Marcus Aurelius:
Den som ser det nu existerande har sett allt som har existerat och någonsin kommer att existera. Ty allt är av samma väsen och form.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Reinfeldt förespråkad… | Hem | Yahoo ger Microsoft b… »

Odens öga

I stort sett alla uråldriga religioner och mytologiska system avgränsar det materiella mot något abstrakt och idébaserat. Tanken återfinns så tidigt som i sumerisk mytologi, där en sorts underjordisk ocean, Apsu, innehöll all världens arketyper. Sumererna ansåg att ingen materiell existens var möjlig utan en arketypisk ekvivalens, som innefattade dess abstraka idékärna. Endast gudomliga kungar hade möjlighet att ta del av Apsus visdom och därmed bli ett med världsalltets ursprungliga skapelse. Kunskap om formerna innebar kunskap om de underliggande idéerna i verkligheten.

OdenI fornnordisk mytologi svarar Mimers brunn för samma kunskapsvärld. Oden var som bekant tvungen att offra sitt ena öga och släppa ner det i brunnen, för att kunna erhålla kunskap om världen och kunna se in i framtiden. Samtidigt som Oden här invigs i en gudomlig kunskapstradition, förstår vi att samma kunskap innebär en stor smärta; att i förväg förstå och uppleva all destruktivitet och undergång som väntar gudarna och därmed människorna. Filosofisk kunskap ger oss klar insikt men utgör samtidigt en börda med stort ansvar.

Vad är då dessa arketyper som döljer sig för oss vanliga dödliga? Är de överhuvudtaget åtråvärda? Existerar de som en realitet eller bör allting, som så ofta är fallet inom religiös mytologi, tolkas rent metaforiskt? Platon är antagligen den första västerländska filosof som försöker svara på dessa frågeställningar i sina dialoger. Hans metafysik, som grundar sig på tron att det existerar två världar eller två sfärer - den materiellt förgängliga och den abstrakt oförgängliga - erinrar oss om den parallella förekomsten av två typer av substanser.

Platon ansåg att sanning, d.v.s. den djupaste insikten om verklighetens natur, låg i att studera idéerna och inte materiella föremål. Platons problem blev att beskriva hur dessa idéer förhöll sig till de materiella föremålen, då han verkar ha trott att formerna existerade i en ren idévärld separerad från den materiella världen. Aristoteles vände på steken och hävdade att Platons former helt enkelt var materiella föremåls egenskaper, men kanske är inte heller denna lösning fullständigt tillfredsställande. Faktum är att vårt medvetande verkar vara kapabelt till att förstå och greppa mer än bara rena egenskapsmönster; vi kan urskilja strukturer i musik och konstruera komplexa abstrakta system, som inte direkt kan härledas till enskilda materiella föremål.

Fastän frågan är omstridd, är den i slutändan av sekundär betydelse i vårt sammanhang. Vi kan föreställa oss dessa idéer i Apsu, i Mimers brunn, i en Platonsk sfär eller underliggade den materiella verkligheten. Vad vi är ute efter är formernas funktion. Det lättaste sättet att föreställa sig detta är att tänka sig att man åker till IKEA och köper ett skrivbord. Vanligtvis får vi alla delar i en kartong tillsammans med en beskrivning, som visar i praktisk detalj hur vi ska göra för att sätta ihop delarna till den färdiga produkten. Med andra ord: för att konstruera ett föremål krävs kunskap om dess organisatoriska sammansättning, dess design. Att skåda ljuset är att tyda verklighetens bruksanvisning, att läsa fenomenens manual.

AndromedagalaxenMaterialisten, d.v.s. den person som anser att verkligheten endast består av materiell(a) substans(er), kommer inte att kunna sätta ihop alla delar till ett skrivbord. Varför inte? Han/hon förnekar idéerna, formerna, designen. Utan designen kommer vi ingenvart. Bruksanvisningen blir bara ett vitt papper med svarta symboler på. Detta är den epistemologiska poängen bakom Platons grott- och solliknelse: slavar dyrkar symboler, filosofer studerar vad symbolerna betyder. Slaven förvandlar perceptionen av verkligheten till en verklighet i sig; filosofen försöker förstå vad det är vi upplever. Endast genom att skåda formerna/mönstren/arketyperna/idéerna bakom det vi förnimmer, kan vi tränga djupare och frigöra oss från en ytlig dyrkan av det omedelbart gripliga.

Detta får inte förväxlas med en längtan till en annan, "bättre" värld, frånskild vår egen. Det var just av denna anledning som Friedrich Nietzsche hävdade att Sokrates var ful. Sokrates, genom Platon, verkar ha konstruerat denna externa idévärld för att nedvärdera och fly vår egen jordliga verklighet. Om vår verklighet är "ful", verkar det därför rimligt att även Sokrates själv var ful. Tolkningen av Platons metafysik tillhör en separat diskussion, men det som är essentiellt att förstå här är följande: det finns ingen extern verklighet oberoende vår egen, som styr och/eller påverkar den. Föreställer vi oss en sådan värld måste vi samtidigt anta att den delar en gemensam funktion med vår egen, annars blir all form av påverkan mellan de två systemen omöjlig. Formerna är ett med vår värld.

Nihilism så som vi nyttjar den är det redskap med vilket vi försöker se förbi, inte förneka, den materiella verkligheten och skåda formerna. Detta är möjligt genom att vårt medvetande verkar och fungerar på samma sätt som den objektiva yttervärlden. Fastän vi aldrig kan undvika en viss grad av friktion - d.v.s. vårt medvetandes konstruktion begränsar möjligheten till hur sann vår kunskap gentemot verkligheten är - ligger det i en nihilists intresse att minimera denna friktion. Detta gör vi genom att ständigt sålla ut kaotisk och störande information: förvirrade känslor, moraliska och/eller etiska principer, fallerande logik och självmotsägelser. Nihilism är en process, en portal till skådandet av de rena idéerna.

Ea i ApsuVi hyllar Oden därför att han skådade ljuset. Han vägleder oss in i en gudomlig, indoeuropeisk tradition som hävdar att det finns en parallellitet i verkligheten, en funktion som binder samman det materiella och icke-materiella. Den precisa metafysiska kompositionen är här av mindre vikt; vi kan pragmatiskt handla utifrån denna världsbild, utan att nödvändigtvis känna till verklighetens exakta uppbyggnad. Denna filosofiska ståndpunkt förenar därmed den teoretiska kunskapen med den praktiska och uppmanar oss till att undersöka och utmana dess realitet. Detta gör vi genom att förena oss med en idealistisk livsfilosofi och bli ett med Apsu.
 

En eller fler kommentarer inväntar godkännande.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008