Hjalmar Söderberg:
Det är ett otacksamt göra att vara hattmakare åt ett huvudlöst folk.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Friedrich Nietzsche o… | Hem | Varför Dilsa Demirbag… »

(Sann) mångfald oroar sekulär humanist

Benazir BhuttoNär Benazir Bhutto sprängdes bort i Pakistan förra året var jag antagligen en av de få som firade hennes bortgång. Händelsen symboliserade, precis som 9/11-attacken i USA, traditionens triumf över västerlandets expansion i Mellanöstern. Benazir Bhutto var antagligen smartare och därför självständigare i tanke än de flesta kvinnor i sin omgivning, och representerade en kvinna som tröttnat på sin extrema religiösa uppväxt och de begränsningar som den innebar för henne som individ. Genom att fly i exil till diverse fristäder tog hon ställning mot sin regering och började propagera globalt för västerländska värderingar. Hennes död signalerade att extrema grupper vägrade tolerera ett sådant motstånd, inte bara av religiösa anledningar, utan antagligen också för att de insåg Pakistans framtid som verktyg för Amerikas utrikespolitiska intressen. Precis som Osama bin Laden ville dessa extrema grupper mota tillbaka västerländsk imperialism i området för att säkra traditionellt självstyre baserat på religiösa föreställningar. Kulturkrig med andra ord.

I Sverige förs kulturkrig på medienivå eftersom svenskarna antingen tar sin kultur för given eller är för fega för att stå upp för den. Vilket det än gäller så är det inte svenskar som tar debatten med extrema invandrargrupper i Sverige. Nej, otroligt nog förs den debatten av invandrarna själva, eftersom allting som berör etnicitet, kultur och samförstånd i Sverige utgör en gigantisk helig ko. De enda svenskar som vågar röra den med pincett är sverigedemokrater och nynazister, och vi vet ju alla vilken social position de har i vårt samhällsliv. Det är väl därför föga förvånansvärt när den (f.d. kurdiska) sekulära humanisten Dilsa Demirbag Sten sliter sig i håret i media över rättrogna muslimer i svensk television:

Sveriges Television låter tre beslöjade kvinnor leda åtta program om religion, Halal-tv. Kan vi vänta oss kosher-tv ledd av tre ortodoxa judiska kvinnor, Livets ord-tv ledd av Ulf Ekman eller rent av Sd-tv med Jimmie Åkesson? undrar journalisten Dilsa Demirbag-Sten.

Vad som här bekläds som ett argument för kritisk journalistik är egentligen ett ställningstagande för samma världsbild som Bhutto representerade: Världsdemokrati, världsateism, världshumanism. Med andra ord en västerländsk världsbild stöpt under upplysningstiden som en progressiv framtidsfilosofi för omvärlden att bejaka. Det som irriterar Dilsa är det faktum att mångfalden i Sverige vägrar inrätta sig i den liberala falang som hon själv företräder. Det kränker hennes personliga självbild att höra kvinnor som självmant valt en väg hon en gång förkastade som ung kvinna. Detta är nämligen kvinnor som står upp för sin kultur och sitt ursprung, och som i sann mångkulturell anda vill fortsätta den livsstilen i Sverige. Den bilden överensstämmer inte med Sveriges förvirrade mångfaldsbegrepp, som på en och samma gång både ska omfamna världens kulturer och ändå tvinga in dem i den västerländska fållan:

De flesta människor i Sverige, oavsett bakgrund, har ett sekulärt, liberalt och demokratiskt förhållningssätt. Många firar ramadan, jul eller hanukkah som en del av en tradition utan att låta resten av livet styras av religiösa dogmer.

Bland dem som i statistiska sammanhang definieras som muslimer finns även ateister.

Men kanske är det så enkelt att de muslimer som ser ut och lever sina liv som de flesta andra, för SVT inte är tillräckligt exotiska eller fantasieggande som beslöjade damer med förkärlek till sharian.

Dessa uttalanden väcker ett antal frågeställningar:

(1) Sverige är i dag liberalt och sekulärhumanistiskt, men är inte poängen med mångfald att vi ska leva bland människor med andra kulturella värden och traditioner än vi själva?

