Friedrich Nietzsche:
Vad skapar heroism? – Att vara på väg mot på en gång sitt högsta lidande och sin högsta förhoppning.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Terrorism och kogniti… | Hem | Psykiatrin är en omvä… »

Identifikation

Varför är alla moderna människor besatta av tv, film, musik, kläder, umgänge, underhållning, bilar, popularitet och pengar? Identitetslösa, på jakt efter meningen med sina ytliga liv, driver de omkring på arbetsplatser, diskotek och shoppingcentra. Aldrig får de någon ro, alltid är de i ständig rörelse. Deras tillvaro fylls ut av temporära nöjen som de populariserar och gör till dogmatiska religioner, där ledaren är den som lyckas manipulera sig upp till toppen av pyramiden. Viruset sprider sig som en löpeld bland dessa vilsna individer och frågan vi därför ställer oss är: vad ligger bakom fenomenet?

Intern identifikation.En frisk, intelligent och mentalt stabil individ litar på sin egen självkännedom. Han är medveten om sina positiva förmågor och karaktärsdrag, såväl som brister och svagheter. Hans identifikation är intimt bunden till dessa egenskaper som individuellt kan passa in på flera andra människor i hans omgivning, men som genom en speciell kombination definierar just honom som individ. Därtill kommer andra faktorer som familj, släkt, kultur, folk, social miljö och liknande. Men grunden till identiteten är att han känner sig trygg i vem han är, var han kommer ifrån och vad han är bra på.

Den positiva förmågan är viktig i sammanhanget eftersom den tilldelar individen en funktion som del av en samhällsordning. Om han har verbal förmåga eller skriftliga talanger, utnyttjar han dessa för samhällets bästa inom t.ex. journalistik, författarskap, diplomati eller retorik. Är han musikalisk, komponerar han musik. Är han händig och fysiskt vältränad, arbetar han inom byggindustrin eller andra praktiska områden. Prestationen avgör hur väl han nyttjar sin förmåga som individ; anlag eller fördelaktig position inom ett visst område har ingen betydelse, om den inte används på rätt sätt.

Den individ som av olika anledningar har svårt att finna sig själv, stöter genast på identifikationsproblem. Är man osäker på vilka karaktärsdrag man har, vilka förmågor som utmärker en, eller var man känner att man gör nytta för en större grupp människor, är det lätt att man i stället försöker identifiera sig med någonting externt. Dessa personer kommer att söka efter sin identitet bland saker som är lättare att ta till sig och bearbeta: materiella ting, sociala miljöer, trender eller andra människor.

Detta är uppkomsten av fenomenet bakom människor som lever för pengar, saker och social status. De har valt att förneka, ignorera eller bortse från vad som ursprungligen och i grunden gör dem till individer, och associerar i stället sin karaktär och självuppfattning med olika saker i sin omvärld. Detta innebär att de praktiskt taget säljer sig själva för att kunna bli uppköpta av någonting annat eller någon annan. På så sätt följer slutsatsen att dessa människor blir oerhört lätta att manipulera och kontrollera, eftersom de först och främst inte faller tillbaka på sig själva, utan på annat och andra.

Extern identifikation.Det finns en hel uppsjö med exempel på personer som faller under den här kategorin och den observante kommer att lägga märke till att dessa personer i dag utgör majoriteten i vårt samhälle. Det rör sig om människor som lever sina liv genom datorer, böcker, musik och filmer, eftersom det är lättare att leva i en konstruerad fanatsivärld i stället för i verkligheten. Människor som armbågar sig fram för att vinna karriär och pengar, utan att ha en aning om vad de ska med den statusen och de pengarna till. Människor som köper bilar, mobiltelefoner och speciella kläder, bara för att passa in bland andra människor som lider av samma neurotiska identitetskris. I gruppen smälter dessa kameleonter in; där känner de sig trygga, skyddade av den kvantitativa massans makt.

