Theodore Kaczynski:
En individ vars attityd eller beteende försätter honom i konflikt med systemet ställs inför en kraft som är för stark för honom att besegra eller fly ifrån, varför han troligen kommer att drabbas av stress, frustration, nederlag. Hans väg kommer att bli mycket enklare om han tänker och beter sig så som systemet kräver. På det sättet verkar systemet till förmån för individen när det hjärntvättar honom till anpassning.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Holismens möjlighet i… | Hem | Bara bröst? »

Varför jag inte är nynazist

Det händer, när man exempelvis sitter på ett fik och diskuterar politik med vänner och bekanta, att man plötsligt kommer in på ämnet om Sveriges mångkultur. Då de flesta inte vill riskera att framstå som invandrarfientliga eller förknippas med en åsikt, som på ett eller annat sätt kan härledas till vad Sverigedemokraterna (OMFG) säger i TV-debatter, är det alltid lika kontroversiellt att försvara en separatistisk ståndpunkt: "Nej, jag är inte säker på att man nödvändigtvis är en sämre människa för att man är en invandrare. Däremot tror jag inte att mångkulturer fungerar, därför de verkar inte kunna tillgodose alla behov hos varje enskild part. Det verkar helt enkelt bättre att separera dem och låta dem etablera sina egna värdesystem, utan påtryck från andra kulturer". En sådan åsikt är aldrig populär och får nästan alltid gensvaret: "Så du är nynazist?"

Amerikansk nynazismPå varje sådan fråga svarar jag alltid lugnt men bestämt "nej". Nynazism är till stor del en modern tolkning av den tyska nationalsocialismen och tar huvudsakligen fasta på den nazistiska symboliken. Ur denna har man konstruerat en reaktionär, radikalkonservativ världsbild som dogmatiskt centrerar sig kring ras och hetsar mot traditionella symboliska fiender (judar, sionister, homosexuella, invandrare, frimurare). Som den framträder och presenteras i dag är nazismen varken folklig eller genomtänkt. Snarare är den ett uttryck för en liten grupps missnöje med samhällets utveckling och tror sig kunna nå ut till människor genom att skrika slagord i megafoner, jaga tonårskommunister på flykt och blogga om invandrarbrott. Den negativa, nästan masochistiska attityden till "fienderna" gör ett sentimentalt och irrationellt intryck på dem allra flesta. Därför vinner de aldrig stöd utanför sin lilla grupp av trogna följeslagare.

Som ett exempel på den propaganda med vilken de hoppas att "rädda" Sverige, citeras här fragment ur en artikel som mer än väl gestaltar deras skruvade syn på sin omvärld:

I tusen år har vårt folk lidit under det judisk-kristna oket. Med facit i hand kan vi fastslå att detta andliga förtryck frambringat för ariern onaturliga idéer och föranlett en förändring av vår rasliga mentalitet. Men trots ett millennium av indoktrinering och despoti har vi likväl skådat inslag av arisk heroism, arisk natur, osv. Vår inre karaktär kom efter kristnandet att vara rotad i folksjälen och vi upptog aldrig kristendomens budskap till fullo. Vår själ degenererades men såg aldrig sin fullständiga död.

[---]

Rasfrågan, som är den nationalsocialistiska åskådningens fundamentala grundsten, får aldrig förnekas eller nedprioriteras. Det är den viktigaste delen av vår nationalistiska kamp. Vi måste säkerställa en framtid för våra ariska barn, så att vi liksom våra förfäder kan leva vidare i en oändlig, raslig kedja. Om vi förlorar vår ras, förlorar vi allt.

[---]

Det som av reaktionära “nationalister” kallas “den svenska kulturen” är blott en villfarelse. Det finns ingen “svensk” kultur. Vår rättmätiga kultur manifesteras inte i kungahuset, en blågul korsflagga, eller liknande pladder. Måhända att det finns vissa kvarlevor från vår riktiga, förkristna kultur kvar. Men de är så sällsynta och i de flesta fall så kommersialiserade att det inte ens kan benämnas som kultur - t ex julafton och midsommar.