(2) Det finns säkert människor, likt Dilsa, som övergett den religiösa etiken och i stället endast behållt ytan, d.v.s. kläder, mat och ceremonier. Men förlorar vi inte då kulturens kärna? Vad är poängen med att skapa mångfald, om de viktigaste byggstenarna i vad som utgör en kultur måste sorteras bort?

(3) Visst finns det ateistiska muslimer, men vad vi gör då är att utvidga definitionen av muslim för att passa in i vår västerländska kontext. Majoriteten av muslimer från mellanöstern är inte ateister, antagligen inte ens i Sverige, eftersom religionen för dem är någonting som genomsyrar deras liv. För Dilsa förhåller det sig annorlunda; för henne som sekulär humanist är religionen bara ett bihang som bör liberaliseras bort. Varför inte människor i tv-soffan själva kan dra egna slutsatser om "riktiga" muslimer i media, nämner inte Dilsa, som själv är liberal och tror på individuellt självtänkande.

Grundproblemet här är att vi inte har bestämt oss för hur mångfaldsplanen ska fungera i praktiken. Var går gränsen för vad vi accepterar från andra kulturer? Själva konceptet bakom mångkultur verkar underminera sig själv om det förutsätter att alla medlemmar måste acceptera samma grundvärderingar. Om muslimerna i SVT:s program samtycker till stening som straff, könssegregering och religiös dogmatik, är vi som svenskar verkligen rätt personer att neka dem den rätten, samtidigt som vi bjudit in dem för att sprida sin kultur? För liberala sekulärhumanister som Dilsa Demirbag-Sten och Nyamko Sabuni är ursprungskulturen en förtryckande domän som måste ersättas med västerländska samhällsvärderingar för att ingå i globaliseringens värld. Samma krafter vill utplåna människors kulturella identitet och ersätta den med en köpcentrumsreligion, d.v.s. den dogmatik som underligger Dilsas världsbild. Men den världsbilden erkänns inte officiellt som en religion, eftersom vi lever mitt i den. Vi lägger inte märke till det som för oss är självklart.

När vi frågar oss om samma idéer är självklara i andra länder inser vi att Sverige inte är detsamma som världen. Det är meningslöst att försöka tvinga på en grupp människor sin egen värdegrund och på samma gång låtsas som om det handlar om någon sorts ideologisk välgörenhet. Låt oss vara ärliga: Det är värdeimperialism, punkt slut. Om man inte känner sig hemma i sin egen kultur bör man försöka arbeta inifrån för att förändra den. Utbrytarhjältar som Dilsa och Benazir möter inte problemen i hemlandet, utan kringgår dem genom att föreslå att allt är tolererbart, så länge det faller under centrala värdebegrepp - som egentligen inte alls är centrala, utan begränsade till dem som förespråkar begreppen (vem kunde tro det?!). Extremism och radikalism växer alltid i tider av motstånd. Det är därför som Ryssland börjar bli rädda för framtida talibaninvasioner och EU har problem med att få Serbien att acceptera Kosovos självständighet. Ingen kultur tycker om att bli trampad på. Utsätt den för yttre hot och du vinner i princip ingenting annat än fler krig. Hur många Muhammed-karikatyrer behövs det för att vi ska förstå detta?

Jag som svensk vill se fler radikala muslimer i tv. Jag vill lära mig om deras kulturella världsbild och jämföra med min egen. Utan att vara varken liberal, särskilt sekulär eller ens humanist, inser jag att jag inte delar samma värderingar som de muslimska kvinnorna i tv, men jag respekterar deras rätt till kulturell identitet och självständighet. I stället för att försöka tvinga dem till att urholka sin identitet och bli rotlösa konsumenter som vi andra västerlänningar föreslår jag att vi lever som vi själva vill i vårt eget område. En ödmjuk och realistisk lösning, som inte kräver att vi dominerar Mellanöstern och påtvingar dem våra ideal eller utplånar kulturella skillnader genom integration. Integration är död för vår mångfald. Jag har därför ingen som helst respekt för människor som Dilsa och skulle helst vilja se människor som hon försöka skapa förändring i sitt eget hemland i stället för att smyga in under en svensk samhällsbild och påtvinga den på andra invandrare, vilket är absurt och patetiskt. Men det är såklart lättare att hamna på förstasidorna i Svenska Dagbladet än att göra någon praktisk nytta, och därför slutar majoriteten av dessa människor som kändisar i media eller politiska martyrer för individer med samma personliga bakgrund. Låt dem självdö.
 
