjligt bara för att försöka undvika det faktum att de är rädda för sanningen om sig själva.

Sann vänskap och kärlek etablerar band som är oslitbara - och med ständig näring - eviga.

Kärlek

Kärlek är en högre utvecklad form av vänskap som inkluderar ett djupare känslomässigt engagemang, en vilja att tränga djupare in varandras själsliv och en delad erotisk passion. Precis som vänskap är kärlek för nihilisten ett relationstillstånd som innebär både personliga och kollektiva fördelar - och förpliktelser. Moderna människor tenderar att endast vilja ta del av fördelarna och omedelbart förvänta sig att en relation ska "bära frukt", medan verkligheten snarare pekar på att en relation är en ständig process och inte erbjuder fördelar utan att båda individer är beredda att uppoffra något. Precis som en blomma kräver relationer ständig näring och sol, annars dör de ut, och för kärleksrelationer räcker det inte med att uppfylla de materiella kraven.

Många av dem du kommer att träffa ute i samhället bär på en brusten själ och söker efter någon som kan bekräfta och tycka om dem. Nihilisten kringgår detta genom att först lära sig att acceptera och älska sig själv innan han omfamnar världen. Utan trygghet i sig själv kan ingen ärligt och långvarigt älska någon annan och inge den personen självkänsla. Nihilisten söker inte trygghet i sig själv genom andra, men delar gärna trygghet med andra eftersom det krävs för att en relation ska kunna skapa tillit människor emellan. I många avseenden är det heroiskt att älska om det görs med uppriktighet, passion och välvilja, eftersom kärlek bygger på att överbrygga distans mellan människor för någonting gemensamt och större än dem själva.

"Kärlek är inte att man beskådar varandra, utan att man gemensamt ser i samma riktning."

~ Antoine de Saint-Exupery

Aktivism

När du inte spenderar tid på personlig utveckling och relationer kommer du att ha tid över till att arbeta med projekt och arbeten som gynnar en större krets människor. Aktivism är inte bara ett sätt att komma ut och möta verkligheten, utan även någonting som kommer att ge dig styrka och mod och fylla ditt liv med meningsfulla uppgifter till skillnad från underhållningsbranschen och dess hjärntvätt. Utan realistiska mål i livet som knyter oss an till vår omgivning, tappar vi lätt självförtroendet och bygger upp en negativ och depressiv bild av oss själva och vad vi är kapabla till. Nihilisten ser sig därför som aktivist i den mening att hans självförtroende och självbild stärks endast när han får tillfälle att på egen hand och i grupp arbeta med och uppfylla positiva mål.

Medan andra kommer att titta på tv, spela datorspel, läsa skvallertidningar eller vandalisera och förstöra för andra, har du i stället en chans att skapa en faktisk förbättring i vårt samhälle. Aktivism är den logiska slutsatsen av insikten om att det här samhället är självdestruktivt och korrumperat. Många kommer att finna insikten, men inte styrkan och modet att agera på allvar. Förvänta dig således inte att alla kommer att sluta upp vid din sida, utan sålla ut de inkompetenta och gruppera dig i stället med dem som du vet att du kan lita på när det väl gäller. Bortförklaringar, lögner och lättja hjälper ingen, och ju mer man beklagar sig över hur samhällets utveckling håller på att gå utför – men inte själv gör någonting för att förbättra det – desto sämre kommer både man själv och samhället att må. Följande är förslag till aktivism för kreativa nihilister:

 1. Finn någonting du är naturligt bra på, t.ex. att skriva, måla eller debattera, och sök sedan upp en motsvarighet till det i samhället som du kan arbeta med och ta till en högre nivå.

 2. Organisera och driv projekt och arbeten med andra; att arbeta tillsammans betyder inte att du som individ är svag, utan att ni som grupp är starkare än enskilda individer.

 3. Ge aldrig upp, påminn dig själv om vad som står på spel och vad du kämpar för, och se motgångar som positiva och stärkande erfarenheter.
 • Skriv en bok om viktiga idéer, få den tryckt av ett tryckeri eller förlag och ställ sedan ut på ditt lokala bibliotek.

 • Starta en diskussionsgrupp på din skola eller i annan lokal och knyt kontakter med individer som är intresserade av att diskutera filosofi, politik, religion och kultur.

