Johann Wolfgang von Goethe:
Vi är slavar under sakerna runt omkring oss.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Fredrik Lindström - V… | Hem | Trygghet ger förtroen… »

Brev: Intelligens och ärftlighet

Dagens insändarbrev gäller den vetenskapliga frågan om intelligens - är den medfödd eller blott en produkt av vår uppväxt och sociala omgivning?

Hej!
Såvitt jag har förstått ser ni intelligens och karaktär som ärftligt, i viss utsträckning. Jag undrar vad ni grundar detta på? Finns det några vetenskapliga undersökningar kring det, eller är åsikter kring detta egentligen bara egna observationer/spekulationer (era såväl som "motståndarnas")?
Till viss del låter det ju logiskt att personer med högt IQ skulle föda barn med högre IQ, men vad är det som säger att det inte är deras påverkan när barnet väl fött som skapar detta? Bara som exempel.
Tack för att ni finns!
/R

Hej R!

En intressant fråga som det ständigt forskas om inom vissa vetenskapliga områden, exempelvis evolutionär psykologi. Det finns inget absolut, korrekt svar här, endast en mängd olika studier som pekar i en viss riktning. Kortfattat kan man konstatera följande:

- Intelligens som begrepp kräver en rigid definition, något som har visat sig vara mycket svårt. Vanligtvis använder man "g", som står för "general mental ability". IQ-test, som i dag är det vanligaste sättet att mäta intelligens på, innehåller problem som kräver hög g-kapacitet.

- Vad är det då som pekar på att intelligens delvis är ärftligt, d.v.s. genetiskt betingat? Svaret summeras här: "The correlation of g with the overall size of brain, its glucose metabolic rate during problem solving, the complexity and speed of brain waves, as well as estimates of heritability point towards genetic influence." Två framstående forskare som bidragit med många studier om relationen mellan intelligens och genetik är Richard Lynn och J. P. Rushton. Du kan själv dyka ner och läsa om studier som påvisar g:s biologiska förankring på vetenskapliga sidor, t.ex. den här.

- Vad forskare är överens om är att 1) våra kognitiva förmågor är produkten av ett samspel mellan ärftlighet och social miljö/uppväxt, samt att 2) miljön påverkar generna. Med andra ord är nutida forskning inriktad på att förstå hur stor del av vår intelligens som är ärftlig, vilka kognitiva förmågor som spelar in i intelligens, och exakt hur samspelet mellan genetik och miljö fungerar. Vad som är obestritt är att det defintivt finns en biologisk dimension till intelligens.

Vad innebär då allt detta? I princip skulle jag säga så här: Se det biologiska som en förutsättning. Goda biologiska förutsättningar ger god chans till att avkomman ska ärva dessa förutsättningar. I vissa fall kan man delvis kompensera sämre förutsättningar med hårt arbete, men resultatet förändras inte nämnvärt. I dagens samhälle lär vi oss att alla människor är lika och kan lyckas lika i livet inom alla områden. Vetenskaplig forskning kring våra genetiska förutsättningar hävdar motsatsen: Vissa människor kommer aldrig att kunna bli duktiga läsare eller stortartade fysiker. Det kränker vår bild av människan som endast produkt av en social miljö, då vi inte kan kontrollera våra egna förmågor i den utsträckningen. Därmed inte sagt att miljön inte spelar roll.

Om man funderar lite över det hela, framstår därför eugenik plötsligt som sunt förnuft: Om vi vill att mänskligheten ska bli smartare, måste vi se till att smarta människor reproducerar sig i större mängd än vad de gör i dag. Endast ett par IQ-poäng i skillnad hos den generella intelligensnivån för en nation gör större konkret skillnad än vad man först kan ana. Det finns en anledning till att européer och östasiater har lyckats bygga upp de civilisationer vi ser i dag (och att andra folkgrupper inte ens har lyckats komma igång med byggandet). Oavsett hur obekvämt det hela känns kvarstår faktum att intelligens gör skillnad, både på individuell och nationell nivå. Sverige (genomsnittlig IQ: 101) har tur som ligger högt på skalan, vilket bl.a. reflekteras av den höga sociala organisationsförmågan i vårt samhälle. Sverige ser med andra ord ut som det gör mycket pga. folkets biologiska kvalitet och därför är det intressant att notera hur vårt samhälle kommer att förändras utefter vilka folkgrupper, som immigrerar hit och bosätter sig här.

Tack för att du läser SNUS!
 
Jesper
12 november 08 - 14:15
kommentera Jesper

Hjärnans plasticitet är högre i barndomen. En ökad stimulans i tidig barndom har nog en viss potential att ge en högre intelligens i vuxna livet.

Annars så är intelligens en “positiv” egenskap. Det är något man har nytta av. Därför tror jag att det kan vara korrekt att se IQ som biologiskt begränsat. Det finns egentligen ingen speciell anledning för någon att “underprestera”, särskilt inte i vuxen ålder.

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008