om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Peter Andersson

Influenser från tysk krautrock och modern industriell musik samsas nätt och jämnt i Peter Anderssons personliga sidoprojekt.
Peter Andersson - Music for Film and Exhibition

Music for Film and Exhibition

Yantra Atmospheres

2007

150:44 minuter

På detta album har Andersson samlat ihop musikspår från olika filmprojekt och publika utställningar, som han sedan mixat samman till en maffig dubbel-CD. På de mer konventionella ambient-spåren strömmar böljande syntstämmor fram i mönsterbildande syntes för en flytande och suggestiv, drömartad upplevelse. Närkontakten till den elektroniska poetiken är skarp och personlig, med professionell ljudproduktion, som lyckas fånga upp hela ljudbilden. Den programmerade pulsen, som emellanåt används, är som vanligt minimalistisk, och vill i de flesta fall endast skapa en systematisk taktindelning för att understödja flödet av de metamelodiska ljudströmmarna.

CD 1

1. Tulpa Part I - Theme
2. Tulpa Part II - By The Water
3. Tulpa Part III - The Meadow Dream
4. Tulpa Part IV - Firedance
5. Tulpa Part V - Theme (Variation)
6. Tulpa Part VI - Yang-Tul
7. Tulpa Part VII - Yang-Tul Unveiled
8. Tulpa Part VIII - The Forest Revelation
9. Tulpa Part IX - The Very Last Night
10. The Visible Human
11. Virtual Body
12. Science In Progression
13. Screening
14. The Scientific Passage
15. Science Of The Past
16. The Rim

CD 2

1. Moribund Creation
2. Natura Fluxus
3. Natura Morte
4. Drifting Wall
5. Mandala
6. Hej Ralph!
7. Maskerad
8. Enigma
9. The Scientific Passage II
10. Science In Progression II
11. Dawn And Twilight

Minimalismen i de flesta av dessa kompositioner genomlyser över huvud taget en mer isolerad konst, närmre Lustmord och liknande pionjärer inom dark ambient-området. Exotiska inslag á la Raison d'Être - med ritualiska undertoner och hypnotiskt drivna expositioner, samt de episkt upplagda stycken där olika passager avlöser varandra, och skapar en övergång från mörker till ljus - avslöjar en mångfacetterad personlighet bakom dessa bisarra utforskningar, i de elementära grunderna till liknande projekt från samma kompositör.

Materialet som lyfter en sådan här upplevelse, är det som följer i Klaus Schulzes spår och skapar en kontinuitet i organisk musik, som växer efterhand som den påläggs nya instrumentala element. Det imponerande materialet hämtat från Natura Fluxus-filmen uppvisar Anderssons musikaliska besatthet av att skapa brytningar, som leder till intensiva tillstånd. Magin blir i stor utsträckning ett möte mellan lyssnarens fantasi och musikens egenartade natur, som utan tvekan kommer att få vissa att stänga av - och andra att sätta på.

Musikens inre väsen består i att fånga den underliggande sanningen bakom varje fysisk företeelse, och presentera den i en genomtränglig nihilism, med en estetisk vägledning som organiserar upplevelsen. Reflektionen av oss själva som människor ger upphov till känslan av en universell påtaglighet, presenterad av en musiker med ett till synes oändligt antal ess i ärmen.

Genom att placera ut dessa på bordet och ständigt förbluffa, kan denna brokiga samling experiment finna sin väg till varje lyssnare, som av olika skäl sökt sig till Peter Anderssons konstnärskap. Ingenting här kommer att bryta nya områden inom elektroniskt skapande, men formar likväl en myriad av inre mystiska världar, som belyser högre metafysiska tillstånd, bortom den kala, tomma verklighet, som väntar oss efter det att musiken tystnat.
~ Alexis

Kategorier

Community