 • Dela ut flygblad från en organisation som arbetar för att skapa ett bättre samhälle, genom att anordna publika tillställningar (tal, sketcher, hantverksdemonstration) och knyta informationen i flygbladen till aktiviteten.

 • Komponera musik med traditionella eller klassiska rötter och sprid den genom Internet, skivbolag eller liknande.

 • Måla eller rita konst utifrån perspektiv och idéer som speglar filosofisk nihilism – ställ ut på bibliotek eller konsthallar.

 • Skriv artiklar eller insändare och skicka in till lokala nyhetstidningar eller få dem publicerade på en hemsida som tar upp problemen med det moderna samhället.

 • Starta en kulturell förening i din lokala by, t.ex. en fotografklubb, en konstnärsklubb eller något som får människor att aktivera både kropp och själ.

 • Gå med i en politisk organisation och driv den framåt på bästa möjliga sätt.

 • Gå med i en naturförening och hjälp den att sprida information och utföra aktivism.

 • Diskutera politik, filosofi och samhällsfrågor med dina arbetskamrater, kollegor, vänner och anhöriga – grunden till en motreaktion mot vårt samhälle är att a) sprida insikten om att någonting inte stämmer och att b) föreslå ett alternativ till nuvarande problem. Attackera och fördöm inte grupper, utan försök att beskriva och tolka hur saker och ting fungerar. Finn samstämmighet bland människor som tänker och handlar självständigt, eftersom de utgör det segment i vårt samhälle som kan förändra det inifrån.

 • Gå ensam eller i grupp och samla upp skräp i naturen, återvinn det du kan och organisera större skräpplockningar. Ta gärna bilder och sätt upp på plakat eller skicka in till lokaltidningar, dels för att upplysa om din aktivism och dels för att visa att det finns människor som inte tolererar nedskräpning

Använd din fantasi och frigör dig från rädsla genom att våga kasta dig in i intressanta projekt som du kanske annars hade nekat på kategoriska grunder och i efterhand rationaliserat bort.

Älskar du naturen, gör du allt för att rädda den undan det moderna kapitalist-industriella samhället.

Underhållning

Lättjan och tristessen i vårt samhälle växer sig allt större och därför får underhållning en allt viktigare roll i människors liv. Makthavare använder underhållning för att vi inte helt ska tappa modet och sluta gå till våra arbeten, samtidigt som det är ett effektivt propagandaverktyg och därför tjänar finansiella och politiska intressen. Det är ingen slump att trendiga skådespelare börjar dricka Pepsi innan de blir jagade av polisen i den senaste BMW-modellen. Företag köper upp "plats" i manuset för att marknadsföra sina produkter, vilket inte är helt uppenbart för de flesta människor som tittar på filmerna, men det vi ser på duken etsar sig fast och påminner oss om vad som är aktuellt och inte aktuellt. På samma sätt fungerar de flesta tv-program, populära böcker och mediaevenemang. Tillsammans utgör vi en enorm konsumentkrets och det är många företag som vill att vi ska köpa just deras produkter och tjänster.

Underhållning är hjärntvätt. Det är kanske det mest effektiva sättet att pacifisera människor på och smygindoktrinera dem till lydiga medborgare. Så länge du går till jobbet, betalar dina skatter och handlar de produkter som marknadsförs i media är staten nöjd med dig som individ. Underhållning gör oss passiva och likgiltiga inför våra egna liv och den situation vi befinner oss i som kollektiv. Ingen orkar bry sig om kommande recessioner, etniska konflikter, ökad kriminalitet och korruption, politiskt mygel, övervakningsintrång eller ekonomisk exploatering. Vår uppmärksamhet är riktad mot tv:n och inte verkligheten. Nihilisten försöker tränga igenom den sociala sfär som underhållning utgör och ser den för det meningslösa tidsfördriv som den verkligen är. Med riktiga mål i livet känner man ingen tristess eller avsaknad av lycka, och även om tomheten ibland klämtar på dörren, bjuder nihilisten in den och försöker att älska livet även när det inte är roligt.