[---]

Så låt oss kämpa för blodets renhet. Låt oss visa uppoffring och vår vilja att tjäna vår ras framför våra egna liv. Låt oss gå mot den totala segern och Tyrrunans triumf över hela världen.

Här stannar vi för ett ögonblick. Det första skribenten går till angrepp mot är kristendomen, som härleds till semitism och kontrasteras mot den "ariska kulturen". Nog för att kristendomen kom med en diametral livsfilosofi som stod i motsättning till den förkristna, men vilken ras är det här man åsyftar? Ingen seriös antropolog använder den "ariska rasen" som en giltig term. Detta, precis som den "vita rasen", är en ren konstruktion och verkar snarast syfta på européerna eller indo-européerna, men detta framgår aldrig tydligt i texten. En annan intressant ståndpunkt verkar vara att endast den förkristna kulturen bör räknas till den "ariska". Detta skulle i princip innebära att över 1000 års historia i Sverige är falsk och meningslös, då den varit under kristet inflytande. Den största delen av vad vi räknar till svensk kultur i dag är både förankrad i förkristna traditioner och värderingar, men uttryckta genom kristen symbolik och i en kristen kontext. Att man här väljer att totalt bortse från en tusenårig kulturell samhörighet verkar snarare vara ett tecken på att man har konstruerat sin egen idé om vad kultur är, som med nödvändighet måste passa in i den nynazistiska termonologin. Logiken är enkel: Erik Axel Karlfeldts poesi producerades i en kristen kontext, alltså är inte Karlfeldts poesi en del av det svenska kulturarvet. Undrar hur många svenskar som kommer att köpa detta?

Hitlers rasfråga har i dag blivit en religionEn annan ståndpunkt som med religiösa undertoner försvaras är "rasfrågan". Här blir det nästan komiskt, när skribenten sentimentalt påpekar att vi måste skapa "en oändlig, raslig kedja" för att "säkerställa en framtid för våra ariska barn". En av anledningarna till att nynazismen ständigt alienerar sig från folket är att den försöker vinna röster genom att upprepa samma dogmer om och om igen. Det är inte bara dålig marknadsföring att svamla om arier, judar och sionism bland vanligt folk; rasen blir en gud och överskuggar alla andra politiska frågor i dag, som hur vi ska ta vara på vår miljö, kontrollera våldet och anarkin, stoppa korruption och mygel, stabilisera ekonomin, förbättra folkhälsan, skydda utrotningshotade djur, avbyråkratisera jordbruket, göra något åt konsumtionskulturen, förbättra arbetarvillkoren och etablera ett långsiktigt statsskick som fungerar. Men för en nynazist är det endast "rasförrädare" som ägnar sig åt någonting annat än rasdyrkan. Tanken är här lika enkel: avveckla mångkulturen, kör ut alla invandrare, och Sverige kommer automatiskt att räddas från all ondska. Detta är nynazistisk politik som den presenteras inför folket - och om någon undrar varför den aldrig slår genom, beror det såklart på att judarna hindrar "raskriget" och "revolutionen" att bryta ut.

I själva verket har nynazister och deras kommunistiska ärkefiender långt mer gemensamt än vad de själva tror. Båda glorifierar sig själva ständigt som offer för någon form av konspiration (nazisterna förföljs av hemliga sionister, kommunisterna förtrycks av fascister och företagsledare), båda verkar ha missförstått sin grundideologi och båda använder politik för att få utlopp för aggression och fatalism. Jag har med tiden blivit mer och mer övertygad om att dessa grupper inte vill lyckas med någonting. De är här för att skrika sig hesa om ras och kasta stenar på sina politiska motståndare. De är charlataner, förklädda som "aktivister", men drivs endast framåt av rent psykologiska anledningar. De skriker efter makt, fastän denna ständigt minskar ju mer de gör bort sig i offentliga sammanhang. "Vanliga" dödliga svenskar tilltalas inte av den retorik och de metoder som dessa extrema läger använder sig av i sin "kamp" mot ondskan. En av anledningarna till att svenskar fortfarande röstar socialdemokratiskt och liberalt är att det är partier som behandlar deras vardag på ett öppet, stillsamt och fredligt sätt. De vill inte göra revolution mot sin arbetschef eller sluta beställa böcker från Bonniers i protest mot judisk mediadominans. De har fullt upp med att överhuvudtaget få räkningar, dagisbarn, mat och arbetstider att gå ihop.

