om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

The Abyss

Sidoprojekt av musikerna från dödsmetallbandet Hypocrisy, som här skapar ett harmoniskt flöde i fantasifull poetik.
The Abyss - the Other side

The Other Side

Nuclear Blast Records

1995

29:17 minuter

The Abyss komponerar harmoniskt strömmande musik i samma anda som norska Gorgoroth: grundläggande melodier balanserar dissonant på ett kontinuerligt tonflöde, vilket ger upphov till en tydlig ambient-effekt med klar tematisk bärkraft i sin poetiska essens. De flytande riffen spelar på samma transcendentala effekt, som Sacramentum tog till sin absoluta höjd i "Far Away From the Sun", men här utnyttjad som verktyg för att ytterligare förstärka den enhetliga harmonin som uppstår, då ett dominant ledmotiv divergerar ut i logiskt närliggande mönster.
1. Marutukku
2. Tjänare Af Besten
3. Psycomantum
4. Massacra (Hellhammer cover)
5. Mörkrets Vandring
6. Sorgens Dal
7. Slukad
8. Förintelsens Tid Äro Kommen
Rytmiska förändringar markerar en strukturell transaktion från ett drömlikt tillstånd till ett annat, med motagerande motivisk drivkraft som bas. Den otroliga intensitet som bibehålls blir denna musiks oväntade inre kraft, något som väl ger sig till känna i den vildsinta nyinspelningen av Hellhammers "Massacra". Ett hav av harmoniska möjligheter öppnas upp genom det ständiga melodiflödet, som är allra vackrast när en mindre kontrapunktisk effekt uppstår, genom den minimala fördröjningen mellan två ackordströmmar. Tremoloeffekten utnyttjas även för att följa mer linjära kontexter, där den tematiska fantasifullheten i melankoli blir uppenbart offer.

Experimentella delar försöker att dechiffrera huvudmönstret till en resa in i musikalisk vidareutveckling, fastän dessa ofta är uppenbart influerade av samma kompositionella partier, som man skulle kunna finna på en av Gorgoroths tidigare alster. Den slätstrukna produktionen följer lättsamt med musikens tankeassociationer, inte minst i hänseende till sångarens avsaknad av vokaliskt djup på frekvensbandet, vilket ger musiken en mattad glans av blod som polermedel. Mardrömslikt skönt är detta hopkok av undergångsvisioner, ockultism, och existentiell längtan efter utmaning bortom den jordliga dimensionen.
~ Alexis

Kategorier

Community