Sekulär Front ()
31 oktober 08 - 10:55
kommentera Sekulär Front

Problemet med ditt infantila resonemang är att dina beslöjade medborgare en dag kommer att knacka på din dörr med stenar i handen. Under tiden sitter ett par Plymouthbröder på din sambo och slår ut andar med ett järnkors. Kom ihåg debatten då där du står i din nihilistiska prakt.

Demokrat ()
31 oktober 08 - 12:55
kommentera Demokrat

Idiotiska argument
Dilsa vet precis var hon skriver…Lyssande artikel!!
STV gör fel när den visar ett program där odemokratiska principer få föras fram.
Jag vill inte betala tv avgift til “public service” .
Och så kräver jag att det skall ges tid för andra religioner och samfundet i TV program.

LP ()
31 oktober 08 - 13:15
kommentera LP

Alex, du ger själva ett bra svar på alla frågor och all den problematik som fallet gör oss uppmärksamma på. Jag citerar dig:

"Grundproblemet här är att vi inte har bestämt oss för hur mångfaldsplanen ska fungera i praktiken. Var går gränsen för vad vi accepterar från andra kulturer? Själva konceptet bakom mångkultur verkar underminera sig själv om det förutsätter att alla medlemmar måste acceptera samma grundvärderingar."

Det är svårt att veta om det verkligen går att hitta en ogenomtränglig botten som vi alla måste stå på då det gäller moraliska frågor. Det är däremot lättare att märka hur botten känns under fötterna om man försöker ta av så många strumpor och skor som möjligt.

Den enfaldiga mångkulturalismen makthavarna i Sverige och stora delar av västvärlden nu försöker tvinga på sina medborgare, handlar ALDRIG om att sparka av sig strumpor och skor för att känna bottnen med mänskliga fötter. Snarare handlar det om att snöra skorna så hårt som möjligt, och gärna ta på dubbla eller tom trippla par.

Religionerna och i synnerhet islam är de tjockaste skor man kan ha på fötterna. De är så tjocka och stora att de inte ens kan erkänna att det viktigaste som finns är fötterna som sitter i skorna. Man säger istället att det är själva skorna som viktigast och fötterna kommer i andra hand.

Du kan från din förment nihilistiska och väldigt västerländska position ta dig friheten att håna humanister, tex personer som Dilsa Demirbag-Steen, som tror att man kan hävda ett förhållningssätt som går ut på att under alla ideologiska och kulturelal skor och strumpor, finns människor som i stort sett har lika önskningar då det gäller basala saker som handlar om frihet, att slippa plågas, att få välja väg själv, att styra över sin egen kropp etc.

På samma sätt kan de ytterst priviligierade islamska Halal-TVprogramledarna (eller kalla dem för gäster den så som SVT villl, det är totalt oväsentligt), kokettera med sin sharia och sina slöjor – de gör det riskfritt och utan akut överhängande risk att själva drabbas av islams vanvettiga anspråk (om de inte vill) utifrån en position som skapats inte minst med hjälp av det de logiskt sett måste hata mest av allt – det sekulära, humanistiska, upplysningsidealhyllande, demokratiska, jämställdhetsförespråkande västerlandet. De kan ju alltid avfärda Pappa & Mamma Västerlands omsorger med barnets kommentar: "Men det fungerar ju inte med sekularism, demokrati och jämställdhet, västerlandet ÄR ju inte paradiset på jorden!".