Denna identitetsbrist är delvis resultatet av att vi saknar en kultur som befäster vår individuella betydelse ur ett större perspektiv. För trots all humanism och individualism upplever inte människor att de är viktiga. Tvärtom - de vet alltför väl att de bara är slängdockor för makteliten och ingen höjer på ögonbrynen om du eller jag rapporteras försvunna i morgon. I det moderna konsumtionssamhället är vi stöpta efter en standardiserad gjutform, som ska passa vår enda heliga uppgift som samhällsmedborgare: att producera varor och tjänster. Vår existentiella identitet och självmedvetenhet förträngs.

Detta får katastrofala följder för vårt samhälle, då det faktiskt är den existentiella funktionen som är den enda sanna och viktiga. För oavsett om vi går till jobbet på måndag eller inte, behöver vi alla en känsla och vetskap om att vi har en mening och syfte med vår existens. Utan en kulturell eller andlig tradition som inger oss detta förtroende och stödjer vår individualitet och vårt mod att våga rannsaka och slutligen acceptera oss själva för dem vi är, blir vi förvirrade, rädda och ängsliga. Varför lever vi? Vad gör vi här? Om du plötsligt skulle sluta paketera varor på ICA, vem är du då? Om svaret är Ingen, lever du ett tomt och värdelöst liv och inte sällan blir utgången att vi lämnar den här världen, med förakt och hat som är riktat mot oss själva.

Ingen vinner på detta. Medan få människor besitter stark individualitet och få människor är "unika" i en bredare mening, är detta inte relevant. Den existentiella pestsmitta som föds av vårt moderna samhälle och säger att vi endast är betydelsefulla när vi slavar på kontor, måste utrotas ur vårt folkmedvetande. Kultur är befriaren från denna smitta och hävdar i stället att vi som individer måste finna en funktion i den kosmiska ordningen, potentiellt en del av men inte direkt beroende av en stat eller ett industrisamhälle. Vi som människor lever här och nu av en annan anledning. Den meningen manifesteras i kultur och förevigas genom tradition. Därför firar vi midsommar, julafton, påsk och andra högtider.

Mikro- och makrokosmos blir Ett.Detta faktum är även en subtil men högst reell hänvisning till svaret på individualitetsproblemet. Medan vi slutligen bara kan finna inre trygghet och stabilitet hos oss själva, är vi samtidigt en oskiljaktig del av något större. Vi som människor har inget inre moraliskt värde i sig, men vår funktion och relation till världen i stort skapar en mening med våra liv och förser oss med ideal och mål. Dessa existentiella riktlinjer finner du inte bland pengar, kläder eller social status. Du finner dem inom dig själv och söker sedan efter deras motsvarighet i den stora världen. Mikrokosmos reflekterar makrokosmos. Den som dyrkar den förstnämnda blir en individualist, men den som dyrkar den senare och lyckas anknyta den till mikrokosmos, blir en nihilist. Det är en process som ständigt utvecklas.

För att summera det hela: Den externa identifikationsprocessen är inte bara båg och lögn, det är en fatal återvändsgränd som förvandlar oss till slavar. Förkasta den. Sök i stället din framgång och lycka genom att vägledas av din inre kompass som i rätt balans och harmoni alltid kommer att leda dig in i nya äventyr. Ingen kan garantera att du lyckas. Nej, troligare är att du många gånger kommer att få passera helvetet både en och två gånger. Men det är det som är meningen: att våga utmana världen och tro på sig själv. Det är sann individualitet och den härdar, påfrestar och stärker oss som människor.
 
Anonym
24 mars 09 - 04:35
kommentera Anonym

Vilken fantastisk text. Stämmer så väl. Det är som att mina tankar har fått ord.

blinn_ulof
22 oktober 09 - 21:21
kommentera blinn_ulof

Det är skönt att klicka runt på sida, att se texter sammanlänkade, med poänger i varje artikel och att den första är lika inspirerande som den nästa.

Fortsätt skriva på och skapa ändring hos människor.
Det är din starka sida, fortsätt med det!

Nu ska man bara komma rätt i livet, hitta sig själv och göra det bästa av situationen.

Martin
24 oktober 09 - 13:29
kommentera Martin

Funderade om någon här skulle vara intresserad av att göra en svensk verson av filmen The Calling ? av Max Igan ..finns på youtube
Den berör det här ämnet minst sakt
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008