Arthur Schopenhauer:
Alla nationer förhånar varandra och alla har rätt.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Quorthon - Album | Hem | Brev: Ett nihilistisk… »

Religionsfrihet?

Sondra Hale påstår att alla stater – även demokratiska sådana – har som ambition att kontrollera arbetskrafterna i genusavseende. Bilden av kvinnan har berott på samhällets behov av henne som arbetskraft. I dagens Sverige är behovet stort av en sådan arbetskraft, bland annat på grund av ökad proportion pensionärer i samband med den demografiska transitionen. Därför, menar många, måste grupper som kvinnor och invandrare släppas in på arbetsmarknaden, vilket underlättas av värderingar om demokrati och jämställdhet. Arbete som identitet och status har blivit viktigt i dag, så även för kvinnor.

Religiösa värderingar kan främja en särskild genusidentitet på ett liknande sätt. Den kristna religionen är relevant som historisk föregångare till dagens politik, och i den varianten står dess främsta roll i arbetsmarknaden att finna i form av skolans uppfostran. Men dessa ideal tar inte hänsyn till barnens religiösa ursprung eller deras föräldrars önskemål (om de nu skulle ha andra värderingar än de demokratiska och egalitära). Eftersom samhället samtidigt förespråkar religionsfrihet, så uppstår här den klassiska demokratiska paradoxen.

Men Svenska Bibelsällskapet förespråkar t.ex. att skolan lyfter fram bibeltolkningar som främjar jämställdhet och demokrati, och säger att man bör värna både religionsfrihet och samhällets värdegrund genom att betona likheterna mellan olika religioner och genom att framhäva de egalitära värderingarna i samtliga världsreligioner. Men på så sätt blir religionen alltså instrumentell för staten även här: Bilden av en acceptabel religion beror på politiska ideal.

Denna selektiva användning och tolkning av religionen gör att andra delar lämnas osynliggjorda. I slutändan är religionen alltid underordnad samhällets grundläggande värderingar. Detta innebär dock att religionsfriheten också får lägre prioritet och det demokratiska samhället anklagas som ett resultat av detta för odemokratiska värderingar. Trots att demokratin förordar respekt för alla religioner, så får inte religionsfriheten vara ovillkorlig.

Religionsfrihet?


I frågan om religionsfrihetens vara eller icke vara, får vi ta hänsyn till vilken typ av samhälle vi utgår ifrån, och jag tror att vi bör överväga vad 'religionsfrihet' egentligen innebär. Vi får lätt ett modernt västerländskt perspektiv på den här saken, men det finns andra lösningar. Vår tradition följer ett ortodoxt tänkande, där det är OK att göra vad man vill, så länge man tänker på ett särskilt sätt (detta kom i Europa särskilt till uttryck i den sinnelagsetiska lutherdomen), vi kan ju t.ex. köpa oss precis vad som helst så länge vi är tillräckligt rika. Mer traditionella samhällen var däremot ortopraktiskt inriktade: Du får tro på vad du vill, men du får inte göra vad du vill – det var alltså resultaten som var avgörande.

I och med sin ortopraxi skulle ett traditionellt samhälle ha en religionsfrihet sett ur ett åsiktsmässigt perspektiv, och som religionsfrihet fungerar det hyfsat väl t.o.m. i pluralistiska samhällen: Tro vad du vill, bara du inte häller avfall i vattnet vi alla lever av.

Det kan ändå vara svårt att undvika konflikt helt och hållet. Den moderna demokratin vilar på en atomistisk tradition. Med andra ord delar man upp ett samhälles ursprungligen organiska och holistiska väsen i enskilda fenomen som vi kommit att kalla 'kultur', 'religion', 'filosofi' o.s.v. I ett traditionellt samhälle (d.v.s. ett som har ett intimt inre sammanhang mellan sina olika delar) är religion, kultur och samhälle en organisk enhet, och man hade på den grundvalen – inte den specifikt religiösa – ogärna accepterat ett beteende som helt motsatte sig kärnan i denna enhet.