För övrigt håller jag med Sekulär Front i dennes kritik mot din naiva hållning till den islamska kulturen. Tror du att alla är lika belevade, väluppfostrade och sugna på långa och invecklade filosofiska diskussioner om guds död som du är? Det finns de som vet att han finns, vad han heter och exakt vad han vill. Tror nog att du skulle föredra att det var Dilsa och Benazir som knackade på dörren med en flaska vin istälet för dessa religiösa dårar då den dagen kommer.

aq
01 november 08 - 05:21
kommentera aq

Det finns ett problem med att som du säger försöka skapa förändring i sitt eget hemland. Det är att kvinnor i som kämpar för sina rättigheter i de mest extrema muslimska länderna med stor sannolikhet kommer att råka väldigt illa ut, kanske till och med bli mördade. Samma sak gälller demokratiaktivister i Burma etc. Att motståndarna mot detta samhälle därför väljer att resa utomlands för att bedriva sin kamp är kanske därför inte så konstigt. De kan ju göra större skillnad om de inte sitter inlåsta eller är döda. Sedan kan man ju förstås påstå att om de verkligen bryr sig om sin kamp så borde de genomföra den i hemlandet oavsett vad som händer. Det är dock självfallet så att, som jag skrev tidigare, man bör välja den väg som är effektivast om man vill se en förändring. Detta tror jag även att du håller med om.

sparv
01 november 08 - 16:36
kommentera sparv

Helt rätt. Den svenska mångkulturen gäller bara för de kulturella attributen och inte för de handlingar och värderingar som följer med verklig kulturutövning. Vi är för mångfald – så länge alla tycker som vi.

johanna () (Webbadress)
02 november 08 - 14:10
kommentera johanna

Intressant artikel. Jag håller med dig att vårt samhälle borde respektera oliktänkande, en påtvingad monokultur låter inge vidare…
Men samtidigt får vi inte bli alltför kulturrelativistiska. Vem är det som bestämmer att det här är vår kultur? Oftast är det väl tyvärr äldre män… Stening är tortyr och det ska vi aldrig acceptera, oavsett om folk hänvisar till sin kultur. Kultur är inget statiskt, kulturer förändras alltid. Genom att lära av varandra, ändras våra kulturer.

Kulturimperialist
02 november 08 - 17:37
kommentera Kulturimperialist

“I stället för att försöka tvinga dem till att urholka sin identitet och bli rotlösa konsumenter som vi andra västerlänningar föreslår jag att vi lever som vi själva vill i vårt eget område. En ödmjuk och realistisk lösning, som inte kräver att vi dominerar Mellanöstern och påtvingar dem våra ideal eller utplånar kulturella skillnader genom integration.”

Trams av det allra värsta slaget. Jag har stött på en hel del “förstående västerlänningar” i mina dagar. De flesta brukar vara världsförbättrare som bekämpar fördomar om muslimer och är motståndare till imperialism. De brukar vara rätt enkla att näpsa i en debatt. Jag brukar i diskussioner med sådana människor nämna konkreta exempel på vad exempelvis ett ortodoxt förhållningssätt till den muslimska läran har till resultat. Exempelvis att kvinnor stenas offentligt. Då brukar de till slut foga sig och säga att på just den punkten så måste man såklart stå upp för något slags unversiella värderingar.

Detta är något jag brukar vara nöjd när jag lyckas få dem att erkänna. Ditt problem verkar vara allvarligare. Du ser vansinnet men är liknöjd med det. Jag du rent av omfamnar vansinnet. Bara det inte praktiseras här utan någonstans lång borta. Detta är en töntig inställning. Personligen är jag stolt kulturimperialist. Mina övertygelser är någonting som jag inte kompromissar med. Jag vill se dem förverkligas inte bara här i Sverige utan även i Iran, Afghanistan, Indoneisen och Kina. Det gör mig till en kulturimperalist. So be it. Jag skäms inte det minsta över att vara kulturimperialist. Det bästa i många kulturer är resultatet av en brutal och självsäker imperialism. Jag tvekar inte när jag säger att det bästa i den indiska kulturen är vad de som består av den brittiska imperialismen. Men gud vad förskräckligt skriker nu alla mesiga och verklighetsfrämmande mesproppar här i Sverige och stora delar av västvärlden.