En traditionell nazist hade antagligen skämts över att se vad som kom att bli den moderna nazistiska rörelsen. Inte bara nynazismen utan hela den s.k. "nationella rörelsen" har fullständigt urartat till sektliknande grupper i samhället och har aldrig varit så alienerade från det svenska folket som de är nu. Vapenbeslag, våldsdemonstrationer och en ständigt sinande ström av känsloladdad och monoton propaganda, omöjliggör all form av folkligt uppror. Inte ens konservativa grupper som Sverigedemokraterna kan förklara i en TV-intervju vad som är svensk kultur och utmärkande för svenskar. Det hela avslöjar vårt rådande samhällstillstånd: alla grupper är missnöjda med utvecklingen, men ingen har en aning om hur vi ska lösa våra problem och hur framtiden bör se ut. Vi är ideallösa, sanna nihilister i en negativ bemärkelse, och håller desperat fast vid våra arkaiska symboler, som ger oss ytlig trygghet från en romantiserad dåtid utan framtid. De sanna revolutionärerna är de som lämnat allt detta bråte bakom sig och i dag arbetar för att uttrycka traditionell svensk kultur på moderna sätt. De behöver inga fiender. De skapar musik, de skriver böcker, de målar tavlor, de lär ut praktiskt hantverk, de håller tal och föreläsningar om historia, de bevarar orörd natur och för värderingar, ideal och visdom vidare in i en ny tidsålder. För detta krävs inte politisk propaganda, sentimental aggression och symbolisk extremism - endast en kärlek till att vara svensk och naturligt leva som en, bland kaos, dekadens och förvirring.
 
Stil
29 mars 08 - 15:36
kommentera Stil

Fenomenal artikel!!

Robin
31 mars 08 - 14:15
kommentera Robin

Så rätt!

Des
08 april 08 - 07:22
kommentera Des

Författaren är för okunnig om nazism och gör samma sak själv som han anklagar nazisterna för: han vräker sin avsky över fienden. Det utan att komma med konkreta alternativ, samtidigt som det är det han menar att nazisterna saknar. Författaren biter alltså sig själv i häcken…

Alexis
08 april 08 - 10:56
kommentera Alexis

Du verkar ha missförstått artikeln; detta är inte avsky över “fienden” – det finns ingen fiende. Det är det som är en av poängerna i texten: varför söker vi efter syndabockar överallt, utan att rannsaka oss själva och vår egen degeneration?

Du pratar om konkretisering, men har noll att säga ang. författarens kunskap om nazism. Alternativet presenteras i slutet av artikeln: vi behöver kultur- och folkbildning, inte extremistisk politik.

Maximus () (Webbadress)
17 april 08 - 12:13
kommentera Maximus

Alexis, har du ingen respekt eller beundran alls för NSDAP och Hitler?

Maximus () (Webbadress)
17 april 08 - 12:14
kommentera Maximus

alltså rent historiskt sätt alltså..

Dennis ()
17 april 08 - 22:38
kommentera Dennis

Tja, gnutteputte. Du har så rätt så (klapp på axeln). Nöjd?

Dennis
18 april 08 - 04:15
kommentera Dennis

Maximus!
Hitler och NSDAP gjorde mycket. Men tyvärr är nationalsocialismen den mest bojkottade ideologi som finns. Vi måste byta namn och taktik. Men under nya namn behålla våra idéer.
Vår identitet som folk och nation är långsiktigt något vi kan kämpa för var dag som dom individer vi är. Och som individer är vi en del i ett kulturarv som är tusentals år. Om ditt hjärta klappar för Sverige, för det vidare i handling, moral och till dina barn och få in det i deras hjärtan också.
Med denna massinvandring är det som om vi går in i en lång mörk tunnel. Jag hoppas till Odin, Tor och Freja att Sverige vaknar och kommer igenom! Men hur mycket dom än ockuperar oss, så ska dom aldrig få knäcka våra själar!

