Marcus Aurelius:
Du har hittills existerat som en del av det hela. Du kommer att på nytt försvinna i det som frambragt dig, eller rättare sagt, enligt förvandlingens lag blir du återupptagen i världens livsfrö.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Pirater och upphovsrä… | Hem | Klass 9A var såpa, in… »

Friheten förtrycker, stoppa friheten!

Det här börjar bli tjatigt. Ännu en nationalistisk demonstration, ännu en grupp motdemonstranter från vänstern, och ännu mer hyckleri från kommunpolitikerna. När jag kommenterade upploppen i Lund, var min poäng att extrema politiska grupper inte kan vinna allmänhetens stöd genom att tåga runt i staden och hålla tal inför sina egna demonstranter, eller genom att kasta cyklar och sten mot rättsväsendet. Det är inte effektivt. Att man blandade ihop en gammal tradition, som firas av 30:e novemberrörelsen, med en demonstration om yttrandefrihet, förvirrade ännu mer. Nationalisterna i Lund hade vunnit mer på att hålla ett vanligt torgmöte om yttrandefrihet och FRA; då hade i alla fall ett par hundratal människor stannat och lyssnat. Istället valde man en teatral uppvisning för att bevisa för sin egen rörelse att man "kunde" tåga genom Lund. Vänstern i sin tur ville bevisa för sin rörelse att den "kunde" opponera sig mot nationalisterna. Applåder, pojkar och flickor, men vad uppnådde ni, förutom att skrämma livet ur alla lundabor som höll på att julhandla? Den frågan vill ingendera av grupperna ställa sig, för då måste man bli självkritisk och reflektera över vilka mål man har med sin aktivism, förutom självhävdelse.

Nu upprepas samma sak igen, denna gång i Salem, men för en gångs skull rör det sig om en demonstration, som över tid har blivit mer och mer folklig och faktiskt har ett klart budskap att förmedla till en större grupp människor. Trots att diverse extrema grupper har försökt använda traditionen för att föra ut sin partipolitik (åter igen självhävdelse över effektivitet), verkar många svenskar fortfarande intresserade av att enas mot problemen, som skapas av ett splittrat svenskt samhälle. Enigheten symboliseras också av att annars skilda nationella grupper kan komma överens om ett gemensamt mål, något som bör ses som positivt inom den annars splittrade nationella rörelsen. Dagisrevolutionärerna ur vänstern är som vanligt framme för att orsaka kaos, eftersom de saknar ett eget budskap att föra ut, utöver att etablissemanget misslyckats med att uppnå sina egalitära ideal. De har insett att deras revolution blev impopulär redan efter Sovjetunionens fall, och som resultat får vi en defensiv rörelse, mer kontraproduktiv än den är produktiv. Nationalism, å andra sidan, är på uppgång överallt i Europa och växer i takt med att globaliseringen och pluralismen visar att de inte fungerar.

Men de största hycklarna den här gången är varken nationalister eller kommunister, utan kommunpolitikerna:

Sex ledande kommunpolitiker i Salem i partiöverskridande protest inför dagens demonstrationer: Polis och domstolar ger tillstånd till organiserade upplopp. År efter år tvingas Salems kommun uppleva demonstrationer som urartar i rent våldskaos. De demonstrationstillstånd som polisen utfärdar utnyttjas allt oftare av kända våldsverkare för organiserade upplopp. Detta begränsar laglydiga medborgares rörelsefrihet. Uppenbarligen anser polis och domstolar att sådana störningar av medborgarnas rätt till trygghet i sin närmiljö inte är tillräckligt allvarliga. Men vi som förtroendevalda kan inte acceptera att tiotusentals kommuninvånare och skattebetalare får betala priset när en grundlag utnyttjas för allvarliga lagbrott och framkallande av fara.
I dessa dagar ser vi den absurda bilden av hur en grundlag utnyttjas för allvarliga lagbrott och framkallande av fara.

Det här är missvisande. Demonstranterna "utnyttjar" inte grundlagen; de nyttjar den för att föra ut ett budskap. Om de attackeras av våldsamma motdemonstranter och det i sin tur leder till upplopp, innebär det per automatik att vi bör neka demonstranterna rätten att demonstrera? Om Centerpartiet aldrig skulle kunna hålla tal i ett visst område, utan att vissa grupper agiterade centerpartister med våld tills båda grupper var i luven på varandra, bör då Centerpartiet nekas rätten till att demonstrera? Resonemanget är löjligt och skulle innebära att våldsamma oppositionella krafter styr grundlagen.

