Maailma on mikä on, ja voit joko torjua sen pehmein harsoin peittelemällä tai sitten katsoa suoraan kohti, ja nähdä itsesi minä olet. Tämän tiedettyäsi voit nähdä virrassa tulevan kädenjälkesi; sitä ennen vain sameita unelmia.
« Koululaiset kameraval… | Home | Greenpeace: Olkiluodo… »

Biopolttoaineiden tuotannon kasvu uhkaa maailman vesivaroja

Sunnuntai 24 Elokuu 2008

Biopolttoaineiden tuotannon lisääntyminen vaikuttaa osaltaan maailman vesivarojen hupenemiseen vaarallisen matalalle tasolle.

Ruotsalaisasiantuntijoiden mukaan energiantuotantoon käytettävä vesimäärä kasvaa biopolttoaineiden tuotannon vuoksi tulevina vuosina huomattavasti nykyisestä.

- Vuoteen 2030 mennessä biopolttoaineilla pitäisi pystyä tuottamaan sama määrä energiaa kuin nykyisin fossiilisilla polttoaineilla, sanoo Tukholman kansainvälisen vesi-instituutin (Siwi) ohjelmajohtaja Jakob Granit viitaten tuoreisiin tutkimuksiin.

Bioenergian kysynnän ja sitä kautta tuotannon lisääntymiseen vaikuttavat erityisesti ilmastonmuutos ja öljyn kallistuminen.

Siwin asiantuntijat muistuttavat, että maatalouden vedenkulutuksen kasvu - jota energiakasvien viljeleminen kiihdyttää - on väistämättä pois muista käyttötarpeista. Esimerkiksi luonnon ekosysteemit tarvitsevat runsaasti vettä uusiutuakseen.

Yhtälön tekee hankalaksi se, että vesivaroja kuormittaa samanaikaisesti myös maailman väkiluvun nousu. Väestönkasvun vuoksi ruokaa uskotaan tarvittavan vuoteen 2050 mennessä karkeasti ottaen tuplasti nykyistä enemmän.

Siwin tiedeohjelman johtaja Jan Lundqvist kertoo, että maailman väestö kuluttaa nykyisin noin 4 500 kuutiokilometriä vettä vuodessa.

- Ympäristön kannalta kohtuullinen kulutustaso voisi olla vielä 6 000 kuutiokilometriä, mutta sen ylittävä määrä käy todella kalliiksi luonnolle, hän sanoo.

Kastelujärjestelmät tarkan harkinnan alle

Lundqvistin mukaan uhkaavan vesipulan välttämiseksi olisi kiinnitettävä huomiota esimerkiksi maatalouden kastelujärjestelmiin. Keinokastelu kuormittaa jo nykyisin monilla alueilla rajusti jokia, järviä ja pohjavesivarantoja.

- Keinokastelu on tullut tiensä päähän, Lundqvist sanoo.

Hänen mielestään keinokastelun sijaan maailman maiden olisi kehitettävä sadeveden talteenottoa.

- Esimerkiksi suuressa osassa Afrikkaa sademäärät ovat riittäviä ruuan tuotantoon -- Sadeveden varastoiminen maaperään tai paikallisiin patoaltaisiin voisi lisätä satoja huomattavasti, hän kertoo.

Vesivarantojen riittävyyttä käsiteltiin Tukholmassa viime viikolla järjestetyssä kansainvälisessä vesikokouksessa. Lähde


Ihmiskunnan elämää määräävä yhtälö ei muutu miksikään: väkiluku x kulutus/henkilö = kokonaiskulutus, jonka tulee olla pienempi kuin mitä ajanjaksossa syntyy uusiutuvia luonnonvaroja.

Kun saamme lukea uutisia aina vain uusista seinistä kehityksemme tiellä, pakko rajoittaa ihmismäärän kasvua tulee yhä selvemmäksi elintason laskemisen lisäksi. Massalla on kuitenkin valta siinä mielessä, että he pitävät todelliset voimahahmot huipulla: hyötyjät ottavat hyödynnettävistä kaiken irti, näytti taistelukenttä sitten minkälaiselta tahansa tämän noidankehän tiimellyksessä.

Ei kommentteja

Paluuviitteen osoite: http://www.anus.com/tribes/fnus/pivot/tb.php?tb_id=328

  
Muista henkilökohtaiset tiedot?

Hymiöt / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

  (Rekisteröi käyttäjänimesi / Kirjaudu)

Muistuta:
Hide email:

Pienellä painettua: Kaikki html-tagit paitsi <b> and <i> poistetaan kommenteista. Klikattavat linkit tehdään automaattisesti lisätessäsi url- tai sähköpostiosoitteen.
Copyright © 2006-2007 FNUS