Bhagavad-Gītā:
Om du stupar, vinner du himlen; segrar du, njuter du jorden.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« De passiva gycklarnas… | Hem |

Min vilja är mitt svärd, mitt öde är min undergång

Angkor WatEn av de mer brutala insikter man gör under livets gång är att allting måste ha ett slut. Sällan eller aldrig funderar man över varför så är fallet. Hur kommer det sig att stora civilisationer som Romarriket, som tidigare erövrat större delen av världen, plötsligt börjar bli neurotiska och till sist tyna bort genom interna splittringar, krig, och brist på ledarskap? Eller att en gång friska och starka människor äts upp av negativa tankar, blir depressiva, och sedan begår andligt självmord? Vad driver destruktiviteten i världen? Jag brukar referera till fysiken: Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar den totala mängden entropi i universum vid varje process. Detta innebär i princip att för varje åtagande vi gör, oavsett hur bra vi presterar, ökar alltid motståndet som hindrar oss från att lyckas. Det är inte mycket konstigare än att vi tvingas pressa oss själva ännu mer ju närmare vi kommer till framgång. Det är därför som Stefan Holm lade av med höjdhoppet: Han tog sig så pass långt att kroppen till sist satte stopp för vidare utveckling. Entropin hade triumferat segern.

Detta innebär att vi aldrig kan uppnå perfektion, d.v.s. utvinna total energi genom en process, eftersom energi alltid kommer att läcka ut till ingen nytta. Det är därför vi hela tiden förbättrar bränselsystemen på bilar för att de ska drivas så energisnålt som möjligt. Samma sak gäller oss människor, och inte minst samhällen. Om man saknar självdisciplinering, förlitar sig på att andra människor ska leva livet åt en, aldrig vågar satsa eller ger upp så fort motståndet ökar, kan man lita på att entropin kommer att ta överhanden. Samhällen som genom outbildade väljare tillsätter korrupta affärsmän vid makten, byter ut traditionell kultur mot kosmopolitisk livsstil, utnyttjar miljön som ännu en industriell resurs, och belönar mygel medan de produktiva medborgarna utnyttjas och luras, blir inte långvariga. I förlängning kan detta få hela civilisationer att kollapsa under sin egen vikt, därför de naturligt existerande krafterna som är ute för att förstöra, växer sig större än de krafter som håller allting uppe.

Civilisationer och människor går inte slutgiltigen under därför att någon stormakt kommer och äter upp dem; kärnan till ondskan är intern. Världskrig, slaveri, ekonomiska depressioner, svält, revolutioner; dessa utgör pekpinnen som får dominobrickorna att falla, men anledning till att de faller är att de saknar stabilitet. En människa som lider av svår sjukdom kan hosta sig till döds, men vi skulle aldrig hävda att det var hostan som faktiskt orsakade döden, utan att det var sjukdomen. När vi studerar den västerländska civilisationen anno 2009, ser vi flera stora krafter i världen som hotar dess välstånd, men det allvarligase hotet kommer inifrån. Bristen på organisk kultur, ledarskap och gemensamma, positiva mål om framtiden. I ett sådant läge spelar rå makt väldigt liten roll; det är som att förfoga över ett raketgevär utan sikte - du kan spränga bort halva bostadsområdet, men du vet inte var du siktar. Chansen är stor att du spränger bort dig själv istället.

När Amerika just nu håller på att nå slutet av sin stormakt, hyllar många dess förfall. Alla vill ta del av akten att bua ut kungen, precis som vi fäller ironiska kommentarer om framgångsrika människor som plötsligt går in i väggen, därför ingen tycker om den största schackpjäsen på brädet. Små människors logik bygger på bitterhet: Du ska inte tro att du är bättre än mig. En sorts negativ jantelogik, som vill att vi ska fokusera på hur dåliga vi själva är jämfört med andra människor, istället för att utgå ifrån oss själva som individer och se de positiva möjligheterna. Därför skrattar vi som idioter när George W. Bush blir utsatt för skokastning av upprörda irakier, men jublar åt en korrupt president, som har lyckats förföra oss med tom retorik om en fantastisk framtid. Fastän alla känner på sig att förväntningarna överskrider verkligheten, fortsätter vi applådera, därför vi vill så gärna tro på vad som lovas oss. Med andra ord, vi är väldresserade chimpanser, med rätten att rösta på valfri tilltalande illusion om hur verkligheten kan bli, bara vi kollektivt förnekar den osynliga elefanten i rummet.