Men grundlagen i sig är problematisk, eftersom den kräver att samhället har skyldighet att tolerera och skydda all form av opposition, vilket innebär att man prioriterar åsikter över konsensus, något som Platon identifierade som ett av tecknen på att ett samhälle befinner sig i slutet av en civilisationscykel. Vid det här laget hade det varit effektivare av politikerna att spendera sina polisiära resurser på att skydda medborgare utanför demonstrationen och istället låta de båda grupperna lösa sina konflikter i en öppen anarkizon. Då hade vi i alla fall sluppit hyckleriet. Istället ger vi sken av att vara toleranta mot alla, men förlorar kontrollen när vi inte vet hur vi ska hantera inre motsättningar. Vi vill desperat beskydda alla, men har ingen lösning på hur olika grupper ska leva i samma samhälle, fastän de inte delar grundläggande värderingar och ideal. Demokratins enighet hålls därför samman med propaganda, byråkrati och våld.

Ett kanske ännu större problem är vårt begrepp om frihet. I liberaldemokratier tolkar vi frihet som någonting både individuellt och absolut; alla har det och det är okränkbart. I verkligheten är frihet någonting rörligt och dynamiskt. Om både du och din granne har friheten att göra precis vad ni vill på era respektive tomter, och din granne bestämmer sig för att bygga en kärnvapenbomb på gräsmattan, hur bör du då reagera? Frihet är ett samspel mellan olika individer och grupper, vilket mycket väl demonstreras i Salem, där motdemonstranter använder sin frihet för att sätta demonstranternas frihet ur spel:

Daniel Wiklund menar dock att polisens beteende bäddar för bråk.

- Absolut. Nazister och mordbrännare får demonstrera. Men vanliga människor som vill visa sitt motstånd mot rasismen får inte göra det. Det gör mig väldigt upprörd, säger Daniel Wiklund.

Här kommer statsmaktens frihet också in i bilden, och nu blir det nästan löjligt: Demonstranterna skyller på motdemonstranterna, och motdemonstranterna skyller på polisen, och polisen skyller på...tja, de gör bara sitt jobb och kan inte skylla på någon alls. Vi får ingen lösningen på problemet. Det matematiska geniet Theodore Kaczynski insåg grundproblemet i det moderna samhällets frihetsbegrepp, när han arbetade med gränsfunktioner. Hans insikt var simpel och borde egentligen tillhöra sunt förnuft inom varje statsmakt. Studera den här bilden:

FrihetOm någon av dessa personer förstorar eller förminskar storleken på sin yta, påverkar det i sin tur storleken på samtliga personers yta. Precis så fungerar frihet i en av grupp av individer, och i förlängning i ett samhälle. Eftersom vår grundlag säger att staten har skyldighet att upprätthålla en viss del av ytan fri för alla grupper, är det inte svårt att räkna ut att oppositionella grupper kommer att försöka förminska ytan hos sina motståndare.

Polisens jobb blir att hålla varje grupp inom sin yta och det blir i längden omöjligt, så länge vi inte vill att Sverige förvandlas till en genomtotalitär statsmakt. I det här specifika fallet anser jag dock att polisen agerar rätt när den stoppar oppositionen från att skapa upplopp, men märk väl att jag inte tror på yttrandefrihet åt alla, och hade ansett att nationella också borde stoppas om de var ute för att skapa upplopp mot vänstern (lär inte hända det här århundradet). Jag anser det viktigare att demonstrationerna, d.v.s. kritiken av det rådande etablissemanget, får komma till tals medialt än att alla får uttrycka sin ståndpunkt samtidigt. Motdemonstration är ineffektivt och borde istället förvisas till verbal debatt, t.ex. i television, där det sker under kontrollerade former.

