Joseph Conrad:
Vi lever som vi drömmer - ensamma.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Bara bröst? | Hem | Quorthon - Album »

Brev: Vem var Strindberg?

August StrindbergDå och då får vi mejl från läsare som ställer intressanta frågor kring filosofi, kultur och politik. För att inte potentiellt värdefull information ska försvinna, kommer vi från och med nu att börja publicera utdrag ur mejlkorrespondens som vi tror våra övriga läsare kan finna intressant. Här är en kortare sammanfattning av mina tankar kring Strindberg och hans konst.

Hejsan!

Jag har gjort ett tappert försök att sätta mig in i August Strindbergs liv, men har lite frågetecken kvar att försöka räta ut.. Därav vänder jag mig till dig i hopp om lite upplysning :) Skulle uppskatta om jag fick lite input då många källor på internet motsäger varandra och många gånger ger otydlig information.

Först och främst har jag inte fått något bra grepp på omfattningen av Strindbergs utlands vistelser. Informationen är ofta ganska luddig, vet du hurpass mycket tid och när han "flydde sverige"?

Hur blev hans verk mottagna? Jag har uppfattningen om att det var väldigt delade åsikter, att han hade både anseende och gav anstöt.. Stämmer det? :)

Vad är hans allmänna anseende idag? Självklart är han ansedd att vara en av Sveriges största författare, men har han lika hög status utomlands?

Han hade någon röd tråd i sina böcker? Typ, ett allmänt tema?
(Jag har inte hunnit läsa för många av hans böcker ännu..)

Skulle uppskatta all input väldigt mycket.
Hoppas det inte är för krånligt :)

MvH

Patrik Ljungkvist

Hej Patrik!

Jag är tyvärr ingen expert på Strindberg och har endast läst ett fåtal av hans verk, men ska försöka svara på dem frågor jag känner att jag har någorlunda grepp om. För en bra litteraturhistorisk översikt över Strindberg, se Bernt Olsson och Ingemar Algulins "Litteraturens historia i Sverige".

> Först och främst har jag inte fått något bra grepp på omfattningen av
> Strindbergs utlands vistelser. Informationen är ofta ganska luddig, vet
> du
> hurpass mycket tid och när han "flydde sverige"?

Se rek. källa ovan.

> Hur blev hans verk mottagna? Jag har uppfattningen om att det var väldigt
> delade åsikter, att han hade både anseende och gav anstöt.. Stämmer det?
> :)

Han hade förmodligen stöd från delar av en högre kulturkrets. Förutom hans brott med den tidens sedlighet, stötte Strindberg främst på juridiska problem. Han åtalades t.ex. för "Giftas", se "Giftasprocessen". Vem som i detalj stod bakom Strindberg och vilka som specifikt attackerade honom, bör du slå upp i en bok över svensk litteraturhistoria.

> Vad är hans allmänna anseende idag? Självklart är han ansedd att vara en
> av
> Sveriges största författare, men har han lika hög status utomlands?

Strindberg är definitivt internationell, men i vilken grad kan jag inte säga. Sedan staten skar ner på de finansiella bidragen till översättning av svensk litteratur, har spridningen av Strindbergs böcker utomlands mer eller mindre strypts. Jag kan tänka mig att "Röda rummet" och "Drömspelet" m.fl. finns på flera språk. Åter igen, detta är något du måste kolla upp.

> Han hade någon röd tråd i sina böcker? Typ, ett allmänt tema?
> (Jag har inte hunnit läsa för många av hans böcker ännu..)

Det hade han definitivt, men oftast var det olika motiv beroende på i vilken period han befann sig.

Allmäna teman:

- Äktenskap/Förhållande mellan man och kvinna

Här skildrar Strindberg äktenskapet ofta som ett könskrig och påvisar mannens och kvinnans skilda natur, som ofta skapar konflikter. Han verkar förespråka köns lika värde men förkasta könsjämlikhet, dvs. han var inte, som många i dag tror, en feminist. Jag skulle däremot inte kalla honom misogyn. Mycket av problematiken här ligger i brytningen mellan de traditionella könsrollerna och den moderna kvinnans "frigörelse". Denna problematik skildrar Strindberg med både en medvetenhet om dåtidens moraliska hyckleri och den moderna tidens ohållbara situation.

Det finns för övrigt en intressant bok om detta, "August Strindberg: Jag har alltid tillbett kvinnorna, dessa förtjusande brottsliga tokor".

- Nietzscheanism/Aristokratism

Strindberg försvarade den intelligenta ledarens rätt över den dumma massan, något som starkast verkar komma till uttryck i "Skärkarlsliv; I havsbandet". Han går till attack mot populism, pöbelvälde och moralisk sedlighet. Kvar står Nietzsches övermänniska, inte av darwinistiskt biologiska skäl, utan av andliga och metafysiska. Strindbergs natur är en ständigt krigisk, utåtagerande och extremt maskulin. Den kuvar, istället för att bli kuvad. Liksom hos Nietzsche, finns där inget mellanting och inga kompromisser. Antingen strävar vi mot mer makt, eller förlorar vi den.

