Maailma on mikä on, ja voit joko torjua sen pehmein harsoin peittelemällä tai sitten katsoa suoraan kohti, ja nähdä itsesi minä olet. Tämän tiedettyäsi voit nähdä virrassa tulevan kädenjälkesi; sitä ennen vain sameita unelmia.
« Katainen harkitsisi k… | Home | Nelikymppisten lapset… »

Hyvä työyhteisö pitää työntekijän pään kasassa

Sunnuntai 17 Elokuu 2008

Hyvä työyhteisö voi parhaimmillaan suojata työntekijöitä mielenterveysongelmilta. Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan ilmapiiriltään huonommassa yhteisössä työskennelleillä oli jopa 50 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua masennukseen kuin niillä, joiden työpaikalla puhallettiin yhteen hiileen.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työntekijöiden terveys pysyi hyvänä, jos he tunsivat kuuluvansa työyhteisöön. Työterveyslaitoksen mukaan työyhteisön sosiaaliset suhteet voivatkin olla työntekijälle varsin tärkeitä.

Tutkimusta tehneen erikoislääkäri Tuula Oksasen mukaan työpaikan sosiaalinen pääoma eli luottamus toisiin, hyvä vuorovaikutus ja me-henki ei kuitenkaan synny hetkessä.

- Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet eivät varmasti lisää sosiaalista pääomaa. Se on myös koetuksella, jos henkilöstöä vähennetään tai muutoksia tapahtuu, Oksanen sanoo.

Myös suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tuo haasteita, sillä heillä on takataskussaan paljon sellaista tietoa, joka ei siirry automaattisesti yhdessä viikossa tai edes vuodessa tuleville sukupolville.

Ei vain oman tiimin kesken

Oksanen ei osaa antaa mitään yhtä ohjenuoraa, jolla työpaikkojen hyvinvointia voitaisiin parantaa. Eri työpaikoissa on luultavasti käytettävä erilaisia reseptejä.

Yksi tärkeä asia olisi kuitenkin se, että hyvinvoinnin parantamiseen osallistuisivat kaikki osastot, tiimit ja työntekijät yhdessä.

- Olennaista on se, että yhteistyötä ei tehdä vain oman porukan kanssa, vaan sosiaalista pääomaa kasvattaa se, että toimitaan erilaisten ryhmien kanssa.

Työterveyslaitoksen työpaikkojen sosiaalista pääomaa mitanneessa tutkimuksessa seurattiin yli 30 000 kuntatyöntekijää neljän vuoden ajan. Tutkittavat kokivat tutkimuksen alussa terveytensä hyväksi ja he eivät vaihtaneet työpaikkaa seurannan aikana.

Tutkimukseen osallistui kymmenen kaupunkia ja kuusi sairaanhoitopiiriä. Tutkimus kattaa noin viidenneksen kunta-alan henkilöstöstä.

Kannustus ja luottamus vaikuttavat myös työpaikan talouteen

- Työyhteisöjen sosiaalisen pääoman eli esimerkiksi kannustuksen, avoimen tiedonkulun sekä luottamuksen on havaittu vaikuttavan sekä työhyvinvointiin että taloudelliseen tehokkuuteen.

- Jos työyhteisössä on paljon sosiaalista pääomaa, työntekijät kokevat myös yrityksen taloudellisen tilanteen muita useammin vakaaksi ja turvatuksi.

- Tilastokeskuksen vuoden 2003 työolotutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia niistä, joiden mielestä työpaikalla välitetään avoimesti tietoa, oli sitä mieltä, että työt on organisoitu hyvin. Vastaavasti niistä, jotka eivät saa tietoa avoimesti, alle puolet on tyytyväisiä töiden organisointiin.

- Esimiehen työskentelytapa vaikuttaa enemmän työhyvinvointiin kuin työntekijöiden keskinäinen kannustus ja tuki. Lähde


Ihmiselle on hankalaa sulkea pois psyykkistä puolta elämästään, ja varsinkin työpaikalla vietetystä ajasta. Työpaikalla, jossa hommat tulevat hoidetuksi muiden kanssa työskentelyn myötä, sosiaalisuus on yksi tärkeä osa koko prosessia; jos joku riippuvaisuus mättää, niin koko järjestelmä tahmaa. Tämä heijastuu toki työntekijään itseensäkin, koska hän ei voi pysyä henkisesti erillään siitä mitä tekee ja kokee.

Sitä niität mitä kylvät: mikäli työpaikka on vain pelkkä areena rahan perässä juokseville yksilöille, ei voida odottaa kovin tehokasta ja mielekästä ryhmätyöskentelyä, koska taloudelliselle tulokselle jää viimeinen sana.

Ei kommentteja

Paluuviitteen osoite: http://www.anus.com/tribes/fnus/pivot/tb.php?tb_id=324

  
Muista henkilökohtaiset tiedot?

Hymiöt / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

  (Rekisteröi käyttäjänimesi / Kirjaudu)

Muistuta:
Hide email:

Pienellä painettua: Kaikki html-tagit paitsi <b> and <i> poistetaan kommenteista. Klikattavat linkit tehdään automaattisesti lisätessäsi url- tai sähköpostiosoitteen.
Copyright © 2006-2007 FNUS