Friedrich Nietzsche:
Det gift den svagare naturen dukar under för är för den starke stärkande – och han kallar det heller inte gift.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Våldet växer, tv är s… | Hem | Snabblånen "regleras"… »

Progressivitet är en illusion

Det existerar i vår tid en absolut fiktion, med vilken moderna människor ideligen försvarar sitt självupptagna och destruktiva samhälle: progressivitet. Även kallad "utveckling", hävdar detta koncept att vi som mänsklighet, tillsammans med tiden, oupphörligen går mot ett ständigt bättre stadium. Man menar på att det förgångna definieras av ignorans, krig, religion och barbari. Den ljusa, moderna framtiden erbjuder oss istället individuell frihet, fred, global medmänsklighet och oinskränkt förnuft. Upplysningens apolliniska andar hägrar åter över planeten Jorden - vi tycks ha räddats från vår egen historia. Eller?

För att förstå tron på progressivitet måste vi först åskådliggöra skillnaden mellan traditionell indoeuropeisk och judiskkristen tidsuppfattning. Den judiskkristna synen på historia är linjär: efter syndafallet underkastar sig människan Guds makt och storhet, sakta men säkert införlivandes i en högre ordning som strävar mot uppfyllelse av det gudomliga. Människan föds, aktar Gud och kommer förhoppningsvis till Himmelriket. Därefter har livet nått sin statiska komplettering; en absolut frihet och lycka bekräftar tiden som en nödvändig linjär passage.

Uråldrig storhetDen indoeuropeiska synen på tid är diametralt motsatt den judiskkristna och beskrivs bäst av de antika grekerna. Det finns här ingen absolut personlig uppfyllelse; livet är en serie återkommande upplevelser som endast mångfaldigar existensen när de kombineras i nya mönster. Det finns ingen slutlig frihet eller lycka, heller ingen befrielse från död och smärta. När människan dör blir hon, precis som inom kristendomen, dömd utefter hennes handlingar i jordelivet, men himmelriket är snarare en reflektion av samma liv som hon levt på jorden. Här i Norden slutar den uppoffrande mannen i Valhall, en evig serie krig och festmåltider, medan den tappra kvinnan blir en Valkyria - en del av den dom som faller över krigarna på Midgårds slagfält. Tidsuppfattningen är cyklisk; den jordliga existensen innefattar ett begränsat antal existentiella möjligheter och grundvalarna för våra liv förändras därmed inte.

När vi i dag pratar om "utveckling", åsyftar vi således på samma (judiskkristna) linjära sätt att se på tid och historia. Vi tror oss hela tiden gå mot bättre tider, men lustigt nog reflekterar ingen över vad detta faktiskt innebär. På vilket sätt lever vi i en "bättre tid"? Om vi gör en snabbdykning i det moderna samhället, finner vi ganska snart att sanningen är den rakt motsatta: globala ekologiska katastrofer närmar sig, traditionella kulturer och inhemska folkgrupper utblandas, politisk korruption växer bland makthavare, pengar och finans verkar styra våra samhällen, och våld, otrygghet, stress, övervikt, rädsla och familjesplittring definierar vardagen för de slavande massorna på jobben. Att vi lever i en tid av utveckling är uppenbart, men var denna utveckling leder oss är mindre säkert. Avgrunden verkar plötsligt inte vara så långt borta som vi först trodde.

Progressivitet är en illusion. Den är, precis som de flesta andra moderna fiktioner, en absolut abstraktion som är konstruerad för att inte ifrågasättas och genomgå kritisk reflektion. Ingen ska kunna säga att det moderna samhället är destruktivt och korrupt. För andra blir konceptet ett defensivt verktyg i debatter, praktiskt och behändigt när man vill undvika att möta verkligheten. Det krävs inga argument för att vara en progressivist, eftersom den nästan uteslutande bygger på social dogmatisk grund: acceptera och repetera. Det känns bra inombords att lugna ner alla stressande rapporter om världens kollaps genom att hänvisa till något orubbligt och oklanderligt.

