Joseph Conrad:
Vi lever som vi drömmer - ensamma.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Brev: Vad är värdenih… | Hem | Hur vi firar 30:e nov… »

Bakom sossestaten gömmer sig hydrans tusen ansikten

Fredrik Reinfeldt och Göran PerssonI ett samhälle som Sverige där staten i modern tid mer och mer har tagit över domäner, som i traditionella samhällen är sociala eller kulturella, börjar människor blint förlita sig på att institut, regeringar och domstolar ska lösa alla problem. Ett sådant exempel är äldrevården; bara begreppet "äldrevård" signalerar att vi svenskar hellre låter okända män och kvinnor vårda våra äldre i kollektiva boenden, än att familjer tar ett socialt ansvar för de medlemmar, som inte längre kan ta hand om sig själva. Det är vi vana vid i Sverige och vår socialistiska syn på alltifrån ekonomi, miljö och utbildning genomsyras av den här tillförlitligheten till statens ansvar. Som Fredrik Lindström snillrikt har påpekat, berör det till och med synen på vårt eget språk, där vi inbillar oss att en akademi bestämmer över vad man får säga eller inte säga. Att det är folket som skapar och utvecklar språket, är det ingen som har tänkt på. "Vilken institution sköter det där, måntro?" undrar vi förläget.

Den svenska synen på relationen mellan stat och individ gör att vi alltid ser oss blinda på effekt istället för att se till orsakerna bakom våra samhällsproblem. När den svenska skolan underpresterar jämfört med våra nordiska grannar, skriker vi efter mer betyg och tydligare skolplan. När sexhandeln ökar, vill vi att svenska lagar ska bli internationellt gångbara. När våldet och kriminaliteten i samhället ökar, ber människor om fler poliser och mer lagar. När vi går in i en lågkonjunktur, vill vi att staten och Riksbanken ska reglera vår ekonomi mer. När vi plötsligt får nys om globla uppvärmning, vill vi införa trängselavgifter. Mönstret är tydligt: Står det fel till i samhället, oavsett var orsaken ligger, litar vi på att staten tar hand om problemen. Våra lösningar är inriktade på att stoppa effekter av problem, inte att reda ut orsakerna bakom problemen.

För byråkrater och vanligt folk existerar inte kausalitetsbegreppet. De förstår inte orsak-verkan, därför det kräver att vi ser till designen bakom ett fenomen; en design som inte går att förklara genom byråkratins linjära logik eller demokratins mediala verklighet, där allting måste simplifieras ner till symboler, slogans och livsstilar. Vad gör den genomsnittlige datoranvändaren när operativsystemet blir långsamt eller drabbas av virus? - ominstallerar Windows. En person insatt i operativsystem hade undersökt orsakerna bakom varför det inte fungerar som det ska och istället gått den vägen. Vi kan dra samma parallell till samhället. Ökad kriminalitet? Fler poliser, skriker massan, utan att ställa sig frågan varför och hur våldet kan ha ökat.

Om någon vågar yppa sanningen, exempelvis om det ovan nämnda problemet (ökad immigration, fler destruktiva familjer i närområdet, social isolation, brist på kulturell samstämmighet, ett samhälle utan mål och riktning, rotlöshet), stigmatiseras den personen av både media och massa. Sanningen är alltid obekväm och därför omöjlig att sälja som marknadsprodukt till väljarna. Så fortsätter problemen att växa och staten ökar sin makt. När FRA-lagar plötsligt går igenom som om de vora självklara av våra ledare, börjar folk revoltera och hetsa över hur de lever i en totalitär stat. De har inte lyckats se igenom sin egen naivitet över Fabror Staten, som i princip styr alla samhällsområden (media styr resten, alltid i samklang med statens intressen). Återigen saknas förståelsen för kausalitet. Om vi synar problem i form av orsak-verkan, ser vi också att de flesta av våra samhällsproblem inte alls hanteras på djupet. Vi förklarar byråkratiskt krig mot effekterna av våra problem - till vilken nytta då? Högre skatter, mer statlig kontroll, och misstro till oss själva och vår omgivning (tänk efter: Om vi verkligen vill att staten ska säga åt oss hur vi ska äta, ha sex, uppfostra våra barn, sköta våra jobb och bygga upp kultur, vilket ansvar har då individen? Hur impotent och obetydlig blir inte människan i det stora hela?).