George BushBush är inte den onda diktatorn våra vänstermedier vill få honom till. Fastän hans neokonservativa administration inte slår högt på min ideologiska skala, agerade han mestadels pragmatiskt och korrekt i de flesta situationer. Närvaron i Mellanöstern som ledde till terrorattacken mot WTC, hanterade han genom att svara med öppen eld mot fienden. Han hade ingen aning om var den riktiga fienden befann sig, så han plockade ut Irak, och när han ändå var där, såg han till att pumpa hem lite olja för att finansiera imperiet. Samtidigt destabiliserade han fundamentalistiskt islamiska krafter i regionen med hjälp av västerländsk demokratisk kapitalism, antagligen för att skydda Israel och försvara kristna grupper i området. Han fick ett tufft jobb med ekonomin, men personen vi egentligen bör skylla på här är Bill Clinton, som tillsammans med Alan Greenspan var korkad nog att erbjuda huslån åt minoriteter i Amerika med dålig kredithistoria. Vem som helst kunde räkna ut att den husbubblan en dag skulle spricka, men det blev Bush som fick hantera krisen när han blev president. Med en kanske ännu mer korkad ledare för centralbanken, gjorde Bush det enda vettiga i en sådan situation: Erbjud krispaket åt viktig industri och undvik att aktiehajarna på Wall Street går under - inte för att de egentligen är värda att rädda, utan för att om de går under, faller också stora delar av ekonomin för medelklassen.

Bland de sämre förändringarna under Bushs regim kladdade han till Endangered Species Act genom att avreglera delar av projektet, som tjänar till att skydda utrotningshotade arter. En hel del människor klagar också över Guantanamo Bay, som bör finnas med på listan över tvivelaktiga beslut från presidenten, men det är osäkert om vi bör tillskriva det ett problem av så stor vikt som man har gjort i media. Ingen vågar sända bilder från hur politiska fiender behandlas i Mellanöstern, eftersom det skulle få Amerikas lilla fängelsekomplex att likna en dagisplats. Summa summarum: Massan tåler inte verkligheten, därför röstar den endast på ledare som lovar den tillfällig illusion, eller vad den romerska poeten Juvenalis kallade "bröd och skådespel". Genom att köpa röster, d.v.s. köpa förtroendet från väljarna, kan ledarna i ett samhälle distrahera folket från förfallet, även om det så stirrar dem rakt i vitögat. Så kraftfull är gruppsykologin inom oss, att vi är beredda att tro mer på vad vi förväntas att se, än vad vi faktiskt ser. Ännu värre, när förfallet är uppenbart för alla, betyder inte det automatiskt att folk agerar. Uppehället garanterar dem liv, underhållningen tröstar deras oro med distrahering från verkligheten. Det är därför vi är beroende av datorspel, mobiltelefoner, politik, socialisering och diverse droger: I illusionens värld är alla superhjältar med problemfria liv.

De enda ledarna i europeisk historia som har levererat sanning, blev på typiskt vis avsatta av massan, därför de exponerade den inre entropin i samhället och gjorde den synlig för allmänheten. I demokratier tillsätter vi ledare därför att de övertygar oss om en sanning, inte för att de faktiskt företräder den. Därför beskrev Platon demokratiska samhällen som slutet på en civilisationscykel, precis som de vissna bladen på en blomma tyder på att den är på väg att duka under. Undergång är fundamental för allting som har en början, men även om det inte går att bekämpa entropin i sig, hänger en organisms liv på att förlänga och motverka processen; en till synes paradoxal aktivitet, men även den helt naturlig. Traditionella religioner i Europa utgår alltid ifrån de polära krafterna skapelse och förstörelse. Fastän kristendomen senare kom att tolka dessa dualistiskt, är själva poängen att de inte kan existera utan varandra. Därför uppfattade hedningarna inte destruktivitet som en ond kraft i universum, men likväl någonting man skulla sträva efter att övervinna genom skapelse. Egentligen är detta grundläggande mänsklig psykologi: Om vi inte gör någonting av vårt liv och är delaktiga i vår tillvaro, slukas vi upp av omständigheter och blir till nervvrak. Deprimerade människor bär just kännetecket att allting de gör och säger egentligen är en ursäkt för att ge upp och förbli passiv. Enda vägen ut ur hamsterhjulet är att inte se hindren, utan möjligheterna.