Samhällelig entropiDen progressiva tidsuppfattningen uppvisar en ignorant och felaktig uppfattning av hur vårt universum fungerar, därför den förnekar entropins betydelse. Entropi innebär helt enkelt att en process i universum aldrig kan genomföra en transaktion av energi, utan att litet av den totala mängden energi går till spillo. Alla som har studerat hur en enkel bränslemotor fungerar känner redan till detta. Det är livets inre imperfektion som erbjuder oss möjligheten att överhuvudtaget kunna uppleva och genomföra förändring. Den linjära tidsuppfattningen framstår nu som rent banal: om allting befann sig i ett tillstånd av perfektion, skulle det inte finnas någon anledning för liv att uppkomma i universum. Singulariteten skulle uppfylla sig själv och därmed automatiskt leda till ett vakuum.

Faktum är att singularitet som koncept inte kan ses som statiskt överhuvudtaget; hur kan det existera ingenting? Svaret är: det kan det inte, därför det är en paradox. Antagligen var det så allt liv i universum uppstod, vilket även vår fornnordiska mytologi intressant nog bekräftar. Det oändliga tomrummet Ginnungagap var från början det enda som "fanns", men eftersom fullständig och total tomhet omöjligen kan "existera," var det inte mer än logiskt att kosmiska krafter, i det här fallet i form av eld och köld, gick samman och började bilda liv.

Livet är inte en anslutande motorväg till Himmelriket, utan en ständigt pågående process som aldrig blir, kommer bli eller kan bli "klar". Termodynamikens andra huvudsats beskriver detta på följande vis: "allting går mot att entropin ökar, d.v.s. ingen process är möjlig vars enda resultat är att värme tas från en reservoar och helt omvandlas till arbete." Ett annat sätt att se på detta är att föreställa sig universum som ett slutet system (själva konceptet bakom ett universum förutsätter att det på något sätt kontrasteras mot "någonting annat"), där den grundläggande processen - transaktion av energi från ett tillstånd till ett annat - möjligtvis är simpel, men samtidigt kapabel till olika variationer och mönster, vilket är anledningen till att det existerar gigantiska planeter som Jupiter och små varelser som loppor. Mångfalden är oändlig, trots det slutna systemet.

There is no such thing as a new idea. It is impossible. We simply take a lot of old ideas and put them into a sort of mental kaleidoscope. We give them a turn and they make new and curious combinations. We keep on turning and making new combinations indifenitely; but they are the same old pieces of colored glass that have been in use through all the ages.

- Mark Twain


Västerlandets undergångDenna cykliska tidsuppfattning är den mest realistiska och avslöjar tron på progressivitet som en illusion. Vi går inte ständigt mot en bättre tillvaro; antingen anpassar vi oss efter de grundläggande faktorerna som definierar vår existens, eller konstruerar vi våra egna ("frihet", "jämlikhet", "fred") och går under som art. Oswald Spengler beskrev detta på ett liknande sätt när han kontextualiserade den cykliska tidsuppfattningen på historisk grund och hävdade att civilisationer fungerar precis som organismer: de föds, växer sig större och blir enorma, sedan sjunker de sakta inåt och kollapsar som svaga, ynkliga varelser, tills de blir föda för en ny civilisation. Kretsloppet är slutet, även historiskt.

Undergångsvisioner som Kali Yuga och Ragnarök blir nu lättare att förstå ur ett större sammanhang; de markerar endast slutet på en process, där entropin har tagit över fullständigt och tvingat oss till att rekapitulera inför att rädda vår moderna värld -- där finns ingenting kvar att rädda. Vi måste skapa någonting nytt, parallellt med en civilisation i Väst som nu är på definitiv nergång. Kreativa, konstruktiva människor som älskar livet, kommer att göra allt under sin livsstid för att vara en del av denna nya värld. De tror på att livet trots allt kommer att fortsätta, med eller utan valröstning, mångkultur och marknadskapitalism. De är orädda nihilister som vet att livet i sin essens är krig och står därför med svärdet i hand, beredda att dyrka den kaos som återstår innan en ny världsbild kommer att stöpas ur den gamla.
 
