Maailma on mikä on, ja voit joko torjua sen pehmein harsoin peittelemällä tai sitten katsoa suoraan kohti, ja nähdä itsesi minä olet. Tämän tiedettyäsi voit nähdä virrassa tulevan kädenjälkesi; sitä ennen vain sameita unelmia.
« Pikavippien ottajilla… | Home | Ministeriö valmistel… »

F.N.U.S.

Perjantai 26 Lokakuu 2007

Mikä Suomen Nihilistinen Järjestö oikein on, mitkä sen arvot ovat ja kuinka se suhtautuu nykymaailmaan, ja mitkä ovat sen tavoitteet. Suomen Nihilistinen Järjestö, eli F.N.U.S., on A.N.U.S:n (American Nihilist Underground Society) sisarjärjestö, ja ryhmittymä joka edustaa ikuisia arvoja, ja näiden omaksumisen edellyttämiä ideoita ja ajattelumalleja. Nihilismi toimii ajattelumme pohjana, eli emme usko mihinkään välttämättömään moraaliin maailmassa tai elämissämme. Luonnon mekaniikka jauhaa jauhamistaan, kulkee vuorovaikutusten reittiä ilman ehdotonta suuntaa, näiden reittien ollessa ikuisia arvoja, ja tähän ytimeen pureutumalla nihilismin voimin; tämän filosofian omaksumalla luomme pohjan yritykselle elää maailman kanssa ilman moraalisia pelkoja ja erottamattomana osana sitä, hyväksymällä kuoleman välttämättömänä elämän jatkumiseksi.


Arvomme


 • Naturalismi

  Olemme erottamaton osa luontoa ja sen järjestystä, ja olettaa että ihmisyksilö olisi jollain tavalla täysin sen yläpuolella, on virhe. Kuten hirvenvasan, joka joutuu susilauman saaliiksi, väsyneenä kaatuen lempeään hankeen, myös ihmisen elämä on kolhuille ja haavoille altis. Tämä haavoittuvaisuus ja Luonnolle alisteisuus ei vain ole niin näkyvää yhteiskunnassamme.


 • Realismi

  Maailmaa pelkäävä moraali, joka ei tunnusta verta eikä kipua, tahtoisi kieltää tämän, ja uskotella että maailman voi selkeästi jaotella "hyvään" ja "pahaan", näiden arvojen ollessa ehdottoman pitäviä. Kuitenkin, nämä arvot ovat todellisuudessa vain omaa keksintöämme, ja realismi riisuu Luonnolta moraalin kaavun pois paljastaen sen kaikessa kauneudessaan; hyvässä ja pahassa.


 • Integralismi

  Kokonaisuuden oppi, tai sanan selittäen: olemme integraalinen, tiiviisti sidottu osa suurta kokonaisuutta, siinä seilaten yksikkönä - vaan ei absoluuttisen yksilöllisenä - lukemattomien eri vuorovaikutusten ristiaallokossa. Mikään ei ole poissuljettu tästä järjestelmästä, koska se on kaikkien sen komponenttien yhteinen seuraus: se on Kaikki, eikä meidän auta kuin ottaa oppia siitä mikä tämän rönsyilevän maailman mekaniikka on niistä näkökulmista ja lähtökohdista, joihin olemme syntyneet. Ja heidät se palkitsee, jotka kykenevät välttämään murskautumisen aallon alle, koska poispääsyäkään tästä todellisuudesta ei ole.