HydraDe gamla grekerna var betydligt klokare. De skapade myten om hydran; för varje huvud man högg av på monstret, växte två nya fram. Det mittersta huvudet var odödligt. Myten beskriver problemlösning; vi kan hålla på att attackera effekter hela dagen lång, för det är ungefär lika effektivt som att försöka släcka en brand i köket genom att skruva ner värmen på elementen. Eftersom vi inte har gått till botten med orsakerna, kommer problemen att fortsätta växa över tid. Hydrans mittersta huvud är odödligt, därför principen bakom att hugga huvuden som ett sätt att ta död på monstret, gör att det oskadd kommer undan varenda gång. Herakles och Iolaos lyckades dräpa hydran genom att bränna såren med eld så att fler huvuden inte kunde växa fram. De förstod att problemlösning handlar om att arbeta med förutsättningar.

Förutsättningarna för att det svenska samhället ska bli pragmatiskt igen är att vi bryter med den socialdemokratiska traditionen och bygger upp lokala kulturer, som ersätter de flesta områden staten i dag styr över. Familj, sexliv/relationer, mat, och livsstil är inte statens uppgift - det är kulturens. Statens otroliga makt över hur vi lever har gjort att svensken lider av dåligt självförtroende och blind auktoritetstro. Vi har förlorat perspektivet på människan. Både liberalerna och socialisterna i dag vill att vi ska beskatta medelklassen ännu mer och tvinga in den under internationella lagar, backade av EU och amerikansk utrikespolitik. Sverige som nation betyder ingenting längre, ännu mindre så gör svenskarna. Var det den här utvecklingen Per Albin Hansson och Tage Erlander utsåg åt Sverige en gång i tiden? Knappast, de var bara naiva över hur Sverige skulle förändras efter andra världskriget, då internationalismen ersatte nationalismen och förvandlade hela Europa till ett marknadscenter.

Vi behöver mindre centralstat och mer lokalstyre. Makten måste decentraliseras ner till regional och lokal nivå, där beslutsfattare lever i samma verklighet som den de fattar beslut om. Kulturen måste återupprättas och bli normgivande för hur vi lever. Det är inte konstigt att rödvinsvänstern i dag figurerar i tv-debatter med repliker som "Ja, men vad är svenskt?" och "Det finns väl ingen svensk kultur?" - vi har ingen tilltro till vår egen kultur och våra traditioner. Mer än hälften av de traditioner dina far- och morföräldrar firade som självklarheter har vi slängt på tippen - nej, inte ens det, vi har helt enkelt ignorerat dem. Vad ska vi med traditioner till, när media och politiker kan fastställa med tydliga lagar vad som är okej och inte okej? Vi stöter på intressanta problem när människor från andra kulturer plötsligt vägrar skaka hand, insisterar på att arbeta med slöja och turban, vill få plats med hela släkten i trerumslägenheter, och inte förstår vad yttrandefrihet och köbildning är bra till. Eftersom vi inte har några kulturella ramar att peka på, hänvisar vi till politikerna: Tvinga dem till integration!

Grundproblemet är inte invandrare. Egentligen är inte ens problemet mångkultur, som många tror, även om det är en vansinnig historia för sig. Problemet är designen bakom det svenska samhället. Svenskarna måste sluta spela progressiva socialister och istället börja värna om sina förutsättningar, både historiska, kulturella och rent mänskliga. Det senare kan tyckas bisarrt, men om vi tänker på att många svenskar t.ex. slänger mjölkpaket där bäst före-datumet har gått ut, utan att ens smaka på varan och övertyga sig om att den är oätlig, ser vi samma tankegång genomsyra det mest grundläggande i mänskligt beteende: Vi betvivlar våra mänskliga förmågor och tror att byråkrati är en bättre verklighetskälla - en verklighetsfrånvänd åsikt om någonting. Hur ofta kramar vi om vänner, hjälper äldre över vägen, spenderar tid med barnen, njuter av naturen, tillagar vår egen mat, bildar oss egna uppfattningar om samhället, engagerar oss i lokal kultur, eller arbetar fysiskt med kroppen? Är vi människor eller är vi...svenskar?

