om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Kampanj: Avveckla demokratin!

Svenska Nihilistsällskapet drar i samarbete med civilisationskritiska CORRUPT.org nu igång en nationell kampanj mot demokratin och dess manipulativa förespråkare. Det bristfälliga statsskicket, som sedan det antika Grekland har inneburit en politisk slavrevolt bland de lägre kasterna mot de högre och således lett till undergången av en gång stora civilisationer, orsakar just nu ekologiska katastrofer, utbredd individualism, politisk korruption och ett maktövertagande av en finansiell elit. Allt rättfärdigas under demokratins moraliska paroller: "frihet", "jämlikhet" och "broderskap". Men dessa sanningar är inget annat än lögner för att kunna fortsätta exploateringen av en dum, ignorant och obildad massa som inte vet vad den vill.

Lögnen om frihet

Varje gång du ringer ett samtal, kör genom en biltull eller skickar e-post lämnas ett elektroniskt fotspår någonstans. Och varje gång du betalar med kort eller använder ditt passerkort för att komma in på jobbet.

– Det är många som ser stor nytta i den här informationen. Företag, staten, främmande makter och våra partners är bara några exempel. Alla kan de ha användning av den information vi lämnar efter oss och att leva sitt liv utan att lämna spår är väldigt opraktiskt, säger Per Ström. - källa

Enligt svenska folket har journalister större inflytande över politikens dagordning än Regeringen och Riksdagen. Professorn i journalistik Kent Asp anser att det är en dramatisk förändring i allmänhetens uppfattning om den verkliga makten. Journalisterna själva klagar dock på att ägarna och annonsörerna har allt mer att säga till om när det gäller tidningens redaktionella profil.

Statsvetaren och professorn i journalistik Kent Asp utkommer i dagarna med boken "Den svenska journalistkåren". Boken presenterar en undersökning om var det svenska folket tror att den verkliga makten över debatten ligger någonstans. Resultatet visar att svenskarna är mera välinformerade än många anat – allmänheten bedömde att journalistkåren hade det klart största inflytandet.

[---]

Jämfört med andra länder har Sverige idag en av de värsta ägarkoncentrationerna inom media. Främst är det släkten Bonnier som utökat sitt inflytande över informationsflödet, och äger idag bland annat TV4, Expressen, Dagens Nyheter, Koll, Dagens Industri, Svensk Filmindustri, SF Bio, Privata affärer, Veckans affärer, Barnens Filmklubb, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgstidningen, Illustrerad Vetenskap, Mix Megapol, Mån Pocket, Pressens Bild AB, Vi i Villa och många andra medier. - källa

In a new study from the August issue of the Journal of Consumer Research, researchers from Northwestern University demonstrate how advertisements can be manipulated to cause overemphasis of a particular feature and increase the likelihood that a certain product is chosen. Their finding runs contrary to economic models, which assume that choices are based on stable preferences and should not be influenced by the inclusion of inferior options. - källa

Lögnen om jämlikhet

The richest 1% of adults in the world own 40% of the planet's wealth, according to the largest study yet of wealth distribution. The report also finds that those in financial services and the internet sectors predominate among the super rich. - källa

A quick look at the lengths of children's index and ring fingers can be used to predict how well students will perform on SATs, new research claims.

Kids with longer ring fingers compared to index fingers are likely to have higher math scores than literacy or verbal scores on the college entrance exam, while children with the reverse finger-length ratio are likely to have higher reading and writing, or verbal, scores versus math scores.

Scientists have known that different levels of the hormones testosterone and estrogen in the womb account for the different finger lengths, which are a reflection of areas of the brain that are more highly developed than others, said psychologist Mark Brosnan of the University of Bath, who led the study.

Exposure to testosterone in the womb is said to promote development of areas of the brain often associated with spatial and mathematical skills, he said. That hormone makes the ring finger longer. Estrogen exposure does the same for areas of the brain associated with verbal ability and tends to lengthen the index finger relative to the ring finger. - källa

Lögnen om broderskap

The human race will one day split into two separate species, an attractive, intelligent ruling elite and an underclass of dim-witted, ugly goblin-like creatures, according to a top scientist.

100,000 years into the future, sexual selection could mean that two distinct breeds of human will have developed.

The alarming prediction comes from evolutionary theorist Oliver Curry from the London School of Economics, who says that the human race will have reached its physical peak by the year 3000. - källa

Riksbanken (eller centralbanken) är bland ett samhälles mäktigaste institutioner; kanske rent av den mäktigaste, eftersom den råder över källan till dess rikedom - pengarna. Centralbanken ensam äger makt att styra flödet av resurser genom sin penningpolitik, som bland annat reglerar bankernas kreditgivning. Den makten enbart borde vara tillräcklig för att vi ska kräva samma grad av transparens och demokratiskt inflytande där som inom andra vitala samhällsinstitutioner.

Tyvärr, skriver Werner, verkar utvecklingen gå i motsatt riktning. Sedan ungefär tjugo år tillbaka arbetar starka krafter för att göra dessa institutioner alltmer oberoende av demokratin. I land efter land har det under nittiotalet ändrats i grundlagarna på ett sätt som stärkt centralbankernas ställning, och därmed försvagat regeringarnas. För Sveriges del togs detta steg den 1 januari 1999.

Detta, menar Richard A Werner, är inget annat än en tyst, global revolution. Werner, en tysk ekonom som sedan tio år tillbaka varit verksam i Japan, berättar i "Mammons furstar" hur det gick till när Japan genomförde den. Hans tes är att centralbankerna konsekvent mörkar i fråga om sitt viktigaste penningpolitiska instrument, kreditpolitiken. Eftersom pengar skapas genom utlåning har centralbankerna möjlighet att med sin styrning av bankernas kreditgivning bestämma hur mycket pengar som ska finnas i ett land, och hur dessa ska användas. Det är ett mäktigt politiskt vapen. - källa

Resurser

Sprid budskapet om en demokrati som aldrig kommer att leva upp till sina vansinniga ideal. Vi erbjuder nu det officiella klistermärksmotivet för gratis nedladdning. Aktivister ansvarar själva för var dessa trycks upp, vi har valt att vända oss till Stickit och fått god service där. Läs mer om den internationella kampanjen som står bakom vår, genom att besöka denna sida.

Ladda ner som .png fil

Ladda ner som .ai fil

8 december 2007

Kategorier

Community