I tider som dessa är den största dygden att inte vara bitter. Att inte vara rädd för undergång och misslyckande. Att inte projicera sin osäkerhet på världen för att förleda andra till att bli lika bitter som en själv. Annars bereder vi en säker väg till undergång, inte bara för oss själva, men för samhället som helhet. Om vår tillvaro ser dyster ut, beror det på att de destruktiva krafterna håller på att dominera de produktiva krafterna, precis som ett bränslesystem i en bil förbrukar bensin, utan att utvinna tillräckligt med energi för att driva bilen framåt. Till skillnad från de flesta teorier om vårt samhälles förfall, som går ut på att identifiera en faktor i ekvationen (invandring, fattigdom, religion, kapitalism), har jag valt i mina artiklar att fokusera på anden och psykologin hos människor, därför jag är övertygad om att det slutgiltigen är det andliga förfallet som har gjort att vi hamnat här. De faktorer de flesta människor brukar peka ut som ondskor, ser jag som manifestationer av detta andliga förfallet. I kausala termer innebär detta att det vi kallar ondska egentligen bara är effekten, men att orsaken står att finna bakom kaoset, inte i det.

Livet är krigDet största hotet mot vår välgång är därför människor, som lever och sprider en defekt ande, eller (själv)destruktiva beteendemönster. Människor som ignorerar, förvränger eller tar detta i försvar är en del av problemet. Jag bryr mig inte om att detta gör många förbannade och irriterade, därför om sanningen var uppenbar, hade den redan funnits med i politikernas valmanifest. Tilltalande illusioner går ut på att kasta skor på ledare vi inte tycker om, jubla över överskattade retoriker utan intelligens, och drömma oss bort till fantastiska världar bortom vår egen verklighet. Jag skriver artiklar därför att jag vill beskriva för människor varför vår värld är fantastisk, trots förfall. Jag ser inte förfallet som någonting ont. Det är utmaning, till och med äventyr, och det existerar för att härda oss. Mycket vackert hotas av undergång, men allting i vår värld är per automatik dömt till undergång, precis som vi en dag ska ligga döda och begravda. Det är inte en tragisk tanke, därför det är ändligheten i existensen som ger oss möjlighet att fylla den med mening. Detta är essensen i nihilism och plattformen till all värdefull religiös kunskap. Odla denna insikt så länge du lever tillsammans med det du älskar, och din vilja kommer en dag att triumfera nederlaget.
 
Turboed
26 januari 09 - 08:40
kommentera Turboed

FENOMENALT! – Skriv en bok.

hmmm…“Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar den totala mängden entropi i universum vid varje process.”... okej då.

För en positivare touch rekomenderas thermodynamikens första huvudsats, för undergången en mindre kurs i stökiometri.

JK ()
26 januari 09 - 13:44
kommentera JK

Underbart!! fantastiskt bra, precis de tankar jag själv har hållt på att forma i mitt huvud ett tag!

Fredrick
27 januari 09 - 01:09
kommentera Fredrick

Återigen en fantastisk artikel. Jag slutar aldrig förvånas över den ihållande höga kvaliteten på alla alster, ej heller det benhårda och konsekventa motståndet mot antagonister. Av alla kommentarer den förra artikeln fick att döma, dvs mestadels emotionella motreaktioner från smådepressiva individer som uppenbarligen känner sig träffade, så behövs fler artiklar som denna.

Öl
27 januari 09 - 09:21
kommentera Öl

När kommer nästa ekologiska, nationalistiska artikel? Lite för mycket kapitalistamerikanism på senare dar tycker jag.

DK
27 januari 09 - 12:42
kommentera DK

Juvligt!

Skriv en bok och tjäna massor med pengar:)

Tratitionalist () (Webbadress)
27 januari 09 - 16:08
kommentera Tratitionalist

Ett strålande mästerverk helt enkelt! Du är tillbaka ;-)

Gekko ()
25 februari 09 - 00:56
kommentera Gekko

En månad och ingen ny artikel?

snyft

Fredrick
11 mars 09 - 21:51
kommentera Fredrick

Jag får säga detsamma som Gekko. Herr Alexis, varför denna utdragna tystnad? Nyhetsbrevet står ju också still.