Egentligen, även om jag är känd för att i regel stödja nationalism, vill jag inte försvara en viss grupp. Jag ser problemet i ett splittrat samhälle som Sverige, där bristen på konsensus kommer att ge upphov till mer våldsamma sammandrabbningar i framtiden; inte bara politiska, men även religiösa och etniska. Vi har redan sett försmaken på detta i samband med Muhammedkarikatyrerna. Vår syn på frihet är defekt. Platon hade rätt när han hävdade att frihet uppnås genom att friktionen mellan olika samhällsmedlemmar minimeras; så länge vi inte delar samma värderingar, platsar vi inte i samma samhälle. Istället för att försöka tillgodose behovet hos ett oändligt antal grupper, som alltid kommer att känna sig kränkta och diskriminerade, bör vi separera dem. Evig konflikt tär på en nation och tvingar ner den på knä, vilket lämnar den öppen för anfall från fiender. Sverige år 2008 är splittrat och svagt, kanske mer svagt än någonsin tidigare i modern tid, därför vi har förlorat kittet som håller människor samman. Salemdemonstrationerna är bara ett uttryck för dekadensen som växer på gräsrotsnivå.
 
Carl
06 december 08 - 14:25
kommentera Carl

Tyvärr så stämmer inte bilden mot ditt resonemang ang yta. Det finns personer som kan ändra sin yta utan att alla andras ytor ändras.

Alla personer kan ändra sin yta så att endast en annan persons yta ändras.

Annars håller jag med dig i stort :)

Observer
07 december 08 - 02:06
kommentera Observer

Varför får man protestera mot vissa mord men inte mot andra? Fadime och Pelas öden ger oss sår i öronen och den manliga delen av befolkningen beläggs outtalat med en kollektiv skuld. Men när en ung man mördas och det protesteras mot detta då mobliseras stora antirasistdemonstrationer. Egentligen rör frågan samma sak, folk från olika kulturer löser sina problem på olika sätt. Varför ser vi inga antirasistdemonstrationer när femitristerna demonstrerar mot morden på tjejerna? Jag får uppfattningen att många anser att det inte är fel att mörda män medan det är fel att mörda kvinnor. Dessutom har de som mördat kvinnor fått löpa gatlopp i våra media medan han som mördade en man fått skyddad identitet. Skall samhället skydda dem som mördar män medan de låter kvinnomördare utlämnas till allas fördömande? Tänk på att huvuddelen av de som mördas i Sverige är män, men mord på kvinnor säljer mera trycksvärta. Varför?
Sedan vill jag kommentera Salempolitikernas utspel. Tänk om arbetarrörelsen plötsligt förbjudits att demonstrera i Ådalen? Hur tror ni att det hade uppfattats i Sverige? Tänk er själva om Ådalenbor fördömt de som rest till Ådalen för att demonstrera och sagt att demonstranterna förstör vår vardag. Jag förstår mycket väl att ni i Salmem är störda av allt bråk, men att förbjuda demonstrationer är ingen lösning. En lösning skulle kunna vara att några vandaliserande demonstranter lagfördes vid varje våldsam demonstration (eller liknande upplopp i samband med idrottstävlingar) och att de blev solidariskt ersättningsskyldiga för de skador som uppkommit vid demonstrationen. Efter ett par vandaliserande demonstrationer skulle säkerligen vandalerna vara upptagna med att kräva varandra på ersättningar så att allt blev rättvist fördelat och de skulle inte ha råd att fortsätta att vandalisera (akternativt skulle deras reskassa vara tom så de skulle inte kunna resa till nya demonstrationer). Tyvärr tror jag att vår poliskår är alldeles för slö för att genomföra sådana gripanden och därför får Salembor och andra vänja sig vid bråk.

Fredrik
07 december 08 - 06:10
kommentera Fredrik

Resonemanget om yta är intressant.

Om en av dessa rutor symboliserar Salems befolkning kan man konstatera att vår ruta helt raderas under denna sorgliga dag, och har så gjorts i 8 år i rad. Istället ökar extrem vänsterns och extrem högerns ytor på vår bekostnad.

Det är det tyvärr ingen som bryr sig om. Affären måste stänga, blir du akut sjuk kommer du inte till sjukan. Vanligt folk är rädda och vågar inte gå ut. Vi har i praktiken husarrest denna dag. Det har varit mer tur än skicklighet att inget alvarligt hänt. Förra året höll två skolor på att brinna ner, ett antal hundra personer arresterades, misshandel, skadegörelse mm. 600 poliser var kommendera detta år. Är detta en demonstration ? Knappast.

Du kallar detta för en “folklig” demonstration. Jag tror Salems befolkning har ganska svårt att hålla med om den beskrivningen. Kom gärna själv och se efter.

Jag tycker inte det en mänsklig rättighet att årligen trackasera en hel byggd på det här sättet. Om man av demokratiska skäl tvingas ge dessa grupper tillstånd tycker jag att en rimlig kompromiss borde vara att man ibland tvingar grupperna att förlägga sin manifestation till en annan ort, så att Salem kan få andas något år.