- Anarkism/Anti-dogmatism

Strindberg var kritisk till de flesta statliga institutioner. I regel förkastar han hela det moderna samhället och i "Röda rummet" går han även till attack mot överklassen och kyrkans moraliska hyckleri. Han avskyr pressen och median, som tycks raljera i ryktesspridning och agera som nicke-docka åt statsaffärer. Hans anarkism är dock aldrig ren anarkism i den mening att han vill skapa ett utopiskt, jämlikt samhälle (se ovan). Han tror på ledarskap, men ser den moderna staten som ett genomkorrupt fenomen.

- Socialism

Vissa brukar klassa Strindberg som vänsteranhängare. Detta är helt åt väggarna fel. Det finns en socialistisk underton i vissa av hans romaner, speciellt i "Röda rummet", som oftast tar sig uttryck i en medkänsla för den fattiga och utsatta arbetaren. Jag skulle inte vilja kalla Strindberg en ren socialist, speciellt inte med tanke på hans anarkistiska tendenser, men fastän han försvarar en aristokratisk syn på samhällslivet, känner han starkt för arbetarklassen, som exploateras av giriga finansiella intressen. Strindberg bryter ofta ner klasskillnader och skildrar konflikten mellan karaktär och klasstillhörighet (se "Fröken Julie"). I Strindbergs värld överskrider och genomsyrar individualiteten de ekonomiska och sociala klyftorna. Därför är hans socialistiska ställningstagande huvudsakligen en motreaktion till det kollektivistiska klassamhället, som upprätthåller en falsk hierarki baserad på pengar istället för karaktär och förmåga. Det skulle inte vara helt fel att således klassa Strindberg som en traditionell meritokrat.

- Naturalism

Strindberg tog starka intryck från Darwins tes om det naturliga urvalet. "Hemsöborna" är skriven enligt en naturalistisk estetik, där han utmålar detaljerade miljöbeskrivningar och beskriver människan som en produkt av arv och miljö. Carlsson, en av huvudkaraktären i boken, kommer från staden till skärgården för att försöka bemästra dess miljö. Istället slutar det med att han hänsynslöst går under bland kobbar och skär. Strindbergs naturalism är därför i detta fall både filosofisk och estetisk. Det handlar i huvudsak om att se människa och biologi som ett och att försöka fånga naturen i ren, naken, oförvanskad form.

Det hela blir dock en aning komplicerat eftersom Darwins evolutionsteoretiska ställningstagande inte riktigt hänger samman med Nietzsches vilja till makt (Nietzsche höll inte med Darwin). Strindberg pendlar troligtvis mellan båda, möjligtvis försöker han att skapa en syntes. Detta är något du antagligen vill bilda dig en egen uppfattning om, men ha i åtanke att Strindberg tog intryck från båda läger och inte nödvändigtvis exkluderade vare sig det ena eller det andra.

- Nationalism/Patriotism

Strindbergs kritik av den svenska nittiotalistiska patriotismen är i huvudsak i linje med Nietzsches. Patriotismen, och emellanåt nationalismen, tenderade till att dels vurma och romantisera staten över individualiteten och dels värdera människor endast som delar av ett kollektiv. Strindberg och Nietzsche hyllade en extrem individualitet och såg den moderna nationalismen som obenägen att förstå detta. Denna kritik måste skiljas från kritik av nationalism i sig. Många brukar här helt missförstå poängen och klassa både Strindberg och Nietzsche som "individualister" och "vänster". Sanningen är att Strindberg skildrar den svenska kulturen i flera av sina verk, ofta med en folklig, burlesk överton. Kritiken mot nationalismen är alltså inte ett ställningstagande för något pluralistiskt, jämlikt samhälle, utan baserar sig på kritiken av dogmatisk kollektivism. Han vill bibehålla det folkliga utan att kompromissa med tilltron till individens egenart och styrka. Individualiteten får inte överskuggas av det kollektiva och varje individ måste erkännas på individuella grunder.

Det finns flera teman som exempelvis berör religion, naturvetenskap och industrialism, men det är alldeles för omfattande för att täcka upp här.

För att bättre förstå Strindberg kan jag även rekommendera att se Ingmar Bergmans filmer, speciellt "Scener ur ett äktenskap", "Hets", "Smultronstället", "Sommarnattens leende", "Persona" och "Tystnaden". Bergman var en stark strindbergian och tolkade hans konst på ett sätt som jag tror skulle tillfredsställa och hedra Strindberg.
 
AO
10 april 08 - 00:13
kommentera AO

Jag får även ta i akt att rekommendera strindbergs “försvunna” bok Tschandala. Den går att finna genom denna länk http://nordiskaforlaget.se/produkter/bok..

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008