om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Klistermärksuppsättning i Lund

(Lund) - 11/12/07 - Tre skånska aktivister från SNUS genomförde nyligen en klistermärksuppsättning för att sprida det radikala men simpla budskapet: "avveckla demokratin". I takt med att Socialdemokraterna under 70-talet och framåt förvandlade sitt folkhem till världshem och tvingade en utarbetad arbetar- och medelklass till att upprätthålla ett välfärdssystem för parasiter och kriminella element, har vinden vänt mot den nyliberala högern och dess individualistiska samhällssyn. Resultatet ser vi idag: en nedmontering av den svenska välfärden, en urholkad traditionell kultur och en upplöst folkgemenskap, allt för att blidka det temporära nöjet och den okontrollerade finansvärlden.

Arbetet för att upplysa människor om demokratins paradoxala och smygtotalitära natur, är en del av den nationella kampanjen som Svenska Nihilistsällskapet just nu driver. Inom loppet av 4-5 timmar hade över 100 klistermärken satts upp på strategiska platser för allmänheten att beskåda. Samtidigt tog aktivisterna tillfället i akt att riva ner vänsterns marxistiska och feministiska affischer, som tilltalar dekadenta och pseudo-revolutionära element på den ökända "Smålands Nation". SNUS vill tacka aktivisterna för deras insats och uppmanar alla läsare att beställa hem en bunte klistermärken från valfritt företag och skicka in sina bilder till oss. Ju fortare vi skyndar på demokratins förfall, desto fortare kan en förändring ske i vårt samhälle och ledarskap åter vinna över slavrevolt.

Kampanj: Avveckla demokratin

Kategorier

Community