om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Merciless

Apokalyptisk dödsmetall med faustisk själslig förankring i traditionell svartmetall från sent 80-tal och framåt.
Merciless - The Awakening

The Awakening

Deathlike Silence Productions

1989

27:19 minuter

Likt en best som reser sig från svart sjö i okänd skog, är denna musik den moderna inkarnationen av thrash-metallens slamrande rytm med dödsmetallens tekniska kompositionsmönster. Cykliska riff spänner över en rytmisk kontinuitet av intensivt trummande, där korta melodiska idéer inkapslas i oavbrutna och självförverkligande kontexter. Utlösningarna sker i varje enskilt mönster och bygger tillsammans upp en övergripande erfarenhet av inre mental terror. Den nihilistiska struktureringen är en skicklig dekonstruktion av centrala motiv, som brutits ner till melodiska fragment i cirkelkompositionell konklusion.
1. Pure Hate
2. Souls of the Dead
3. The Awakening
4. Dreadful Fate
5. Realm of the Dark
6. Dying World
7. Bestial Death
8. Denied Birth
En mörk och morbid estetik från poesi i svartmetall vittnar med de ekande vrålen om livsdistans och uppskattning av skönhet i lidande och materiell död. Avgrunden öppnar sig och fram skjuter blixtar av eld och åska; en mardrömssymfoni i snabblöpande riffning flyter fram över det grovt reducerade utrymmet för grundläggande melodiuppbyggnad. Separatistiskt strukturerade partier blir en del av en större kontextuell verklighet genom känslomässig anknytning, som etablerar en logisk mönsterbildning i misantropi och hatbaserat förfall. Mystisk harmoni och aggressiv framtoning bildar en splittrad upplevelse av en värld i inre kollaps.

Uppluckrade fraser skapar episka kollage med centrala ledmotiv, som kulminerar i en våg av härsklystnad och emotionella upplösningstillstånd. Precis som titeln gör anspråk på, fungerar denna musik som en katarsisk reningsprocess, med sikte på ett inre uppvaknande genom dödsacceptans. Detta märks inte minst av hur enskilda idéer jämnt balanseras upp, för att skapa en harmonisk balans mellan struktur och tidlös estetik. Merciless skapar skickligt, genom 80-tals thrash-metall och skräckromantisk tematik, en nihilistisk och självdekonstruerande atmosfär, full av existentiell konflikt för den dömde på dödsbädden; detta är något av det absolut bästa inom svensk metall.
~ Alexis

Kategorier

Community