Hjalmar Söderberg:
"Framåtskridande." Det är som om man sade: barnet växer år för år, följakteligen kommer det alltid att växa.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Myt kontra allegori | Hem | Nattmeditation »

Självcensurering, och att svinga sitt svärd

När man nämner ordet "totalitär" eller "censur", får människor oftast en visuell bild framför sig där en ond diktator befaller en grupp Gestapo poliser att avrätta en serie oskyldiga fritänkare. Allt de gjorde var att tänka fritt, skanderar vi - så hemskt var det att leva i Nazityskland, Sovjetryssland, eller dagens Kommunistkina! Tanken är närmast en retorisk halmgubbe, därför den förutsätter att censur nödvändigtvis är en extern kraft, som pådyvlas medborgare genom våld och politisk makt. Det är en bekväm tanke för många, eftersom den simplifierar censurens natur - och eftersom vi befinner oss på den goda sidan av staketet, behöver vi inte oroa oss. I demokratier får vi ju hysa vilka åsikter och idéer vi vill - förutom dem som utmanar demokratins status quo, förstås.

GestapoHäri föreligger en dualitetskonflikt. Medan man inom fascistiska stater öppet fastställer konsensus och uppmanar människor till att sträva mot ett gemensamt politiskt, religiöst och kulturellt mål, bygger demokratin på tanken att vi bör komma överens om idén att inte vara överens. Det som är som att lösa ett familjegräl genom att låta varje medlem sitta på varsin ände av soffan och sura. Konsensus splittras då upp i olika fraktioner ("konservativ", "liberal"), som genom en publik fasad ska kompromissa fram lösningar på problem. Men vad som sker bakom den fasaden avslöjas aldrig för medborgarna (ta reda på vad Göran Persson arbetar med numera, och du har svaret i hand). Dualiteten inom demokratins väsen ligger just i att den bygger på en publik och privat verklighet. I massmedia blir vi informerade om de sociopolitiska normer som ska råda i samhället. Där döms också dissidenta tankegångar ut. Därför slits människor mellan att tillgodose ett publikt, socialt behov (våga inte påstå att mängden parasiter har lett till högre skatter) och ett privat, personligt behov (jag inser att fler drogmissbrukare och socialfall har lett till att min ekonomi är sämre).

Detta mentala tillstånd kallas kognitiv dissonans: vad vi observerar i vardagslivet krockar med de sociala värderingar och ideal vi förväntas stödja. Sverige är ett land fullt av kognitiv dissonans, kanske därför att det inhyser ett folk med ovanligt hög grad av social organisationsförmåga, något som för politiska makthavare är lätt att utnyttja och använda som verktyg för att styra människors sociala självuppfattning. Kognitiv dissonans gör oss neurotiska och självosäkra som individer, därför vi känner att vi inte räcker till att både vara sanna mot oss själva och ingå som lydiga medlemmar i det samhälle vi lever i. Reaktionen på detta urartar antingen i fatalism ("Jag mot alla") eller naivitet ("Allting är som det skall"). I båda fall slutar vi att delta i livets utmaningar och äventyr, och övergår istället till att rättfärdiga samhället, eftersom vi egentligen försvarar oss själva. Det är därför extremt politiskt korrekta människor tar känslomässigt illa upp om du bryter deras sociala självbild; det är inte idéerna du har attackerat, det är deras ego.

Denna självreferentiella världsbild är cancer för en civilisation. Människor vänds inåt mot sig själva, tills de dödar sin vilja till att upptäcka, skapa och älska. De blir självhatare, utan att vilja eller våga erkänna det för någon annan. Det är detta som är censurens sanna ansikte och det är denna metod, som är tusen gånger mer effektiv än alla Gestapo poliser i världen. Att masskjuta människor på rad kan måhända skrämma dem ett tag, men den sanna totalitära censuren föds inifrån, hos individen. Demokratin är den yttersta formen av denna typ av censur, därför den bygger på en klyvning mellan vad vi får lov att prata om i allmänt tal, och vad vi egentligen vill tala om när ingen annan hör på. Då krävs det ingen centraliserad, byråkratisk propagandainstitution, som övervakar medborgarna med AK-47:or och avlyssningstelefoner. Människor kommer nämligen att censurera sig själva, och eftersom alla försöker att upprätthålla en social image som korresponderar mot vad de läst i tidningar, hört på radio, eller sett på tv, kommer ingen att säga ett knyst. Om de gör det, sker det vid köksbordet en sen och trött fredagskväll, och då utgör de idéerna ingen fara, för dem får aldrig uttryck bland allmänheten.

The "Great Firewall of China," used by the government of the People's Republic of China to block users from reaching content it finds objectionable, is actually a "panopticon" that encourages self-censorship through the perception that users are being watched, rather than a true firewall, according to researchers at UC Davis and the University of New Mexico.

Because it filters ideas rather than specific Web sites, keyword filtering stops people from using proxy servers or "mirror" Web sites to evade censorship. But because it is not completely effective all the time, it probably acts partly by encouraging self-censorship, Barr said. When users within China see that certain words, ideas and concepts are blocked most of the time, they might assume that they should avoid those topics.

The original panopticon was a prison design developed by the English philosopher Jeremy Bentham in the 18th century. Bentham proposed that a central observer would be able to watch all the prisoners, while the prisoners would not know when they were being watched.