Mitt förslag är framför Beatrice Ask’s eller Reinfelds bostad. Då får rikspolitikerna se på lite närmare håll vad det är våra politiker försöker säga i sin debatt artikel.

/Fredrik

David
07 december 08 - 06:45
kommentera David

Intressant resonemang. Problemet är att vi vanliga människor har börjat tröttna och varken vill se kommunister, motorcykelorganisationer, utländsk maffia, militanta veganer, förtryckande muselmaner, zigenare eller nazister i vårt land. Där börjar vårt förstående krympa för det vi gemensamt beslutat om legalitet, yttrande och demonstrationsfriheten för människofientliga organisationer och patrask. Så tänker jag och alla som jag känner.

Glöm aldrig bort att det är vi som försörjer dessa minoriteter, ger dem frihet att uttrycka sina sjuka åsikter och den dagen vi har tröttnat på det närmar sig fort. De missbrukar vår ynnest kapitalt. När vi vanliga börjar röra på oss – då ska ni få se att det händer saker. Städningen kommer att ske med en sällan skådad obarmhärtighet – vilket brukar ske när massan har tröttnat och anser att den har rätt att ta till det maktmedel och det våldsmonopol som vi har genom demokratin. Det är våra åsikter som bestämmer vad som skrivs i lagböckerna och vad sen våra anställda poliser och militärer utför.

Frostwind
07 december 08 - 13:01
kommentera Frostwind

Daivd: Jag vet inte om jag har uppfattat dig korrekt: Du delar upp vårt samhälle i diverse block där du säger tillhöra den s.k “allmänheten”, den breda massan. De andra beskrivna grupperna kan för enkelhetens skull klassas som “radikala” (lågt att bunta ihop politiska org. med kriminella element, men vi kör på det idag).

De “demokratiska värderingarna” lagstadgar yttrandefriheten, och håller den för helig. Alla ska alltså kunna uttrycka sina “sjuka åsikter”. För att den demokratiska massan ska “vakna upp”, och göra sig av med dessa element, måste alltså till medel som strider mot de demokratiska principerna, och så vips! så var man radikal. För hur möter man radikala krafter, när maktbalansen hotas?

Massan tröttnar inte. Massan stoppar huvudet i sanden så länge deras materiella trygghet uppehålls, och på sin höjd knyter näven i fickan när saker som strider mot de vittrade resterna av allmän moral sker. Så länge de får titta på tv så. Annars hade de nog tröttnar på att bli dragna vid näsan av lögnerna vart fjärde år. Tröttnar någon på riktigt, då blir denne radikal, i den mening denne avkastar sig av media sanktionerade åsikter. För inte tror väl du, på riktigt, att “massans åsikter bestämmer vad som skrivs i lagböckerna”? Gör du det? Behöver jag ens dra ett exempel? Invandring? Tidelag? Vad ska “massan” göra när den har tröttnat, skicka in en appell till kommunen?

I modern tid skiljer sig kulturell moral ifrån den officiella, vilket ditt inlägg i sig tydligt visar. Du kalla dig säkert god demokrat, men ger du utlopp för egentliga demokratiska och jämställda åsikter? Du tänker förtrycka människor som du tycker förtrycker. Det är oerhört enkelt att anse att man själv har rätt, och är den “goda parten”. Nej, de officiella värderingarna är sanktionerade av makt, en form av allmän hypnos, som påbjuds av den första makten, media. Bryter du dessa brännmärks du, och hamnar under epitetet “ond”, enkelt beskrivet.

Du kan omöjligen fortsätta runka av ditt ego och kalla dig “god”, “demokrat”,humanist” och all annan form av slavmorals-porr som finns, men inte f-a-n kommer du åstadkomma någonting, då det är exakt dessa åsikter som satte bollen i rullning till att börja med. Det är ni som har låtit gemenskapen och den allmängiltiga moralen förfalla. Alla som andas motstånd mot dessa, just för att bevara gemenskapen anar jag att du anser vara “nazister”.

Sverige är sedan 1974 påbjudet som en “mångkultur”, vilket innebär att flertalet värderingar ska samsas under samma tak. Det innebär att zigenare ska få vistas här, muhammedaner ska få vistas här, och deras kulturella värderingar ska tillåtas få sina följder. Kritik mot mångkulturen är att samställa med en vilja mot ett kulturellt och etniskt homogent samhälle. Det, David, kan du med all säkerhet anta är att anses som “högerextremt, eller “nazistiskt” (precis som de 800 pers i Salem som hedrade minnet av en mördad pojk).