En Svensk
23 april 08 - 07:33
kommentera En Svensk

Man märker verkligen att författaren inte kan mycket om Nationalsocialism.

Dennis
23 april 08 - 12:18
kommentera Dennis

Du, “En svensk”, vad är nationalsocialism enligt dig?
Är du nationalsocialist själv?
Eller anti? Eller Sverigedemokrat?
Oavsett vad så handlar nationalismen i alla falanger om att bevara vår kulturs och vårt folks särart lika väl som andra bevarar sin.
I Sverige blir man utskälld om man säger att invandrarna inte anpassar sig utan håller fast vid sin egen kultur. Då ska man hålla med dem och deras rätt till sin kultur.
Om man däremot som svensk i Sverige vill odla sin egen kultur och hålla fast vid den, då är man genast “rasist och nazist”.
Summan blir att det är okey för invandrare att vara nationalister, men en skamlighet om man är svensk och nationalist. Var finns “logiken” i det? Den finns inte. Det är etnisk masochism svenska antipatrioter håller på med.
Vad det gäller Alex artikel så har han och jag mailväxlat en tid och vi är mycket överens nu. Jag vill inte längre kritisera honom. Ingen av oss är okunnig om nationalsocialism. Men man får inte stirra sig blind på nazismens yta, utan förstå den tanke som finns i botten på all nationalism. Att du som individ är en del av ditt kulturarv och att nyckeln till din identitet finns där. Det kan man inte ignorera.
Skär vi av våra rötter och skiter i vår kulturs framtid så hamnar vi ett limbo utan kontinuitet och utan upp eller ner. Vi förlorar oss i en alienation där vi reduceras till enbart producenter och konsumenter utan värde i ett liberalmarxistiskt vakuum.
Marxismens största fel är tesen att alla är lika. Ändå ser vi dagligen att vi är olika, män och kvinnor, utomeuropeiska och européer. Denna tes är den totala ignoransen. Var gärna socialist, vänster, omhulda idéen om Folkhemmet, men håll marxismen utanför…

Maximus () (Webbadress)
24 april 08 - 09:58
kommentera Maximus

Ok Dennis, bra svar :)

Traditionalist () (Webbadress)
25 april 08 - 04:26
kommentera Traditionalist

Sympatiska tankar, fr a tror jag på att lägga ner all fiendeskap och bara skapa.

Dennis
03 maj 08 - 02:20
kommentera Dennis

Gör du? Jag förstår inte hur du tänker där. Lägga ner fiendeskapen? Själv blir jag dagligen förbannad när jag läser tidningarna och ser på TV-nyheterna. Ständigt samma historier om kräk från mellanöstern som här i vårt land våldtar, rånar, mördar. Polisen bara står där och skyller på varann. Dom har ingen ryggrad längre. Och marxistligan i media skriver snyftrepotage om dessa “stackars” gangsters som vi svenskar förväntas ta till våra hjärtan för att det är “synd om” de “stackars invandrarna” som äter oss ur huset nationellt sett. Och borgarregeringens slappliberaler agerar dörrmatta för att få invandrarröster. Ja, du vet läget. Men då kan jag inte lägga ner stridsyxan. Det går inte.
Du blir väl också förbannad. Så jag förstår inte hur du kan vara så lugn ? Fienden är ju så påtagliga dagligen.

Ernst K (Webbadress)
04 maj 08 - 10:45
kommentera Ernst K

Artikeln har rätt i sak; det var knappast genom att slåss med kommunister och gasta om den ariska rasens överlevnad som NSDAP fick makten, utan det var genom att prata om att förbättra folkets levnadsvillkor.