X'( ()
12 mars 09 - 12:46
kommentera X'(

Ja, det verkar inte vara någon brist på skrivandet på corrupt så man kan ju undra varför det inte blir något här. Det är ju mest Alexis som skriver här också så utan honom blir det tyvärr inte så mycket. Kom tillbaka!

Ralf
13 mars 09 - 04:08
kommentera Ralf

den svarta solen är alltid mörker i de blindas ögon

Sunshine
26 mars 09 - 13:07
kommentera Sunshine

Kanske han i likhet med många andra comic book guys med black metal tröjor var ‘‘för stark’‘ för den här världen och tog självmord, kanske han (hör och häpna) mötte en person IRL och var oförmögen att faktiskt leva upp till övermänniska-rollen, kanske han tillslut insåg att mycket av det han beskrivit som de objektivt rätta lösningarna på problem i själva verket är styrda av värdeprioriteringar och skäms över sin idioti. Vem vet. I vilket fall som helst är det dags för er tonåringar/unga vuxna som läser detta att, om inte ge upp era livfilosofier introducerade till er genom metal låtar som ni ändå inte lever upp till där nere i era föräldrars källare, åtminstone börja tänka själva och skriva på egna sidor istället för att gråta och onanera varandra över vad än Alexis skriver som underkastande apor.

Thurisaz
26 mars 09 - 23:35
kommentera Thurisaz

Jag mailade staben frågandes vad som försegick och dessväre verkar det som att SNUS sedan en tid tillbaka är nerlagt.

Elake Ernst
27 mars 09 - 01:16
kommentera Elake Ernst

Sunshine! Du är tillbaka! Du kan mycket väl ha rätt i det du skriver, eller så blev han helt enketl trött på allt jävla gnäll från förvirrade humanister som dig? Är det inte dags att du gråter dig till sömns över alla orättvisor som finns i världen? Ge mig din adress så skickar jag ett paket rakblad som du kan spela handledsviolin med. Sov gott.

Sunshine
27 mars 09 - 19:21
kommentera Sunshine

@Elake Ernst: Att du har paket med rakblad så det räcker och blir över hemma är förståeligt då det enda din ledarko Alexis någonsin gjorde var just att gnälla som just som du gör nu, konstant bitter och grinig över etablissemanget bara för att ni är för svaga att hantera det. Också det är förståeligt, ni i den trendiga ‘‘nihilist’‘ masspsykosen på internet skapas på samma sätt som de ungar som lyssnar på punk, går med i antifa och kastar gatustenar: Ni börjar som bortskämda övre-medelklasstonåringar som pga av att ha överbeskyddande föräldrar och mild till grov autism aldrig lyckas utveckla någon form av social intelligens. I frustration över att era liv är darwinistiska misslyckanden (där vänsterslyngel går ihop med autonoma grupper) möter ni andra lika patetiska personer på olika internet sidor och lever ut ert ‘‘speciella’‘ tonårsuppror till synes exklusiva för absoluta bottenkypare: Gråta och onanera varandra över att vara emot etablerad moral på precis alla sätt ni kan komma på även om idéerna ofta motsäger sig varandra, är grundade på förenklade och (hör och häpna) moralistiska vridningar av filosofiska och vetenskapliga koncept ni hört genom black metal musik och upphöjer detta till eran ‘‘nihilistiska’‘ de facto religion (som blivit allt trendigare och trendigare med internets framväxt, who would have known?). Visst är det enkelt att verbalt överkompensera era svagheter i verkligheten med K@@L!!1 livsfilosofi bakom dataskärmar, men var glada att ni lever i ett samhälle som ni gör idag då ni i ert egna idealsamhälle skulle vara social darwinismens sämst anpassade, första offer (och ni är säkert medvetna om det här innerst inne, man ser sällan mycket praktiskt arbete från nihilisters håll för att realisera eran er de facto religion).

Visst kan Alexis vara extra känslig och fått rövsmärta av någon form av ifrågasättande av det han skriver, men det som hände med Alexis är säkert det som händer med de flesta ‘‘nihilister’‘ tillslut: Han växte ur pubertal ilska och den världsbilden formad av den, något du också kommer göra tillslut, såvidare du inte planerar att begå självmord innan du behöver gå igenom en sådan identitetskris? Som sagt, du har ju rakbladen redo ;D

Olof (Webbadress)
29 mars 09 - 03:08
kommentera Olof

Anledningen till att alexis (Alex birch) har slutat skriva för svenska nihilistsällskapet är med största säkerhet att han numera börjat skriva för corrupt.org istället (se http://www.corrupt.org/blogs/alex_birch). Ett beklagligt beslut tycker jag då artiklarna på SNUS i min mening håller en betydligt högre nivå än de på corrupt.org.