Svensk landsbygdFör att vara rättvis har den socialdemokratiska regimen gjort mycket gott för Sverige. Anledningen till att både liberaler och socialister följer samma politiska linje är att Sverige, som det moderna samhälle vi i dag känner det, en gång byggdes upp genom samma politik. Problemet uppstod när vi överlät allt ansvar på staten. Vi ersatte en tusenårig kulturell sammanhållning och en naturlig livsstil med en superurban statsapparat. Vi måste våga sätta stopp för hur långt vi vill att statsmakten ska inskränka på våra liv, men vi kommer ingenvart så länge vi inte först är beredda att förändra förutsättningarna för hur vi lever. Det handlar inte så mycket om telefonsamtal och internetsurfande, utan om självklara saker som rätten till att kunna stanna hemma med barnen under deras uppväxt och uppfostra dem som vi själva vill, att i så stor utsträckning som möjligt odla och tillaga vår egen föda, att vara kreativ och delaktig i det kulturella samhällslivet, att medverka till social stabilitet och minskad brottslighet (medborgargarden och lokalsammanhållning skrämmer brottslingar mer än vad ett par polisbilar i centrum gör), att kunna behålla ett jobb på ett företag utan rädsla för att bli sparkad p.g.a. nedskärningar och utförsäljningar, att kunna försörja sin familj på en heltidslön (Låter det otroligt? För inte så länge sedan var det självklart) - och att bättre ta hand om våra äldre, och se till att relationen mellan generationer hålls vid liv. Hur ska vi annars kunna föra vidare kunskap till framtida svenskar?

Avslutningsvis: Jag är inte liberal, anarkist, libertarian, primitivist eller syndikalist. Jag är realist. Jag tror att lösningen på våra samhällsproblem ligger i att skapa nya förutsättningar för hur vi lever. Jag tror inte på mer lagar, mer byråkrati, mer demokrati, mer massmedia, mer individualism, och mer internationell överstatlighet. Globaliseringen, världsekonomin och den svenska staten har bevisat att de är totalt impotenta - och i värsta fall fullständigt självdestruktiva. Oavsett hur mycket skatt och arbete vi pumpar in till våra myndigheter, försämras våra samhällstjänster och skapar depression, ångest och stress bland människor. Vi köpte produkten av ett svenskt paradis utav ren lathet. Jobba, skatta, och slappa, var parollen för att resten av samhället skulle lösa sig självt. I dag inser vi att saker inte fungerar på det viset. Utan människor som är aktivt delaktiga tillsammans, kulturellt och socialt, förlorar vi kontrollen över både samhället och våra egna liv. Oligarkerna, företagsledarna, politikerna och byråkraterna blir rika och mäktiga på vår bekostnad, men vad blir vi? Utsugda, utnyttjade och exploaterade. Endast idioter röstar fram sitt eget fängelse och kallar det frihet. Låt det vara nog - avliva sossestaten!
 
Martin
27 november 08 - 15:35
kommentera Martin

Jag skriver på. Låt inte skeppet Sverige få mer slagsida än vad det redan har. Öppna ögonen medmänniskor, det behövs…

Gustaf ()
27 november 08 - 21:30
kommentera Gustaf

Åter en riktig höjdare skriven av Alexis! Den tackar vi för och stämmer in till fullo :-)

Blinn_Ulof ()
28 november 08 - 01:26
kommentera Blinn_Ulof

Huvudet på spiken, som vanlig och inom kort är sista spiken i kistan slagen. Inte sant?
Torde det icke vara dags för en av vad “lådvinsvänstern” kallar “revolution”?

Nöffnöff
30 november 08 - 04:48
kommentera Nöffnöff

Du presenterer en massa mål, Aleksej, men inga direkta medel.

Ole Bryde ()
02 december 08 - 11:10
kommentera Ole Bryde

Här haglar metaforena…

Du är en skicklig skribent, det skall du ha, men budskapet…
Du når inte hem, hur vältalig du än är, du ser inte sammanhanget, du gömmer dina floskler bakom tomt prat.
Du kommer bli en utmärkt politiker, vilken falang du tillhör spelar mindre roll för dig, det vågar jag påstå. Du vill bara se om det går hem, och det gör det för 70% av dom som läser.
Antingen är du Vellingebo, eller så skulle du vilja bo på Näset själv en dag.
Lugn bara det kommer.. Men vakna till lite först bara.

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008