Joseph Conrad:
Vi lever som vi drömmer - ensamma.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Atomiseringens lockel… | Hem | Borgare vill koppla l… »

Kulturdekadens försvaras av yttrandefrihet

Den sexualliberala konstutställningen "A History of Sex" av Andres Serrano fortsätter att uppröra, denna gång i Alingsås, där konservativa från kd och NSF har uttryckt sitt ogillande. Samma utställning blev vandaliserad i Lund av tre nynazister som lämnade kvar ett kort manifest "mot perversion". Politikerna grät krokodiltårar över att den heliga yttrandefriheten hade brutits och valde att fortsätta utställningen med nya kopior. Bilderna upprör inte bara på grund av själva innehållet, utan även för att det kontrasteras mot en idyllisk naturbakgrund, som ytterligare förstärker extremiteten i utförandet. Slutsatsen av detta blir att det hela är iscensatt med vetskapen om att det ska skapa moralisk kontrovers.

The Fisting av Serrano, sexualliberal konst"A History of Sex" är modern konst i den benämning att den nästan helt är beroende av medial respons för att etablera kommunikation med observatören. PFA sammanfattar metoden i sin artikel När uppstår konsten? på följande vis: "Först när reaktionen har kommit kan man säga att den konstnärliga processen är fullbordad, och cirkeln är sluten. Den reflexmässiga protesten är förutsägbar, förväntad och inbegripen i verket: men för att reaktionen ska komma krävs deltagandet av ännu en aktör: media."

Vad detta innebär är att både kd och NSF har trampat i Serranos fälla. Ramaskri innebär medial uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till högre social status för konstnären. Detta avslöjar två insikter om båda läger:

1) Konservativa och folk i gemen förstår sig inte på konst. De söker efter moralisk bekräftelse, och när någonting avviker från normen känner de sig kränkta. De krafter som i dag fördömer Andres Serranos är samma typ av människor som en gång i tiden tvingade August Strindberg att fly landet och Ingmar Bergman att hetsas i media. I dag förutsätter samma klientel att både Strindberg och Bergman är svenska kulturhjältar, trots att de inte själva fullt ut förstår varför. Den obildade massans åsikt är totalt irrelevant och deras reaktion på "moralisk avvikelse" bekräftar detta.

2) Serranos konstutställning är dekadent, inte för att den visar kontroversiella bilder ur vår sexualhistoria (uppenbart är att han har velat belysa historiska tabun som tidelag och homosexualitet), utan för att den kommunicerar en liberal syn på sexualitet som upplöser och står i motsats till den traditionella svenska (germanska) kulturen. Den moraliska fallgropen i Serranos bildverk ligger inte endast i perversiteterna i sig, utan huvudsakligen i framställningen av dessa. Människorna på bilderna försöker väcka medlidande genom sin likgiltighet. Deras tomma blickar riktar sig mot oss i ett försök att skapa skuldkänslor och skam. Dessa värderingar, som i förlängning ursäktar sexuella beteenden som traditionellt sett aldrig har varit acceptabla, är inte förankrade i vår kultur, utan i en global medievärld. Därför är den dekadent.

Mer sexualliberalismJag vägrar att lyssna på människors moraliska anstöt av konst, för dessa människor är samma personer som tittar på "Let's Dance", valröstar och läser Jan Guillou. Deras moralism är reaktionär och söker efter saker som de kan peka på och skrika sig hesa över. Mediahoror som Serrano ser därför sin chans att slå två flugor i en smäll och bli rik på kuppen. Den liberala dekadensen föds av konservativa utlopp, medan den faktiska traditionella kulturen hamnar i kläm och glöms bort.

Att kd och NSF reagerar på konstutställningen är inte nödvändigtvis "fel" i sig, men det arga missnöjet vilar på en konservativ populism som egentligen aldrig har förstått eller behandlat konst som konst, utan som moraliska samhällsfenomen. Sex och sexualitet i konst måste - som allt annat - alltid placeras i den kontext som den framträder, annars atomiserar vi innehållet och går därmed miste om själva poängen i vad ett konstverk vill säga. Människor som begår det misstaget bör varken uttala sig om konst eller tilldelas ansvariga positioner i samhället.
 
Blogge Bloggelito (Webbadress)
30 januari 08 - 12:02
kommentera Blogge Bloggelito

Det blev lite för avancerat för kristdemokrater där, men det är alltid kul att se mer djuplodande analyser.

Hmm
30 januari 08 - 16:59
kommentera Hmm

Det fanns en tid, för alls inte länge sedan, när personer som försökte övertala andra att klä av sig nakna "för konsten" avfärdades utan att blinka.

Jag undrar om det här innebär att någon tror att folk är lättlurade igen helt plötsligt.

Detta resonemang fungerar även i överförd bemärkelse.

Strength and Anger
31 januari 08 - 12:19
kommentera Strength and Anger

För mig är bilderna är ganska måttligt upprörande. Det finns inget pornografiskt över bilderna; de är inte upphetsande och de varken objektifierar eller exploaterar sina objekt.

Borde inte den nihilistiska utgångspunkten vara att ta hänsyn endast till vad som fungerar och strunta i vad som traditionellt sett har varit acceptabelt?

Sen att sex med djur är fullständigt meningslöst är en annan femma.

Alexis
31 januari 08 - 12:33
kommentera Alexis

“Borde inte den nihilistiska utgångspunkten vara att ta hänsyn endast till vad som fungerar och strunta i vad som traditionellt sett har varit acceptabelt?”

Yes, och som påpekas i artiken vill dessa bilder endast väcka moraliskt anstöt hos observatören. Dem skuldbelägger vår sexualuppfattning och profiterar på konsekvenserna av detta. Dem saknar därför riktning och faller under kategorin “dålig underhållning”.

Strength and Anger
01 februari 08 - 09:27
kommentera Strength and Anger

Jo, jag kan hålla med om att bildernas tydligaste funktion är att spela mot och ifrågasätta invanda värderingar. De är därför också beroende av dessa värderingar och hade inte haft något värde om de beteenden som avbildades hade varit fullt accepterade. Jag tycker att det principiellt finns ett visst värde i den här sortens provokation (ett ord som kanske borde placeras inom citattecken då jag alltså inte upplever det som särskilt provocerande), även om det är begränsat. Den moraliserande tonen är dock, i den mån man ser den, problematisk.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008