om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Atomine Elektrine

Sidoprojekt av Peter Andersson (Raison d'Être) med influenser från den tyska traditionen av elektronisk krautrock.
Atomine Elektrine - Archimetrical Universe

Archimetrical Universe

Yantra Atmospheres

1999

58:28 minuter

En radiovågsbärande ljudström av pulserande rytmiska passager sätter långa, djupa syntstämmor i rörelse, och öppnar upp en inre mental värld av kosmiska transaktioner mellan olika energistillstånd; krafter släcks, skapas, kombineras, omformas och släpps slutligen ut i det svarta universum för att lysa en sista gång i det tomma fria. Den post-industriella syntaxen från Kraftwerk löses upp och passerar digitala filter för att noggrant dekonstrueras och förvränga frekvensfall och -toppar efter fria melodiska mönster. Ett intrikat schema över instrumental strukturering avslöjas successivt, varefter de rytmiskt-harmoniska slingorna följer en progressiv utveckling mot fulländelse i möte mellan tanke och materia, medvetande och kosmos.
1. Tithonium Chasma
2. Sagittarius Cloud
3. Cygnus Loop I
4. Arsia Mons
5. Hydrogen II (Region)
6. Archimetria
7. Ishtar Terra
8. Cygnus Loop II
9. Amphitrites Patera
10. Cygnus Loop III
11. Hesperia Fossae
Efter att en inre, geografisk karta planlagt grunden till det transcendenta tillståndet, påbörjas en häpnadsväckande metafysisk utforskning av avlägsna galaxer, stjärnhimlar och svarta hål, där den ensamma anden sugs upp och blir en del av en större, framväxande realitet i magi och psykologisk svartkonst. Den expansiva kompositionsmetoden i att skapa genljudande rundgångar av elektroniska ljud, som växer och blir delar av en övergripande harmoni först när de sätts i sitt musikaliska sammanhang, tillämpas genom att genialiskt manövrera och manipulera synthesizern utefter en progressiv och esoterisk influens från Klaus Schulze.

I denna musik poetiseras allt; syntströmmar studsar mellan ljudvallar och ger upphov till klingande melodi; radioaktivt, digitalt buller struktureras upp i rytmiska mönster; flytande programmerade ljud skapar vacker texturmelodi, när de förstås som förändringar och avsatser från en upplevelse till en annan. Som Brian Eno en gång formulerade det, så måste ambient musik kunna ackommodera flera musikaliska nivåer av lyssnarens uppmärksamhet, utan att medvetet påtvinga en viss nivå. Atomine Elektrine lyckas med detta genom en oförutsägbar men likväl intelligent utformad kompositionsteknik, och fyller fantasi och sinnen med en konflikt mellan det medvetna skapandet och det omedvetet universella; ett försök i att dechiffrera universums inre poetik och därmed öppna upp en fri passage till vårt undermedvetna, för att festivalartat hylla nihilism och livet självt.
~ Alexis
Atomine Elektrine - Binomial Fusion

Binomial Fusion

Essence Music

2004

140:22 minuter

Atomine Elektrine är vanligtvis synonymt med den grupp av musikprojekt som under influens av 70- och 80-talets elektroniska musik från Frankrike och Tyskland bröt ut i olika avantgardeområden, på jakt efter det nya moderna soundet. Medan Nebulous och Archimetrical Universe till stor del var en fortsättning på Klaus Schulzes kosmiska synthesizerorkestreringar, känner få till den obskyra musikaliska historien under sent 90-tal. Tack vare en nyutgåva av tidigare material, framträder nu denna historia på nytt inför en ny publik genom samlingsalstret Binomial Fusion, som består av de enskilda verken Elemental Severance (1995) och Atom Xtension (1998), samt givetvis en rad extramaterial som aldrig tidigare har släppts.
CD 1

1. severance I
2. film
3. interlude I
4. entrance mirage
5. interlude II
6. oswiecim
7. reliance
8. voices of trinity
9. kalfatra
10. fragments of the past
11. interlude III
12. atom
13. hyperion
14. spin-drier
15. temper
16. interlude IV
17. binary
18. forever

CD 2

1. zektor
2. spleen iconoclasma of the absolute
3. ultra
4. elemental part 6
5. the archaic garden of delight
6. shining
7. hyperion end theme
8. earthly delights in eden of rusty shells
9. hypotension
10. severance II
11. exodus
12. hidden arcade
13. hyperion main theme
14. the dream
15. electrokinetic
16. core meltdown
17. arabian fuse
18. twinned peaks
19. transfused

Föga oväntat spänner detta innehåll över en stor musikalisk mångfald. Ljudinspelningar av klagokörer samplas över en enkel rytmisk bakgrund, medan dramatiska infall av korta instrumentella ackord bryter av den harmoniska polyfonin och skapar en mättad, suggestiv dissonans av drömska proportioner. Mystiska melodifraser löper cykliskt omkring i ett isolerat vakuum; de är på samma gång sakrala och spänningsladdade, fyllda av en egenartad, skepticistisk atmosfär som är Peter Anderssons egen.

