Johann Wolfgang von Goethe:
Den som intar främsta platsen spelar sällan huvudrollen.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« I det osynliga landet… | Hem | "No TV party tonight!… »

Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk

Om evolutionär styrka och bättre vetande
Hög IQ bör styra låg IQ, eftersom beslut kommer före utförande ("tänk efter före"). Låter vettigt. Och vi skall inte förleda oss: Även i dag styr de smarta de dumma, för vi vet att vårt land och många andra länder i praktiken styrs av vinstintressen hos intelligenta oligarker som stödjer sig på att majoriteten av befolkningen är lättlurade fårskallar. Men idealet även i en stat som inte är korrupt och full av illusioner är att intelligenta människor måste fatta besluten. Bland eugeniska tankesmedjor har intelligensen, med rätta, hur som helst ett högt värde: De människor som vi producerat på eugenisk väg skall bli våra framtida ledare, det blir dessa som skall leda vårt Sverige på rätt väg. Så långt allt gott, men Sverige är inte det enda landet på den här planeten; i en globaliserad värld kommer andra nationer att påverka oss. Borde alltså inte ledare från länder med hög genomsnittlig intelligenskvot (t.ex. Sverige) få styra i länder som har ett mycket lägre genomsnitt, som t.ex. Nigeria med ett uppskattat medel på 67 IQ-poäng (enligt Lynn)? Vore det inte rent ut sagt oansvarigt att låta dem klara sig själva med risken att de förstör både sitt eget land och för andra i närheten?

BesserwisserDet kan tyckas vara en rimlig slutsats till en början, men om vi först ser empiriskt på saken så har världen haft erfarenheter av det här förr, med imperier som blir för stora för sitt eget bästa, orsakar i längden slavuppror och bidrar till mångkulturella misslyckanden ur vilka nya mer eller mindre lyckade samhällsfilosofier föds. Alla befolkningar vi känner till har dessutom anpassat sig till sina respektive omgivningar, och för att se rationellt på saken bör även den generella IQ-nivån (eller, egentligen, sättet att tänka) vara ett resultat av detta. Jag har så pass mycket förtroende för det system som föder oss, att jag tror att européer, afrikaner, kineser och aboriginer blev som de blev av en naturenlig och nödvändig anledning.

Men de starka har väl rätten på sin sida? Evolution görs enligt en teori möjlig genom att de starka överlever och de svaga går under. Ja, men vad är styrka? Styrka i mitten av det mörkaste Afrika kan vara den mentalitet som utvecklats till att förstå under millennier, inte nödvändigtvis den som anpassats till våra breddgrader. Evolution handlar om anpassning, och det bästa för människans omgivning – och därmed i förlängningen även för henne själv – vore en utveckling i harmoni mellan människa och natur. Det finns oräkneliga saker vi kan göra med vår styrka – vi kan spränga planeten i bitar om vi vill – men det betyder inte nödvändigtvis att vi eller någon annan vinner något på det. Den största styrkan bör i sådant fall i stället ligga i att besluta saker som får bästa möjliga konsekvenser för människan som art.

Den vanliga argumentationen från imperialister lyder: Vi vet bättre, för vi har levt och utvecklats framgångsrikt. Det stämmer så länge vi befinner oss inom vårt eget territorium, för det är det område vi har nått vår framgång i. Men säg att vi svenskar skulle ta oss till Etiopien; om vi bara tar oss dit och applicerar vår intelligens på det området, borde vi inte snart kunna nå framgång även där? Jo, efter ett stort antal generationer kommer vi att ha anpassat vår genetik, mentalitet och kultur tillräckligt mycket till det området för att kunna nyttja det bästa sätt utan att utarma det. Men då är vi inte längre svenskar, så varför skall vi människor som art ta den omvägen?

Med andra ord tror jag på vår utveckling som art som en balansakt: Vi tar, men ger också tillbaka lika mycket. (Väldigt ekologiskt och tidsenligt, eller hur?) Men hamnar vi inte då på ruta ett igen? Inte nödvändigtvis; råmaterialet universum har att leka med är detsamma, det är bara formen som ändras. Vijay Prozak har sedan en tid hävdat att universum är sin egen tanke, och strävar efter att per komplexitet nå en högre nivå av sin egen existens. För att utveckla resonemanget skulle jag säga att om universum är en krukmakare (min favoritliknelse), så är varje död bara ett sätt att omforma, att försöka göra bättre och vackrare. Våra egna liv och hjärnverksamhet är en liten del av det hela, och som i egen rätt kan utvecklas genom miljö och evolution. Evolution är anpassning, men också en utveckling som löper parallellt med universums formgivning. Sikta mot stjärnorna, men behåll balansen, annars faller krukan i marken och får vi börja om. "Hållbar utveckling", alltså. Låt alla sträva efter högre intelligens, men på sina egna villkor och på jordens.
 
Regn
09 augusti 08 - 12:47
kommentera Regn

Precis, och jag börjar bli väldigt trött på att, nästan dagligen, försöka förklara detta för diverse människor vars ideologi jag klassar som “vit nationalism”. Det ändå som någonsin kan lyckas är pan-nationalism. Vi är alla produkter av våra respektive provinser, länder och kontinenter. “Vita nationalism” förespråkar i princip mångkultur då den gör antagandet att människor med vit hudfärg är en homogen grupp som bör erövra världen. Nåväl, bra läsning i viktigt ämne!

Traditionalist () (Webbadress)
10 augusti 08 - 01:48
kommentera Traditionalist

“Den vanliga argumentationen från imperialister lyder: Vi vet bättre, för vi har levt och utvecklats framgångsrikt. Det stämmer så länge vi befinner oss inom vårt eget territorium, för det är det område vi har nått vår framgång i. Men säg att vi svenskar skulle ta oss till Etiopien; om vi bara tar oss dit och applicerar vår intelligens på det området, borde vi inte snart kunna nå framgång även där?”
Naturligtvisi skulle vi uppnå omedelbara framgångar, jag förstår faktiskt inte att man kan hävda motsatsen och låta kineserna få monopol på Afrika?