 • Traditionalismi

  Ihmiskunta on kehittynyt suuresti aikojen saatossa, luovien evoluution risteysten läpi muuttaen maailmaa, ja samalla itseäänkin. Riippuen siitä kasvoiko jokin tietty ihmisryhmä vuoren sylissä, sademetsän helmassa vaiko tundran selällä, heidän maailmankuvansa on muotoutunut asuinympäristön ja heidän, ryhmänä, välisen vuorovaikutuksen perusteella, eivätkä näiden väliset vaihdokset toteutuisi ilman ylimääräistä kitkaa. Jatkuva side omaan maahan, ja siitä seuraavien arvojen perinne, pitää kansat terveinä ja yhtenäisinä, ja näin ollen yhä sopivampina maansa asettamiin vaateisiin. Kuten Kaikki on monien tekijöiden summa ja niiden ansiosta elävä kokonaisuus, sama periaate ulottuu yksittäisen kansan tasollekin. Yhteiskunta on orgaaninen kokonaisuus, kuin puu joka elää siitä maasta johon sen siemen on aikanaan kulkeutunut.Kuinka näemme nykymaailman?


Moderni aikakausi, ja siihen johtanut suunnattoman äkillinen ympäristön muutos, on murskannut edellä mainitut arvot olemattomiin yhteiskunnastamme - yksi kerrallaan, ja kaikki yhtäaikaa. Perinteemme ovat murskautuneet; emme koe yhtenäisyyttä maailman kanssa; asettelemme meidät ja ympäristömme karkeasti vastakkain; kuolema on yhä kaukaisempi asia meille, vaikka se on kaikkialla läsnä. Olemme nostaneet itsemme korokkeelle, koska ihminen tuntee olevansa riippumaton maailman toiminnasta, ja luulee olevansa siis täysin itsenäinen ympäristönsä suhteen, vailla minkäänlaista vastuun suhdetta siihen.


Koska nykyajan ihminen ei ymmärrä olevansa osa jotakin suurempaa, hänen ideaalinsa ovat myös yhtä lailla rajoittuneet: korkeimmassa arvossa ovat pikaisen, yksinkertaisen, tyydytyksen tuovat asiat; kiiltävät esineet ovat harakan mieleen. Yksinään sitten olemassaolonsa viheliäisessä kammiossa hän niitä näpräilee, tutkailee ilmeisen onnellisena sokean materialismin kiihkossaan. Toki, hän on joutunut tekemään työtä niiden vuoksi, mutta ne ovat jokatapauksessa jotakin ei-välttämätöntä; ylimääräistä; mielen tyydytystä. Hän ei siitä välitä, ja hänenlaisiaan on miljoonia, ja taas miljoonia, ja he kaikki kantavat kortensa kekoon tätä päämäärää edesauttaakseen. Ja niin tämä vuorovaikutusten massa jytisee tiedostamattomana eteenpäin.


Tavoitteemme


Koska meille on selvää, että tämä ei voi jatkua loputtomiin, ja että seinä tulee väkisinkin vastaan, tahdomme kääntää nyky-yhteiskunnan kurssin taaksepäin. Moderni politiikka on rakentunut yksilön ympärille, ja koko tämä massiivinen koneisto pyörii sen keskiarvon mielihalujen mukaan. Pahinta on, että kukaan ei varsinaisesti ole johdossa: toiset ovat luokkajärjestelmässämme kyvykkäämpiä huiputtamaan kuin toiset. Tämä on seurausta luonnollisten hierarkioiden ja erikoistaitojen hämärtymisestä; suuressa massassa yksilö menettää identiteettinsä, ja samalla kosketuksen itse Maailmaan, koska hän muuttuu oma-aloitteisesta toimijasta pelkäksi kasvottomaksi hyönteiseksi, koteloituneena lukemattomien samankaltaisten joukkoon.


Päämääränämme on saada ne yksilöt, jotka eivät vielä ole kokonaan hengeltään uponneet moderniin suohon, ymmärtämään paikkansa maailmassa, ja herättämään muinaisen, perinteisen, tavan elää tämän tiedon pohjalta. Tahdomme paikallistumista ja heimokeskeistä kulttuuria suuren massan sijaan; yhteiskuntajärjestelmän, jossa ihmiset niputetaan erikoistaitojensa eikä vain varallisuutensa perusteella, ts. kastijärjestelmän; vastuuta omasta ympäristöstä, koska se heijastuu suoraan omaan hyvinvointiimme - tahdomme palata maahan ja elää sen ilojen ja surujen mukaan. Välillä vallattomasti tanssahdellen niityn laidalla, välillä hiki pinnassa keräten maan hedelmiä: todella Elää.