Arbete

Många av våra moderna jobb är utformade till att låta individer skyffla papper, utföra monotona arbetsuppgifter på bullriga fabriker, driva igenom politiska projekt som kostar mer pengar än de gör nytta i samhället och att ta hand om andra byråkratiska system som förlänger processen av faktiska handlingar. Få klagar eftersom arbetstagaren inte vill förlora jobbet genom att peka ut att den administrativa byråkratin har svällt som en ballong. Med fler företag som säljs ut till utländska aktörer och flyttar sin produktion från landet, dresseras vi automatiskt till att fortsätta slava och hoppas att just vårt arbetstillfälle inte rinner oss ur händerna. Som resultat uppstår samma gamla klasshat som vi haft sedan den industriella kapitalismen växte sig stark i Sverige. Det moderna jobbet tär på vår energi, ger oss arbetsskador, dåligt självförtroende, brutna hopp och tvingar oss att fokusera på karriär och pengar, fastän ingetdera i längden gör oss vare sig rikare eller lyckligare.

Nihilisten bryter med karriärsjakten och anser att arbete endast är till för att utföra en uppgift i samhället, och inte för att fördriva tiden eller utgöra centrum för vår existens. De flesta människor i dag jobbar minst åtta timmar om dagen, vilket gör att de har begränsad tid över för familj, vänner, kultur eller andra saker som utgör en viktig del i ett meningsfullt liv för de flesta människor. Detta är en av anledningarna till att många i dag är utbrända psykiska nervvrak och endast fungerar mekaniskt, likt en förprogrammerad maskin. När du väljer arbete, så undvik byråkratiska jobb och utgå ifrån vad dina föräldrar jobbade med, samt vad du har som naturlig fördel och förmåga. Finn gärna ett arbete inom miljövård, politik eller kultur och försök därigenom skapa en verklig förändring i vårt samhälle. Bränn inte ut dig och se till att du inte låter ett mediokert jobb, krävande arbetsmiljö eller överdiktatorisk chef knäcka dig; din verkliga och huvudsakliga arbetsinsats kommer att ske utanför jobbet, där du har chans att uppnå både personliga och samhälleliga mål inför en ljusare framtid.

Mat

En mycket liten procent utav Sveriges befolkning ägnar sig i dag åt jordbruk – något som förr utgjorde den huvudsakliga uppgiften för det svenska folket. Mycket av det vi i dag äter importeras därför från utlandet. Detta innebär att det svenska jordbruket försummas, vilket i slutändan kommer att leda till att vi får importera alla råvaror från andra länder. Samtidigt har det moderna samhället drivit på en enorm köttindustri och har i många fall skapat ett onaturligt liv för nötkreaturen, vars syfte är att grupperas likt ekonomiska värdeenheter och sedan masslaktas. Med det växande intresset för integreringen av utländsk slakt och genmanipulerat kött, blir köttindustrin en växande orolighet för många.

Medan det är upp till dig om du vill äta kött eller inte är en vegetariskt orienterad kost ändå inget dåligt val. Samtidigt som den är betydligt billigare än kött, gör den att du slipper stödja den köttindustri som i dag börjar bli mer och mer industriell. Undvik snabbmat, som i regel saknar riktig smak, innehåller konstgjorda ingredienser och oftast kostar mycket pengar i förhållande till vad det är. Dra nytta av råvaror och laga din egen mat; detta är betydligt billigare än att äta ute, tillåter dig att ha hemmakvällar med vänner och bekanta, försäkrar att du vet du äter, smakar bättre och är betydligt roligare och hälsosammare än att värma papptallrikar i mikrovågsugnen. Variera din kost, ät det som är nyttigt för din kropp och se till att du inte äter mer än vad ditt matsmältningssystem tillåter – att bli överviktig vinner ingen på. Ät nyttigt och håll dig i form genom regelbunden löpning, styrketräning eller vanligt och hederligt kroppsarbete.

Konsumtion

I dagens samhälle yrar de vilsna själarna omkring i köpcentra, klädesaffärer, datorbutiker och godisstånd – ständigt på jakt efter det senaste, fastän de aldrig blir nöjda och bara vill ha mer. Detta har blivit ett accepterat beteendemönster för flera generationer svenskar, vars fritid går ut på att tanklöst konsumera produkter, ohälsosam mat och billiga tjänster och nöjen. Nihilisten tvivlar på att dessa människor någonsin kommer att bli tillfredsställda, då grundproblemet fortfarande kvarstår: ett kulturlöst samhälle och individer utan mål större än dem själva. Därför väljer nihilisten att inte köpa produkter och tjänster för konsumtionens skull, utan lägger pengarna på saker som han verkligen behöver eller som berikar hans liv. Konsumtionslivsstilen är en psykologisk störning och dess konsekvenser utgör ett stort hot mot vår natur. Om någonting behöver inhandlas, så går hög kvalitet och god funktionalitet framför trendig design och kvantitet.