Måns
27 maj 08 - 11:46
kommentera Måns

Om alla svenskfödda och invandrare kunde glömma bort sina jävla religioner så skulle allt lösa sig.

Inget du bör lägga dig i ;) ()
03 juli 08 - 13:26
kommentera Inget du bör lägga dig i ;)

Denna artikeln är så full av skitsnack att jag inte orkar dra upp allt, utan ber bara hela SNUS att gå och lägga sig under den sten de kröp fram ifrån och självdö! Ni ärverkligen ett gäng halv-fjollor som har mage att uttala er om nationalsocialismen utan att vet ett skit om den! Nej, jag är själv inte Nationalsocialist av flera anledningar, men eran totala okunskap om denna ideologi är bara extremt pinsam.

Dessutom måste jag poängtera att förutom eran lilla skara på (ja vad ni nu kan vara) runt 10 pers är de ända som tar ert dravel på allvar, dessutom är det lite svårt att ta några som väljer att förkorta sig själva som snus och anus (Som ju är er “moderorganisation”) på allvar, nej som sagt kryp tillbaks under den sten ni kom ifrån och självdö, patetiska nihilist-identitär-VadNiNuVäljerAttKallaErFörStunden bastardiserade småungar.

Dennis
03 juli 08 - 17:15
kommentera Dennis

Ovanstående från “Inget du bör lägga dig i” är ganska typiskt för AFA:re. Kommentaren innehåller inga argument och bara det är i sig talande.
När IQ:n inte räcker till för att bemöta en motståndare som talar över huvudet på en AFA:re, det är då dom banala klichéerna och svordomarna kommer istället för logik och analys. De unga vänsterextremisterna intar på rutin martyrrollen just därför att dom innerst inne vet att dom inte förmår argumentera annat än utifrån än en känsloattityd som “det är synd om mig”. De vet att de är mentala och intellektuella förlorare. Och de vill hämnas på resten av världen för just det.
Något tragikomiskt, inte sant?

Mikael
06 juli 08 - 02:52
kommentera Mikael

Ja, det är verkligen tragikomiskt. Men det är väl också därför som deras inofficiella valspråk är "lös ett problem, kasta en sten". Visst är det intressant hur mycket man kan säga om en person bara genom att kort analysera sättet på vilket han uttrycker sig i skrift? Ett bristande ordförråd, exempelvis, återspeglas i att han tvingas använda ordet "ända" istället för enda, när han syftar på den "lilla" skaran SNUS/Corruptanhängare. Han inleder sitt inlägg med att förklara att han inte tänker komma med någon egentlig argumentation, utan nöjer sig med att kasta skit efter bästa förmåga. Inte ens det gör han/hon särskilt bra. Det framgår tydligare för var dag som går att det är skillnad på folk och folk.

Frostwind
06 juli 08 - 13:17
kommentera Frostwind

@Dennis: Vad jag tror Traditionalisten vill säga är vikten av att vara “pro”, istället för “anti”. De flesta av oss vet hur den nationella rörelsen ha kommit att utformas. Bland de som säger sig bry sig om svenskarna och vårt arv, är det flertalet vars liv fortfarande utgörs av tv, konsumtion osv. Förståelsen av att det mest revolterande som finns är är att aktivt bry sig om sitt kulturarv har fortfarande inte gjort sig tillkänna. Flertalet är antidittochdatt, men säg den som studerar våra egna författare, hjälper till i hembygdsföreningen, lyssnar på våra egna musiker eller hjälper till att förvalta jorden.

Personligen anser jag att det har börjat lysa igenom hos “de som kämpar för Saken”, vilka som bara vill vara rebeller och sätter prestige i att vara radikala, och de som vägrar stagnera. Vill man vara tillräckligt fräck kan man hänvisa tillbaka till Fuhrern. Hitler var en pragmatiker ut i fingerspetsarna. Koppla samman citaten “Lyckas jag med det här blir jag tidernas största man. Misslyckas jag blir jag en djävul”, och “Nationalsocialismen är död efter det här” vid krigsslutet. Läs Mein Kampf, ordentligt.