Suuria tavoitteita, kyllä, mutta ei millään tavalla mahdottomia. Aika näyttää mitä meidän siemenestämme kasvaa. Emme ehkä saavutakaan mitään oleellista elinaikanamme, mutta tärkeintä on että annamme panoksemme ikuisuuden virtaan, ollen yksi aalto muiden joukossa, sillä mikään teko ei tapahdu jälkeä jättämättä, pintaa värisyttämättä. Olkoon työmme siten sopusoinnussa Elämän mekaniikan kanssa.

kaksi kommenttia


1 Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
2 Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

jesaja 24:1-6

pelasta sielusi rakas ystäväni hyvä ja anna sielusi ja elämäsi herran jeesuksen käyttöön.

jeesus kuulee kun ojennat kätesi häntä kohti ja kutsut häntä sydämeesi asumaan. hän antaa uskon sinulle kun tutustut häneen hänen pyhästä sanastaansa ja kuljet sanan mukaan.

maailman on todellakin menossa katastrofia kohti. mutta niin se meneekin koska jumala on sen ilmoittanut ajat sitten. ihminen on luopunut jumalastaansa monin osin mammonan ja epäjumaliensa vuoksi ja maksaa siitä järkyttävän hinnan viimeistäänsä lihansa kuolemansa jälkeen jollei jeesuksen tie ole ennen kuolemaasi valittu.

anna hyvä ihminen elämäsi herrallesi, niin hän kuljettaa sinua ja antaa rauhan jota tämä maailma ei tunne niinkuin sanassa sanotaankin.

tule herran armoon. älä ole lain alla, vaan tule jeesuksen omaksi jo tänään.

jeesuksen löydät jos etsit häntä vilpittömästi. mutta jos käytät vilppiä tai asenteesi on penseä(negatiivinen/kylmä/ylpeä) häntä kohtaa, ja et ole halukas muuttumaan synneistäsi, niin jeesuskaan ei anna sinulle yhtään mitään.

sillä usko on taivaan isän antama kallis lahja sinulle joka kuljet herran jeesuksen tiellä tekemättä syntiä ja pelastus ikuiseen elämään lunastuksen mukaisesti.

jeesus rakastaa sinua ihmisenä mutta vihaa kaikkea sitä pahaa jota harjoitat muissa ihmisissä, itsessäsi tai jumalaa vastaan.

raamattu eli jumalan ilmoittama sana ihmisille kertoo juuri sen mitä sinä olet ihmisenä. lue vaikka sanan laskut tai psalmit.

jumala tietää kaiken sinusta. mutta ole rohkea ja astu uudelle tielle kapealle mutta hyvin suoralle tielle.
seuraa jeesusta kristusta koko elämäsi ajan ja toimi sanan eli uudentestamentin mukaisesti niin pelastat itsesi ikuisesta tulesta.

tee niinkuin jeesus vuorisaarnassakin sanoo, mutta anna pyhän hengen antaa voimia sinulle tehdä myös hyvää.

jeesus on elämän suola. amen.
rakas ystäväsi. - 07 12 07 - 07:57

One or more comments are waiting for approval by an editor.


Paluuviitteen osoite: http://www.anus.com/tribes/fnus/pivot/tb.php?tb_id=18

  
Muista henkilökohtaiset tiedot?

Hymiöt / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

  (Rekisteröi käyttäjänimesi / Kirjaudu)

Muistuta:
Hide email:

Pienellä painettua: Kaikki html-tagit paitsi <b> and <i> poistetaan kommenteista. Klikattavat linkit tehdään automaattisesti lisätessäsi url- tai sähköpostiosoitteen.
Copyright © 2006-2007 FNUS