Du har helt enkelt ett val att göra. Spela med i Potemkin kulisserna, eller bli “nazist”. För några mellanlägen finns då inte.

David
07 december 08 - 16:21
kommentera David

Hej Frostwind! Tack för din kommentar. Du uttrycker många saker som känns riktiga. Nog är jag inskränkt och gränsen för vad jag tål har för länge sedan passerats. Det jag menade är att åsiktsfriheten är en frihet under ansvar. De flesta trosriktningar bör få uttrycka sina åsikter, oavsett hur konstiga de må uppfattas av majoriteten, men när personer tar till politiskt våld då är det att jämställa med terrorism.

Det börjar bubbla i lagren hos oss svennar som betalar för kalaset och när vi bestämt oss kommer det inte att bli snyggt för haschtomtarna och suputerna.

Jag kallar mig själv liberal. Tror på fri invandring, och är motståndare till den gamla idén om sk medborgarskap till nationer, och jag motståndare till alla former av bidrag. Den som inte kan hyra/köpa sig en bostad, försörja sin familj och klara sig på ett territorium får söka sig någon annanstans där hans plånbok passar, helt enkelt. Jag tror inte ett dugg på humanitära/flykting skäl eller andra dimmiga skäl. Jorden tillhör dock alla. Däremot är de sociala trygghetssystemen inte allmänna i mina ögon. Det man betalar för ska man få – och inget annat.

Jag jobbar runt hela världen och jag har aldrig varit med om att myndigheterna någonstans hjälpt mig med något, snarare tvärtom. Jag har ordnat bostad och jobb innan jag ens bokat resan. Några ekonomiska bidrag har jag aldrig fått var i sig i Sverige eller någon annanstans. Min pension och min sjukvård jobbar jag ihop till själv.

Det är en skamlig idé att gamlingar som kommit till Sverige igår per automatik får folkpension och svensk sjukvård gratis utan att ha betalat skatt. Det är detta som är en av de många grogrunderna till rasism. Hur ska den som betalar allt känna respekt gentemot den som bara tar och inget ger tillbaka? Respekt måste man förtjäna. Det är inget man får gratis. Vi svenskar har dessutom varit rent oförskämda mot de som kommit hit genom att inte betrakta dem som jämställda med oss. Att ge allmosor är det absolut sämsta sättet att ge någon respekt. Det är att direkt ta ifrån dem deras människovärde.

Att som Jan Guillou påstå att vi i Sverige har de högst utbildade spärrvakterna är rakt igenom okunnigt såvida det inte är en medveten lögn i syfte att skapa debatt. Sanningen är att de utomeuropeiska invandrare som kommer hit i närmast 100% är lågt utbildade eller helt utan skolutbildning. Andelen akademiker är under 0,1 % enligt Statistiska Centralbyrån. Arbetslösheten inom vissa afrikanska folkgrupper är närmast 100%. Om de inte hade planer att försörja sig själva förstår jag inte meningen med att överhuvudtaget komma till Sverige. Vad var själva tanken? Det är hela är ovärdigt skött av oss svenskar.

Tillbaka till kommunisterna. Jag har arbetat bakom järnridån och sett djävulen i vitögat, och de brott som kommunismen begått där mot människorna är så oerhört grymma att man gråter när man möter kommunismer öga mot öga. Det är med vämjelse jag betraktar de sk antifascististiska haschtomtarna och hör dem skalla kommunistiska slagord helt aningslöst och utan respekt mot de hundratals miljoner medmänniskor på denna jord som fallit offer för ondskans imperium. Det tyder på en historielöshet som gränsar till idioti. De är de facto anhängare av en djävulsk idé som inget har att skaffa med mänskliga rättigheter och frihetsideal.

Tillbaka till nazismen. Vissa ser nazisterna som nationella frihetskämpar, men jag ser dem som de är. En samling blivande kriminella. Visst finns det intellektuella (har bekantat mig med ett par av de historiskt sett mest tongivande) men de är inte de som står på gatorna och skriker. Om nazismen skulle bli styrelseskicket i Sverige i en framtid, skulle de som eldar upp kommunisternas lokaler vara de som först hamnar i eldstaden.

Jämlikhet-frihet-brödraskap

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008