Men jag skiter högaktningsfullt i dem. Rudyard Kipling talade om den “vita mannens börda”. Han menade att denna börda bestod i att den vita mannen på sina axlar bar på en moralisk plikt att utbreda civilisationen till världens bakvatten. Detta betraktas idag som rasism och mycket förkastligt. Men det är det inte. Det var en nobel tanke då och är det än idag. Vad världen behöver idag är en större dos av västerländsk kulturimperialism. Så är det med den saken. Tyvärr så saknar människor idag modet att stå upp för en sådan självklar sak som att vi i västvärlden, präglad som den är av den bästa tekniken och det mest djuplodande vetenskapliga tänkandet och de mest sofistikerade politiska systemet, har mycket mer att lära resten av världen än vad vi kan lära av den.

Vi tillhör en högkultur och ska vara stolta över detta. Vi ska inte skämmas och låtsas om att fattiga osofistikerade stater präglade av korruption och primitiva stamfejder är lika goda som vår egen kultur och vårt eget politiska system. Detta är rent och skärt skitsnack. Vad världen behöver är fler frimodiga och stola västerländska kulturimperialister. Människor som skrattar åt primitiv vidskepelse i osofistikerade länder och hjälper dem upp till vår nivå. Att låta slukas och uppgå i vår högkultur. Det är vad världen idag är i behov. Inget jävla trams om att respektera andras kultur så länge det praktiseras inom ramen för deras självständiga territorier.

sparv
03 november 08 - 03:49
kommentera sparv

Kulturimperialist är helt enkelt mot både lokal och global mångkultur. Det är i alla fall en konsekvent inställning.

Kulturimperialist ()
03 november 08 - 07:38
kommentera Kulturimperialist

Sparven, du har helt rätt i att jag är emot mångkultur. I vart fall om mångkultur ska förstås som den idiotiska idén att alla kulturer förtjänar samma respekt och att man inte kan uttala sig om en viss kultur är bättre än någon annan. Detta skulle beskriva som en kulturnihilistiskt inställning. Lyckligtvis är jag helt befriad från en sådan hjärndöd inställning till kultur. Jag avvisar alla religioner som förfäktar idén om ett högre väsen som vidskepelse. Islam, kristendom, judendom är vidskepelse och ska behandlas som sådan. Vad man får göra är att istället söka efter livsbejakande värden. Ett exempel på ett livsbejakande värde är frihet. Annat som är livsbejakande är sådant som förhöjer lyckan i samhället och ökar vår kunskap. Den västerländska kulturen är den främsta livsbejakande kulturen i världen. Att reducera denna kultur till att vara själlös och konsumtionsdyrkande är trams. Hur vet vi att det är trams? Det är enkelt. Det finns ingen själ. Själva konceptet är religiöst mumbojumbo. Ett pinsamt koncept som någon asketisk trashank till “filosof” skulle kunna kläcka ur sig. Själv skrattar jag åt hur någon kan vara så jävla dum att man tror att det finns en “själ”.

Frostwind
03 november 08 - 08:45
kommentera Frostwind

“Ett exempel på ett livsbejakande värde är frihet”

Du menar 200 tv-kanaler att välja mellan?

“Den västerländska kulturen är den främsta livsbejakande kulturen i världen. Att reducera denna kultur till att vara själlös och konsumtionsdyrkande är trams”

Du menar 200 tv-kanaler att välja mellan?

LP ()
03 november 08 - 10:48
kommentera LP

Forstwind, du kanske föredrar offentliga stening av trettonåriga flickor? Ett folknöje i det kulturellt genuina och äkta Afrika, som är en direkt följd av den fina islamska kulturen som den gamla analfabetiska pedofilen Mohammed skapade en gång i tiden. Fin gammal genuin kultur. Mycket bättre än 200 tv-kanaler.