Masskonsumtion tillfredsställer våra ytligaste begär, vilket lämnar både oss och vår omgivning för evigt törstande efter mer.

Transportering

Nihilisten föredrar att cykla eller gå inom den lokala byn eller staden, medan kollektivtrafik som tåg och buss fungerar utmärkt för längre sträckor. I fallet bilar är en energisnål och liten bil ett självklart val framför självhävdelse genom det senaste vrålåket. Fordon fyller just det ursprungliga syftet att transportera människor från en plats till en annan – inte för att skänka dem en popularitet eller personlighet de aldrig tidigare haft.

Ledarskap

Den absoluta majoriteten av en befolkning är får - följeslagare som förlitar sig på vad andra säger, tycker och tänker. Ytterst få vågar gå sin egen väg och lita till sin egen röst. Om du är en av dem med ledaregenskaper i vårt samhälle, bör du se till att ta vara på denna förmåga. Starta igång projekt som kräver involvering och bidrag från olika individer. Lär dig att organisera, dokumentera och driva igenom ett projekt från start till mål. Dela ut uppgifter, bibehåll kommunikation mellan leden, klargör tydligt vad som måste göras och när det bör vara klart. Ställ krav, men utnyttja inte din maktposition, utan använd den klokt och förnuftigt. Notera resultat och experimentera med olika system. Lär dig av misstagen och väx som ledare, finn vad som fungerar bäst och vad som raserar och förstör. Sålla ut dem som inte klarar av sin uppgift och belöna dem som utfört sitt arbete noggrant och väl. Starkt och pådrivande ledarskap är A och O om du vill lyckas.

Umgänge

Fastän vi lever i ett samhälle där människor är översociala och inte klarar av att hantera ensamhet, ser nihilisten både den sociala och den ensamma sfären som viktiga delar av sitt liv. Ensamhet tillåter oss att reflektera över världen och vårt eget liv. Det ger oss en distans till omvärlden och bidrar till klartänkthet och självständighet. Socialt umgänge förbättrar våra sociala förmågor, skänker oss vänskapsband och kärlek, och gör oss alerta på vår delaktighet i ett samfund av människor. Ibland kan det vara positivt att försvinna från världen en kortare period, eller spendera en tid tillsammans med människor, för att utvinna mer ur ensamhet eller gemenskap, men balansen bryts om vi plötsligt får sociala problem av för mycket ensamhet, eller personliga problem av för mycket socialisering. Nihilisten försöker att se bortom det rent sociala i sin omvärld och undviker att dras in dess fällor, men vill heller inte bli en fullständig eremit och utveckla social okänslighet bland sina medmänniskor.

Disciplin

De flesta individer i dagens moderna samhälle orkar inte planera och fullfölja mål. Därför slutar de flesta projekt som halvfärdiga resultat, som i längden varken förvånar eller berikar någon. En viktig del av den nihilistiska filosofin är självdisciplin som tillåter oss organisera våra tankar och reflektera över våra känslor. En medveten nihilist lär sig att separera känslomässiga reaktioner och moraliska dogmer från rationella beslut, men förringar inte känslor och intuition. Analysera, ifrågasätt och kritisera både dina egna tankar och idéer, samt andras. Låt dig inte vilseledas av lättja och ljuva lovord; ingen kommer att göra jobbet åt dig. Majoriteten av de flesta du kommer att möta är knäckta individer som saknar mål och hopp i sina liv. Därför driver de omkring och konsumerar kläder, tekniska produkter, alkohol, sex och droger. De flesta av dem spenderar hellre sin tid med att fly från verkligheten än att möta den och därför saknar de både självdisciplin och självrespekt. Tro därför alltid på dig själv och offra inte din självrespekt för att accepteras av andra människors sociala förväntningar. Självdisciplin skapar personlig frihet och tillåter oss att prestera stort där stort krävs. Det är grunden till att kunna arbeta och tänka konsekvent på en uppgift. Genom disciplinering och självkännedom stärks vi inför våra mål i livet och möter dem med ett glatt leende på läpparna, även om världen runt omkring oss rasar samman.

Kategorier

Community