China's 'Eye on the Internet' a Fraud

AvrättningDen kognitiva dissonansen upprätthålls och förstärks genom denna självreferentiella världsbild. Vi agerar inte politiskt korrekt därför att vi vill glädja andra - tvärtom, de flesta av oss är medvetna om att andra människor runtomkring oss antagligen sitter på samma tankar. Vi blir PK-iter av själviska skäl; för att rädda vårt anseende, för att behålla vårt jobb, för att bibehålla vår sociala vänskapskrets; för att förbli den person vi är inom den publika sfären. Det är självcensurens inre kraft och den är mäktigare än en pistol riktad mot huvudet, för medan det krävs stora resurser för att ständigt hota människor med nackskott, krävs det endast en väl förankrad publik image för att dressera 98 % av vår befolkning. Dem är som apor på Zoo; kasta in en banan och förklara för dem att de får en till om de sköter sig, och mer behöver du inte göra. Våra politiker behöver endast locka oss till moroten genom att påminna oss om piskan - "om du inte tror på konsumtionsreligionen, är du en förbannad avvikare, antagligen en nazist" - för att vi ska nicka lydigt och hoppa tillbaka in i fållan. Glöm inte svansen, innan dem drämmer igen stalldörren.

Vi kan bryta vår kognitiva dissonans genom att påpeka hur de sociala förväntningar vi har, inte överensstämmer med konsekvenserna i verkligheten. Det frigör oss från behovet av att leva ett socialt dubbelliv, inte i den bemärkelsen att vi inte har ett privatliv, utan i den mening att de idéer och värden vi står för reflekterar en gemensam, social verklighet för medlemmarna i det samhälle vi är en del av. Sådana samhällen (tänk svenskt folkhem, före 60-talet) rör sig i riktning mot ett gemensamt mål. De utgör en organisk enhet och, likt en krigare som rider ut över slagfältet, kanaliserar sina krafter mot ett abstrakt mål vid horisonten. De rör sig framåt. Vårt moderna samhälle saknar en sådan framåtanda och därför består den av självreferentiella cykler, vari vi ständigt rättfärdigar stagneringen genom att hänvisa till oss själva. "Jag är inte säker på att alla människor bör ha rätt att delta i viktiga politiska beslut" - "Varför hatar du min frihet?" Vår reaktion är emotionell och introvert, som en liten pojke som ramlat och slagit sig på en sten, och nu tror att hela världen är emot honom. Verkligheten: världen är inte emot dig, men du lever i konflikt med världen.

Nihilism renar oss från all kognitiv dissonans. Den sköljer över oss som salt havsvatten och påminner oss om att vi först och främst måste leva i harmoni med oss själva, och det gör vi bäst genom att vara trogna verkligheten, inte en socialt konstruerad fantasivärld där alla människor lever i jämlikhet, fred och lycka. Självcensuren bryts inte genom att vi blir politiskt inkorrekta. Den bryts genom att vi når konsensus inom den publika sfären, över saker och idéer som vi observerar i det privata. Det första steget i den processen är att sluta dramatisera oss själva genom att i första hand komma överens om vad som är positivt; vad vi tycker om och kämpar för, inte vad vi förkastar eller är emot. Den positiva attityden måste sedan växa bland människor och bli en ny social norm.

Efterhand kommer den att bli större och på allvar att utmana den allmänt rådande status quo, som fortfarande kommer att försvaras av människor, som egentligen endast förenas av behovet att försvara sig själva. Just därför är många av dem defensiva och deras gemenskap är bräcklig och känslig för splittring. Många av dem kommer att vara tacksamma för någon som istället pekar mot någonting positivt och konstruktivt. Andra fortsätter att vara permanent känslomässigt brutna, antagligen p.g.a. genetiska dispositioner, och kommer alltid att uppvisa negativt och destruktivt beteende. Dem människorna bör i ett friskt samhälle deporteras ut i vildmarken, där ingen hör eller tar skada av deras bistra klagan. Ju längre en civilisation kan minimera mängden självdestruktiva och parasitiska krafter, desto längre kan den vara och desto större kan den växa sig. Samma gäller individens inre natur: om du tror att världen ständigt vill dig illa, kommer du till sist att skada dig själv.

NihilistSist men inte minst: du undviker negativa cykler som depression och ångest endast genom att ansluta dig till ett mål, projekt eller ideal utöver din egen materiella existens. Om inte, kommer du att fortsätta rättfärdiga dig själv (depression liknar moral, i det att den försöker rationalisera negativa aspekter av livet, istället för att anta dem som utmaningar) och sjunka djupare in i dina egna problem. Nihilism är den väg som leder ut ur självömkandet och in i världens centrum. Ditt mål är inte att tillfredsställa en social image av hur du bör vara, utan att tillfredsställa ett ideal som tvingar dig att utveckla dig till den du kan bli. Livet blir måhända lättare genom att ständigt springa ikapp med resten av fåren och bli en socialt korrekt hjälte, men du får då desto värre inre problem att ta hand om när arbetsdagen är slut och du försöker att gå till sömns. Människor som lider av kognitiv dissonans sover inte gott om nätterna, för dem drömmer ständigt om ett liv där dem äntligen kan vara sig själva, i ett samhälle dem trivs i. Nihilisten skakar på huvudet: upp och hoppa, slipa svärdet, och svinga det fritt i världen för att göra den vacker och mer intressant, så att den tilltalar dig och människorna du lever tillsammans med. I natt kommer du att sova gott.
 
Gustaf ()
13 juni 08 - 16:04
kommentera Gustaf

Återigen en kanon text på SNUS, ni öppnar dörrar till helt nya världar.

Jag bugar och tackar.

Maximus (Webbadress)
14 juni 08 - 03:05
kommentera Maximus

Även jag bugar till Shogun Alexis, passande bild på slutet som visar höjden av frihet, den öppna vidden i aftonskymning och ett katana svärd. Arigato.

Gabriel
12 augusti 08 - 19:44
kommentera Gabriel

Mmmmm. Underbart.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008