Jag tycker synd om Dig om du inte klarar av att utnyttja den relativa frihet som den västerländska kulturen ger dig. Om du så hett önskar att någon skall säga åt dig att du måste sätta rumpan i vädret tre ggr om dagen (eller flera, det verkar variera), så flytta för fan till det kulturellt genuina Saudiarabien.

Om du däremot tycker att kulturutbudet är dåligt i västvärlden (där jag antar att du bor?), så är du välkommen att bidra med något bättre. Du kommer inte att få applåder av alla om du bara följer en religiös och ideologisk mall, en del kommer att tycka att det du gör suger, en del kommer att gilla det, men du kommer sannolikt inte bli hängd för det, åtminstone inte i Sverige.

Du kan ju alltid göra som svenskanihilistsällskapet, starta en blogg där vi kan debattera. Den kan ju heta “Genuinkultur” eller något annat tjusigt.

Frostwind
03 november 08 - 12:26
kommentera Frostwind

Naaw, trampade jag din världsbild på tårna?

Tro mig, ingenstans har jag något över för det semitiska giftet. Och med det menar jag inte någonstans, överhuvudtaget. Vilket innebär att din hycklande utilitarism gällande materiella tillgångar och skenheliga egalitarism, som endast gäller på dina premisser, väcker ett löjets skimmer hos mig. Din sekulärhumanism bygger på principer jag förkastar.

Nej, jag tänker inte flytta till Afrika. Och Afrika ska inte flytta hit. I din verklighet kanske det finns två läger i världen; antingen är du muslim, eller så är du sekulär liberal-socialist. Amerika, eller Mellanöstern.

Men icke, jag avsvär mig båda två. Vikten av att kasta av oss det moderna oket, som kör Europa i botten, är det ingen idé att förklara för dig. Vid minsta mothugg, faller du hän till personangrepp och överdrift på de högsta växlarna; skåda, demokraten, i full fjädring.

Du kan ju titta på TV eller något, medan ditt paradis äter upp världen.

Kulturimperialist ()
04 november 08 - 07:16
kommentera Kulturimperialist

Eftersom du verkar mycket tveksam till ett stort tv-utbud Frostwind förstår jag inte varför du använder dig av internet. Nätets stora informationsflöde måste ju vara så överväldingande stort att du instinktivt avfärdar det som ruttet. Varför gräver du inte ut en jordhåla i skogen och bosätter dig där? Du kan ju överleva på rötter och lavar. Lycka till med att leva ett “autentiskt” liv i samklang med naturens lagar.

Frostwind
04 november 08 - 08:30
kommentera Frostwind

Och låta uppblåsta kulturimperialister, som inte kan skilja kritik mot ideologi, från teknikförakt, få härja fritt?

Icke.

aq
04 november 08 - 09:03
kommentera aq

“Jag avvisar alla religioner som förfäktar idén om ett högre väsen som vidskepelse. Islam, kristendom, judendom är vidskepelse och ska behandlas som sådan.”
Jag håller med dig här, kultur baserad på detta förkastar jag. Jag anser också att man kan säga att en kultur är “bättre” än en annan, detta är självklart helt subjektivt. Men att försöka tvinga på den på andra länder kommer inte att lyckas. Om man vill att de ska utvecklas åt rätt håll så måste man låta det ske genom att de som själva är en del av den utvecklar den dit. Kultur är trots allt inget statiskt och består endast av de personer som associerar sig till den.

“Att reducera denna kultur till att vara själlös och konsumtionsdyrkande är trams. Hur vet vi att det är trams? Det är enkelt. Det finns ingen själ. Själva konceptet är religiöst mumbojumbo.”
Men trots det jag säger ovan så håller jag ej med dig här. Varför skulle förkastandet av vidskepelse innebära att man inte kan förkasta konsumtionskulturen? och vad har själen med det att göra? Jag tror inte på själens existens, ändå så är jag inte possitiv till den västerländska konsumtionskulturen. Hur den perfekta kulturen eller ideologin ser ut vet jag inte men jag vet att varken är det vi har i Sverige eller det som finns i Mellanöstern.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008