Alexis (Webbadress)
16 januari 08 - 05:10
kommentera Alexis

Människan har inte förmåga att uppfatta verkligheten 100% objektivt. Perfektion är som sagt varken möjligt eller eftersträvansvärt.

Skillnaden mellan progressivitet och det koncept som argumenteras för här, är att det förstnämnda tror sig hela tiden gå mot ett bättre stadium mot perfektion, medan det senare hävdar att den enda “perfektion” som existerar, är den som slutgiltigen accepterar våra grundvillkor för individ och samhälle, samt dess relation till verkligheten.

Vi försöker inte fly historien, utan lära oss av den. Det har vi inte gjort i dag. Alla stora civilisationer har genomgått samma process som vi gör just nu – och precis lika likgiltig var man då inför sina problem som vi är nu. Progressivitet understödjer den likgiltigheten och hindrar oss från att skapa ett bättre samhälle.

Alexis
16 januari 08 - 06:42
kommentera Alexis

Jag ser inte lidande som en hindrande faktor att skapa förändring; du kan räkna med global fattigdom och förtryck innan vi går mot en ljusare tid.

Det kommer aldrig att exisera fullständig samstämmighet bland alla människor, det är därför man blir fascist: konsensus kräver i varierande grad förtryck. Ingen modern människa i dag är beredd att ge upp sin livsstil för att ta vara på vår miljö. Därför måste de tvingas till en ny livsstil. Att vi baserar ett nytt samhälle på kulturell samstämmighet är givet och ren totalitarism leder bara till ännu en slavrevolt, men 100% konsensus existerar inte någonstans.

En ultimat lösning är att reformera det här systemet inifrån och tillsätta ledarskap som gradvis avlägsnar oss från demokratins globalisering.

Alexis
16 januari 08 - 07:28
kommentera Alexis

Lidande är en oundviklig produkt av detta system, det kan vi inte ändra på, oavsett om man kan tycka att det är onödigt (vilket det mesta av det är).

Ett samhälle endast baserat på tvång fungerar inte, det var det som var min poäng. Vi behöver konsensus och jag tror att vi bör basera den på etniskt grundad kultur. Det kommer de flesta människor naturligt kunna identifiera sig med och se som någonting viktigt. Att vi behöver ledarskap och hierarkier är förutsatt, men det innebär inte så mycket “tvång” som rätt individ i rätt samhällsfunktion. Det gör att människor känner att de är viktiga och strävar mot någonting som gynnar både dem själva och gemenskapen i sin helhet.

Alla samhälle hotas alltid av revolt och därför är den ovan föreslagna mellanvägen mellan anarki/demokrati och totalitarism den mest balanserade och realistiska.

Alexis
16 januari 08 - 11:00
kommentera Alexis

Globaliseringen innebär mycket mer än bara snabb kommunikation. Vi motsätter oss globalisering som process och agenda.

Invandrare som temporärt bor i ett land och sedan flyttar hem igen, och idén om mångkultur, är två helt olika saker.

Du är intresserad av en djupare politisk debatt och jag hade gärna svarat på alla dina frågor, men 90% av dem är redan besvarade i våra artiklar.

Vad gäller vår syn på globalisering, pluralism och identitet, hänvisar jag till följande sidor:

http://www.corrupt.org/goal

http://www.corrupt.org/data/faq

Alexis
23 januari 08 - 06:55
kommentera Alexis

Mycket snabbt:

- Vi kommer alltid att vara beroende av hierarki, organisation och ledarskap, oavsett vår intelligensförmåga. Däremot är ditt antagande om behovet av statliga lagar etc. antagligen rätt

- Vi ska inte försöka utveckla en mänsklig robot utan en högre människa som förädlar sina egenskaper och accepterar samt försöker överskrida sina brister

- Målet med mänskligheten? Det finns inget mål, det får vi skapa själva

- Ingenting säger att människan ska finnas här för evigt och vi anser inte att människan är “viktigare” än någon annan art, heller inte nödvändigtvis högre stående
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008