Ensittare
10 augusti 08 - 10:13
kommentera Ensittare

@Traditionalist: Det är en fråga om vad ‘framgång’ innebär. Vi skulle säkerligen kunna utnyttja naturtillgångarna mer effektivt än etiopierna själva, men jag tror inte att det är vår uppgift att göra det. I stället för att knäcka kineserna genom att exploatera ännu mer än vad de gör, vore det bättre att förhindra det globalistiska system som tillåter sådan exploatering. Etiopierna har levt med sin omgivning i årtusenden och vet rimligtvis hur dess balans fungerar, det tror jag varken vi eller kineserna har någon insikt i.

Traditionalist () (Webbadress)
10 augusti 08 - 15:05
kommentera Traditionalist

Ensittare:

Världshistorien kan beskrivas som i stora mått imperialistisk, och med det menar jag att det alltid funnits och alltid kommer att finnas expanderande imperier. För oss som är ett avancerat folkslag, i motsats till etiopierna, är det bara att välja om vi vill expandera eller dö. Just nu dör vi, och det går undan. Jag föreslår att vi istället bygger ett europeiskt imperium och börjar konkurrera med kineserna på allvar, inte att vi flummar om samnationalism och antiimperialism som värsta pacifistiska 68:orna.

Att ett folk levt någonstans i årtusenden, som etiopierna, betyder inte att vi inte skulle kunna etablera ett samhälle där, med samma balans om inte bättre på ett fåtal år. Exploatering är inte heller detsamma som utarmning.

Vilja till makt, vilja till liv!

Dissident
11 augusti 08 - 02:11
kommentera Dissident

@Traditionalist: Riktigt, Traditionalist. Exploatering är inte utarmning, det är den PROCESS som leder till utarmning.

För att kontra kinesernas växande inflytande i världspolitiken behövs kanske en samordning mellan de europeiska staterna. Men ett europeiskt imperium, som saktar växer fram under namnet EU tror jag knappast når någon framgång. Eu är en byråkratisk parasit som endast omfördelar resurser till höger och vänster och övervakar sina medborgare. Allt för stora kulturella skillnader finns inom EU för att vi inom överskådlig framtid skall kunna bilda det imperium som du talar om.

Att påskynda processen är knappast att tänka på då för hastig assimilering av olika folkgrupper, att enas under samma fana med samma värderingar endast bildar en global smaklös röra.

"Purpose before self"

Traditionalist () (Webbadress)
11 augusti 08 - 02:53
kommentera Traditionalist

Dagens EU behöver inte vara morgondagens EU, det beror väl på hur projektet utformas. För du menar väl trots allt inte att vi skall skrota EU, ge nationalstaterna konstgjord andning och sedan bekämpa (konkurrera med) Kina med samnationalism och antiimperialism?

“Att påskynda processen är knappast att tänka på då för hastig assimilering av olika folkgrupper, att enas under samma fana med samma värderingar endast bildar en global smaklös röra.”

Så det romerska imperiet var en global smaklös röra? Nej, säger jag, det beror naturligtvis på hur man riktar energierna. Ett andligt, traditionellt paneuropeiskt imperium är väl ändå ingen smaklös röra. Och att blanda åtminstone Västeuropas befolkningar bekymrar mig inte det minsta.

Exploatering är inte utarmning, det är den PROCESS som leder till utarmning.”

Ditt ANTAGANDE blir inte mer sant för att du skriver med stora bokstäver och det finns som sagt ingen nödvändighet i den processen.

Ensittare
11 augusti 08 - 08:29
kommentera Ensittare

Vi dör inte för att vi inte expanderar, vi dör för att vår livsstil och våra mål inom vårt eget område inte tjänar oss, jag har svårt att tro att det spelar någon avgörande roll hur stort området i sig är.

Romarriket producerade många enastående ting, men dess storlek överväldigade sig själv och slutade i ett korrumperat Rom och början på kristendomen. Det är sant att ju fler resurser man har att förfoga över, desto mer kan man koncentrera sig på att skapa magnifika former av kultur. Men det finns alltid en gräns där det hela övergår i en situation vi inte kan kontrollera. Återigen en balansakt: Den som gapar efter mycket o.s.v. "Hybris", som de gamla grekerna kallade det.

Vår livsstill är beroende på värderingar, och jag tror att det är dessa vi bör förändra.

Regn
11 augusti 08 - 10:52
kommentera Regn

@: Jag är tveksam till expandering i rymden, vi bör istället hushålla med de resurser som finns på vår jord, minska befolkningen, förinta konsumtionshysterin m.m. Vi kan hamna i ett scenario där vi har räknat med att vara tvungna att bege oss mot avlägsna planeter och når insikten att ingen planet är lämplig boplats eller tillräckligt nära. Ska vi lägga ner krut på teknologi, vilket inte är helt självklart att vi bör, är det väl ändå bättre att nyttja tekniken i avseende att ta ansvar för oredan som vi har skapat de senaste århundraden? Jag gillar inte parasitismen: “förstör ett ställe och flytta till nästa”.

Känner förövrigt att vi (läs: jag) har förflyttat oss från ämnet, vilket är lätt hänt. Vet dock inte vad “stammisarna” på denna webplats anser om abrupt ämnesbyte.

Traditionalist () (Webbadress)
13 augusti 08 - 10:48
kommentera Traditionalist

Ensittare:

Det brittiska imperiet var globalt och det gick inte under för att det blev för stort. The world is our oyster…
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008