Motiven springer fram ur detaljerade elektroniska mönster strukturerade i flera lager som samverkar på en instrumentell metanivå, vari en parallell musikalisk närvaro hämtar sitt kryptiskt programmatiska stoff. IDM-influenser verkar kunna uttydas ur de hopplöst simpla men utstuderat effektiva syntslingorna, som successivt sjunker in i olika entropiska tillstånd, för att senare framträda igen i en ny, igenkännbar form. Kaosartad blir musiken aldrig, snarare bygger den på en serie omloppsbanor som alltid håller sig inom rimligt tematiska mått.

Samtidigt ger sig Andersson ut på experimentella områden när han i ett något bisarrt hänsyftande inkluderar ljudklipp av hästgnägg och varvar gregorianska stämmor och kyrkklockor med flöjtmotiv i en närmast manisk periferi av elektroniska ljudkulisser - allt med sedvanligt minimalistisk men glasklar, visualiserande skärpa. En mängd olika stilar utbyter gemensamma nämnare från fragment till fragment: krautrock, progressiv techno, modern trance, nyklassiskt, ambient och diverse världsmusikaliska influenser. Allt detta samspelar på en hög nivå, ibland aningen eklektiskt i negativ bemärkelse, särskilt vad gäller material från Atom Xtension, men alltid raffinerat känslorikt och personligt, utan att tappa undertonen av den magiska sötma som sätter djupa avtryck i det undermedvetna.

Vemodet och den återkommande apatin sveper över dessa kompositioner i form av mer eller mindre framstående metaforer. Organiserad samhällsreligion, världspolitik och kärnkraftshotet under kalla kriget bildar underlaget till en kollision mellan dåtidens terror och en modern insikt om dess framtida konsekvenser. Problemen flyter upp till ytan i form av en särpräglad ambivalens inför den ohejdade teknologins katastrofala följder. Inverkan på lyssnaren blir till största del psykologisk och inte sentimental, varför musiken får den ohämmat drömmande karaktären i ständig självutforskning.

Det är svårt att avgöra den influens som Atomine Elektrine har utövat på både samtida och moderna projekt inom samma musikaliska område, men utan dessa briljant destillerade sinnestillstånd fångade i elektronisk form, skulle mycket av dagens svenska ambient-musik troligtvis inte låta som den gör i dag. Peter Andersson har i sin tur att tacka pionjärer som Kraftwerk och Tangerine Dream för både formuleringar och tekniker som i dag spritt sig till en rad näraliggande stilar. Vad framtiden kan erbjuda i elektronisk musik vet ingen, men genom att försvinna in i denna förtrollande samling utspridda opus av drömmande suggestion för ett ögonblick eller två inkapslas alla våra moderna farhågor i en kompakt och djupgående upplevelse, som tjänar till att ritualiskt driva ut våra förutfattade kalkyler om livet och ersätta dem med en kreativ lust till obehindrad upptäckt av det okända.
~ Alexis
Atomine Elektrine - Nebulous

Nebulous

Essence Music

2007

53:31 minuter

Atomine Elektrine återvänder med en nyutformad konception av sin kosmiska nihilism genom elektronisk instrumentalmusik. Som en logisk utveckling från tidigare alster har de melodiska tendenserna nästan totalt upplösts, och i stället spritts ut till en syntetisk symfoniorkester i mötet mellan programmerade datamönster, som genom upprepade sekvenser når en harmonisk förening i de konsonanta ljudbilderna. Separata omfång av kroniskt fragmentariska melodier blir därmed fulländade först när de uppfattas som transaktioner inom sitt eget medium, i likhet med musikaliska föregångare som Kraftwerk och Tangerine Dream.
1. Transforming Space
2. Energy Net I
3. Veiled Clouds
4. The Eye Of The Nebula
5. In-between Spaces
6. Energy Net II
7. Deep Sky Twilight
Men bakom det radiofrekventa myller av kolliderande elektronsvärmar, som strukturerats på en metarytmisk nivå för att skapa ett sammanhängande underlag för vidare musikalisk utveckling, döljer sig som vanligt en skarpsinnad poetisk intention, med sikte på att applicera sin konstnärliga vision parallellt med någonting större, någonting kosmiskt och tidlöst. När dessa tillstånd uppnås, berör musiken en psykologisk frigörelse, som ambient-musik av detta slag är en obestridd mästare av.

De mystiskt klingande harmonifraserna uppstår och tunnas ut inom ett transparent musikskapande, som förbiser den mer konventionella melodikompositionella tekniken, där primära syntslingor upprepas kronologiskt ovanpå en rytmisk grund. Atomine Elektrine följer ett diametralt tillvägagångssätt när de episkt utformade ljudpassagerna passerar en konstens oscillator, som ger upphov till den visuella vägledningens förnimmelser.

Den kosmiska tematiken går därför igen även i kompositionsskapandet, med energiklot och bunden materia, som värderas vackra och meningsfulla, utan att fylla en intrinsikal mening utanför sitt fysikaliska sammanhang. Denna samling instrumentala ljudfärder hankar precis efter sina tidigare prestationer, men belönar samtidigt den som är förmögen att finna de inre improvisativa idéerna, och knyta dessa samman till något som skulle kunna vara bland det mest individuella och karaktärstalande inom elektronisk post-krautrock, som släppts på den svenska ambient-scenen detta decennium.
~ Alexis

Kategorier

Community