Hur som haver, all diskussion kring detta är meningslös. Ge det en energikris, globalt kaos och inbördeskrig, så kan fröet till omdaning gro.

Dennis
03 november 08 - 04:40
kommentera Dennis

VAR HITLER NATIONALSOCIALIST?

Hitler fick en gång frågan “vad anser ni vara socialism?” Han svarade “den man som sätter Tyskland före allt annat, den mannen är socialist”.
Avslöjande tolkning. För vad han beskriver är en nationalist, inte en socialist.
Nationell socialism är inte det samma som Hitler.
Redan 1908 fanns det i Österrikes riksdag ett nationellt socialistiskt parti som använde bruna skjortor och hakkors. Då var Hitler 19 år och visste inget om NS.
Från början var NS en gren på det förmarxistiskt socialistiska trädet sprungen mer ur hednisk religion än ur politisk ideologi.
NS var vänster och för bankers, stora jordegendomars, fabrikers och stora varuhus förstatligande.
Allt detta raderade Hitler ur NSDAP:s program då han gjorde sig själv till galjonsfigur för NS. Vilket han inte hade någon rätt att göra.
När Hitler kom till makten var det första han gjorde att likvidera partiets radikala falang som stod för ursprungsidéerna om permanent revolution. Han deklarerade istället ett status quo. Därmed tog han livet av den nationella socialismen som ideologi. Och han ersatte den med sig själv. Vilket var ett totalt oförlåtligt brott mot de gamla kämparna i SA och mot allt vad NS står för.
Bröderna Strassers Svarta Garde var den sista rest av ursprunglig, radikal ärlig nationell socialism som fanns i Tyskland innan de tvingades till landsflykt.
I Sverige fanns Svensk-Socialistisk Samling med Sven-Olof Lindholm som under andra världskriget skrev “Tyskland ligger oss så förbannat i fatet! En dag kommer vi att tvingas ta avstånd från Hitler”.
Jag instämmer med Frostwind. Hitler var en pragmatiker. Stalin var inte kommunist, han var stalinist. Hitler var inte nationalsocialist, han var hitlerist. De sista dagarna i bunkern ägnade han åt att sända barn i döden för att rädda sitt eget skinn. Är en sådan man nationalist och socialist? För Hitler var Tyskland och folket aldrig högre än honom själv. Och själva kärnan i både nationalism och socialism är att kunna se något högre än sig själv. I slutet avslöjade sig Hitler som en simpel karriärist.

Jag tar avstånd från Hitler! Men inte från den nationella socialismen!
Hitler är död, – leve nationalsocialismen!

Maximus ()
03 november 08 - 07:29
kommentera Maximus

“Redan 1908 fanns det i Österrikes riksdag ett nationellt socialistiskt parti som använde bruna skjortor och hakkors. Då var Hitler 19 år och visste inget om NS.”

Källa på det tack.

Dennis
04 november 08 - 11:18
kommentera Dennis

Källa:
“Rots of Hitler” (Walter Fellman), Widepress, London 1989.

Stefan ()
17 juni 09 - 10:33
kommentera Stefan

Är inte själv nazist även om jag ställer mig bakom mycket av innehållet. Sedan kan man säga att mycket av det du kritiserar med nationalsocialismen även diskuteras flitigt i deras egna forum. Dom flesta nazistgrupper är mer öppna gentemot det rådande samhället än vad nilist sällskapet är. När anordnade ni nån utåtriktad aktivitet där medelsvennson kan komma och lyssna på nåt tal eller ta del av politik.

visst är det grovt förenklat det du skriver om judarna precis som nazisternas världsbild. Men har du läst kritikerkulturen eller den judiska rasismen ?

david
05 januari 11 - 20:44
kommentera david

jag trodde att nihlism var något jag stod för bara för att få höra att ni är brunskjortor.

Jag
27 mars 11 - 10:08
kommentera Jag

- David:

Så du läste alltså inte igenom artikeln?

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008