Thurisaz
29 mars 09 - 08:25
kommentera Thurisaz

Håller med dig Henrik, corrupt.org har snarare fungerat kompletterande i förhållande till SNUS.

aq
29 mars 09 - 15:57
kommentera aq

Jag får hålla med båda föregående kommentarer. Jag tycker det varit intressant att läsa både vad han skrivit här och på corrupt även om det på SNUS ganska ofta varit intressantare. Det är därför synd att han verkar lagt ner här, får hoppas att det endast är en lång paus.

Gekko ()
29 mars 09 - 18:00
kommentera Gekko

Nedlagt? Vilket nederlag…

Corrupt är inte alls lika utvecklande som SNUS var, tyvärr…

173586 ()
31 mars 09 - 01:30
kommentera 173586

Olof: Så vitt jag har förstått det har Alexis skrivit för Corrupt under lång tid, och han står även listad som Editor för siten (se FAQ-delen). Det verkar dock som snusarna lagt ner, tyvärr, och anledningarna kan vi bara spekulera i. Kanske är det tidsbrist? De var väl trots allt bara två pers?

styrka ilska
31 mars 09 - 10:29
kommentera styrka ilska

Sunshine:

Jag tror att det ofta finns potential i den grupp du nämner, även om den tyvärrofta utnyttjas på fel sätt.

Alexis gör själv en i ganska rolig parodi:
http://www.corrupt.org/news/why_superhum..

Komigen
08 april 09 - 16:43
kommentera Komigen

2.5 månader sen sist nuju…. kom igen!

Fisk
16 april 09 - 13:20
kommentera Fisk

Hehe, antar att det var planerat att sista posten skulle vara domedagstema

...
05 maj 09 - 10:50
kommentera ...

Man above time.

Agrar
27 maj 09 - 14:31
kommentera Agrar

Nå, det var gott att Alexis slutade innan det blev för mycket USA-propaganda på denna sida för svenskar, men, kunde inte Ensittare fortsätta skriva?

johan andrén () (Webbadress)
12 augusti 09 - 01:15
kommentera johan andrén

varför så nationalistiska? själv tror jag inte på gränser som är påhittade utav männskligheten, vi är alla en.

POLLY (Webbadress)
14 augusti 09 - 16:11
kommentera POLLY

@johan andrén: Fast nu är ju inte raser, folkgrupper och kulturer påhittade politiska entiteter. Landgränser är det dock, men det är en annan sak.

Stil
15 oktober 09 - 05:20
kommentera Stil

Kom tillbaka! =(

wille
23 december 09 - 10:50
kommentera wille

@Stil: Tror inte dom gör det, ty de kanske redan har gett allt. Det är nog meningen att vi ska läsa, förstå och ta oss till allt som redan finns på den här hemsidan.
Jag måste dock säga att allt mitt beröm går till dessa skribenter för under ett och ett halvt års tid så har de gett mig mer inspiration än vad jag någonsin fått under mitt liv.

Johan Andersson
26 februari 10 - 01:42
kommentera Johan Andersson

Helt fantastiskt, skriv en bok!

Tacksam
23 november 10 - 19:06
kommentera Tacksam

Tack för att du kan sätta så fantastiska formuleringar och ord på mina tankar.

Jesper
22 januari 12 - 09:58
kommentera Jesper

Bara så ni vet så har ni miitt fulla stöd

Jonas
20 juni 12 - 14:00
kommentera Jonas

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket från er andra låtsasakademiker är roligt: “..den ihållande höga kvaliteten på alla alster”. Det där kan ju uttryckas både enklare och tydligare, som här: “..den konsekvent höga kvaliteten på alla artiklar”. Det där var bara en flinga från en stor lavin av ofrivilligt komiska formuleringar i kommentarfälten, era try-hards. :D

Människorna bakom SNUS och ANUS är sannerligen intelligenta, men ju mer man lever livet ju mer inser man att de i slutändan tyvvär bara har transfererat sina förmågor in i ett förlängt tonårsuppror. De har vissa poänger, men lär er ta de här sidorna med en nypa salt, då det är barnsligt och destruktivt att bli så världsfrånvänd som Alexis & company är.

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008