Men att i ett modernt samhälle ta en religion ur sitt sammanhang genom att placera den i en pluralistisk kontext där många motstridiga religioner skall få samma utrymme, gör att en "religionstolerant" lära i ett sådant sammanhang måste innehålla paradoxer och undantag. Det moderna samhället kommer inte att komma undan de här paradoxerna, och jag tror att det är gagnerikare att erkänna detta än att försöka "lösa" en ekvation som innehåller motsägelser – det blir meningslöst.

Tips till Sverige: Skapa en organisk enhet ånyo, så behöver vi inga ursäkter med hänvisning till främmande religiösa attribut när vi egentligen inte vill tillåta andra kulturer parasitera på vår.
 
Strength and Anger
04 april 08 - 10:37
kommentera Strength and Anger

Religionsfrihet är en omöjlighet eftersom olika religioner förespråkar idéer och handlingar som är oförenliga med varandra. Religionsfrihet är möjligt bara om man ser religionen som någonting obetydligt, någonting man har för sig själv och som inte påverkar ens handlingar.

Det här förstår jag dock inte riktigt:
“Vår tradition följer ett ortodoxt tänkande, där det är OK att göra vad man vill, så länge man tänker på ett särskilt sätt (detta kom i Europa särskilt till uttryck i den sinnelagsetiska lutherdomen), vi kan ju t.ex. köpa oss precis vad som helst så länge vi är tillräckligt rika.”

Jag förstår att köpa vad man vill är motsvarande att göra vad man vill, men hur är att vara tillräckligt rik motsvarande att tänka på ett visst sätt (och jag antar att ett sådant förhållande måste finnas eftersom exemplet annars blir meningslöst)?

Ensittare
06 april 08 - 05:43
kommentera Ensittare

S&A:

I förlängningen är tron på individen framför helheten också detsamma som penningens (utvecklingens) värde över kulturen, och därmed den drivkraft som gör att vi som individer vill få materiella fördelar över allt annat. Tydligast blir det väl i USA: Tror du inte på individen som en fri varelse som “klarar sig själv”, så är du i ortodoxins namn en ond människa. Vilka konsekvenser det får är knappast det man oroar sig för, något som står helt i motsättning till ortopraxin.

Traditionalist () (Webbadress)
18 april 08 - 02:46
kommentera Traditionalist

Inspirerande artikel, har inte läst så mycket av dig innan, måste säga att jag är imponerad. Kul.

Klas Wullt ()
09 mars 09 - 03:35
kommentera Klas Wullt

Jag håller med om att tanke systemen kommer före rättigheterna.
Tankar som inte är kompatibla kan inte tolereras
men vissa tankar är tillräckligt kompatibla för att köpa rättigheter.
Att tro på frihet och rätt utanför en statens filosofi är att tro på en naturlig ordning
och det finns ingen inneboende moral i universum.

Tilllåt mig att knyta frihet till liberal= individualism + frihet.
Religions liberalism är en paradox. Eftersom religion i sig själv inte är liberal.
Det finns nationell liberalism , socialistisk liberalism , marknads liberalism och konservativ liberalism som har fungerat i historien. Alltså
vissa typer av “olika” grupper kan samexistera i frihet så länge dom delar upp sina friheter.
Men just liberalism för olika religion fungerar inte.
För att frihet ska fungera så krävs det något fysisk påvisbart.
En gräns, en lag, en viss grupp.
Tro krossar alltid gränsen för det rationella och därför lagen.

Därför att religion är ett perspektiv över andras liv.
Religion handlar om tro högre makter och att se icke troende på samma sätt
som troende, religion ser inte människor så som de själva vill bli sedda
och det går inte att diskutera.
Religion tar inte hänsyn till lagar, till gränser eller till villkor.
Religion är inte något introvert det är något extrovert.

Religions liberalism borde innebära att man i praktiken ändrar religion
till att passa samhället.

Vissa olika religioner kan samexistera
om de alla ser samma samhälle från olika perspektiv
i utbyte för dess frihet
men inte alla religioner kan få frihet.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008