Maailma on mikä on, ja voit joko torjua sen pehmein harsoin peittelemällä tai sitten katsoa suoraan kohti, ja nähdä itsesi minä olet. Tämän tiedettyäsi voit nähdä virrassa tulevan kädenjälkesi; sitä ennen vain sameita unelmia.
« Kun maailma ei riitä… | Home | Levähdyspaikat muutt… »

WWF: Luonnon monimuotoisuuden kato maapallolla jatkuu

Perjantai 16 Toukokuu 2008

Ensi viikon maanantaina Bonnissa Saksassa alkavat luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevat kansainväliset sopimusneuvottelut ovat entistä kiireellisemmän tehtävän edessä. WWF:n uunituore raportti "2010 and beyond: Rising to the Biodiversity Challenge" kertoo luonnon monimuotoisuuden vähenevän maapallolla edelleen, paikoin dramaattisesti.

Raportti sisältää uusimman eliölajien kehitystä kuvaavan Living Planet –indeksin. Sen mukaan luonnon monimuotoisuus maapallolla on huvennut 27 prosenttia vuosien 1970 ja 2005 välillä. Vaikka väheneminen näyttää hieman hidastuneen aivan viime vuosien aikana, mitään merkittävää käännettä vuonna 1976 alkaneessa alamäessä ei ole tapahtunut.

Maailman hallitusten tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2010 mennessä. EU:ssa tehdyn sopimuksen mukaan tavoite on pysäyttää häviäminen kokonaan tuohon mennessä.

Living Planet –indeksi on kansainvälisesti hyväksytty menetelmä mitata, miten tämän tavoitteen saavuttamisessa on edistytty. Indeksin luomisessa käytetään tuhansien ympäri maailmaa esiintyvien eri eliölajien populaatioiden kehittymistä kuvaavia tilastoja.

- Luonnon monimuotoisuus pitää yllä maapallon elinkykyä ja sillä on suora vaikutus meidän elämäämme. Monimuotoisuuden väheneminen saa muun muassa aikaan, että ruoan tuotanto on entistä haavoittuvampaa tuholaisille ja taudeille ja että puhtaasta vedestä tulee puute, sanoo kansainvälisen WWF:n johtaja James Leape.

Hallituksilta perätään toimintasuunnitelmia

WWF pyytää Bonnissa toukokuun lopulla kokoontuvia maailman maiden hallituksia täyttämään sitoumuksensa maailmanlaajuisen suojelualueiden verkoston luomiseksi. WWF pyytää myös hallituksia asettamaan tavoitteeksi maailman metsien häviämisen täydellisen pysäyttämisen vuoteen 2020 mennessä.

WWF:n mukaan hallitusten olisi luotava kattavia toimintasuunnitelmia, joiden kautta eri hallinnonalat voivat yhdistää voimansa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjunnassa.

- Suomessakaan ympäristöhallinto ei voi yksi tehdä tätä työtä, vaan mukaan tarvitaan kaikkia hallinnonaloja. Yleensäkin Suomen hallituksen tulee kiinnittää vakavampaa huomiota luonnon monimuotoisuuden häviämiseen sen sijaan, että keskitytään lähinnä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen. Lähde


Kun yksi laji saa yliotteen muusta maailmasta, tämän valtiaan täytyy astella kovin herkin askelin, jotta ei horjuttaisi eloyhteisön suhteellista tasapainoa. Herkkiin askeliin vaaditaankin sitten hyvää näköä ja huolellisuutta ympäristönsä suhteen.

Ei kommentteja

Paluuviitteen osoite: http://www.anus.com/tribes/fnus/pivot/tb.php?tb_id=240

  
Muista henkilökohtaiset tiedot?

Hymiöt / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

  (Rekisteröi käyttäjänimesi / Kirjaudu)

Muistuta:
Hide email:

Pienellä painettua: Kaikki html-tagit paitsi <b> and <i> poistetaan kommenteista. Klikattavat linkit tehdään automaattisesti lisätessäsi url- tai sähköpostiosoitteen.
Copyright © 2006-2007 FNUS