Maailma on mikä on, ja voit joko torjua sen pehmein harsoin peittelemällä tai sitten katsoa suoraan kohti, ja nähdä itsesi minä olet. Tämän tiedettyäsi voit nähdä virrassa tulevan kädenjälkesi; sitä ennen vain sameita unelmia.

Lapsille tarjotaan yhä enemmän luksusvaatteita

Torstai 31 Tammikuu 2008

Luksusvaatemerkit ovat alkaneet tehdä lapsille ja vauvoille mallistoja toden teolla vasta viime vuosina. Pariisissa putiikkien valikoima lapsille on aivan yhtä loistokas kuin aikuisille.

Lastentamineita suunnittelevat Guccin ja Diorin lisäksi esimerkiksi Dolce & Gabbana, Fendi ja Chloé. John Galliano julkaisee lastenkokoelmansa Dieselin nimissä ensi talvena.

"Ennen lapsia saattoi olla viisi, nyt ehkä vain yksi. Vanhemmat satsaavat kaiken lapseen ja ovat valmiita käyttämään to-del-la paljon rahaa lapsen pukemiseen", sanoo trendejä analysoivan Promostyl-yhtiön agentti Mona Dekker.Luksusmerkkien käyttäjiä eivät rajoita sen enempää hinta kuin arjen käytännön vaatimukset. Lapsille kaupataan siekailematta sellaisia vaatteita, joille sopii vain kuivapesu.

Esimerkiksi ranskalainen lastenvaatemerkki Tartine & Chocolat myy tänä vuonna vaaleanpunaista tai -sinistä nahasta valmistettua lasten matka-arkkua. Käsintehtyjä arkkuja on rajattu, numeroitu määrä. Pienokaisen viikonloppuretkelle soveltuva pieni arkku maksaa 1 890 euroa. (Lue lisää)

Maahanmuuttajien määrä Suomen työelämässä kasvaa

Torstai 31 Tammikuu 2008

Maahanmuuttajien osuus Suomen työelämässä kaksinkertaistuu lähivuosina, arvioi torstaina julkaistu väestön ja työvoiman kansainvälistymistä selvittävä tutkimus. Siirtolaisinstituutin tutkimus ennustaa, että Suomessa asuu vuonna 2015 vajaat 78 000 työikäistä maahanmuuttajaa.

Maahanmuuttajien tärkein työllistäjä on palveluala, johon lähes kolmanneksen muuttajista arvioidaan työllistyvän. Myös teollinen työ sekä tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatehtävät ovat maahanmuuttajien tärkeitä työllistäjiä tulevaisuudessa.

Lähes puolet Suomeen muuttajista päätyy asumaan Uudellemaalle ja Etelä-Suomen kasvualueille, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle.

Alle puolet työllistyi kahdessa vuodessa

Tutkimuksessa selvitettiin myös maahanmuuttajien työllistymistä. Tutkimuksen mukaan vain 35 prosenttia vuonna 2002 Suomeen muuttaneista työikäisistä löysi työpaikan saman vuoden aikana. Seuraavan vuoden aikana työllistymisaste nousi 44 prosenttiin.

Maahanmuuttajien työllistymistä eri puolilla maata selittää maakuntien yleinen työllisyystilanne. Parhaiten työllistyivät Ahvenanmaalle muuttaneet ruotsalaiset, joiden sopeutumista auttoi tuttu kieli.

Synkin tilanne oli Kainuussa, jossa vain 15 prosenttia onnistui löytämään työpaikan. Uudellamaalla, jossa suurin osa työpaikoista sijaitsee, vain 42 prosenttia maahanmuuttajista sai muuttovuotenaan työtä.

Länsimaissa syntyneet muuttajat näyttävät työllistyvän muita ulkomaalaisia paremmin. Suurimpia vaikeuksia työn löytämisessä on entisessä Jugoslaviassa, Iranissa, Somaliassa ja Irakissa syntyneillä.

Eniten maahanmuuttajia työllistää nykyisin kaupan ala, mutta myös rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalle sekä liike-elämän palveluihin ja opetukseen ja tutkimukseen sijoittuu merkittävä määrä maahanmuuttajia. Muutama vuotta sitten maahanmuuttajanaisilla yleisin ammatti oli siivoja, miehiä työllisti eniten ravintola-ala.

Siirtolaisuusinstituutin tekemä tutkimus toteutettiin Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan Suomessa -ennakointihankkeena. Sitä rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto, opetusministeriö ja Siirtolaisuusinstituutti.

Kilpailu koulutetuista muuttajista on kovaa

- Suomessa oli toissa vuonna 121 700 maahanmuuttajaa, mikä vastaa 2,3 prosenttia kokonaisväestöstä.

- Suurimmat ulkomaalaisryhmät olivat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja somalit.

- Aasian maista lähtöisin oleva muuttovirta on kasvanut viime vuosina.

- Asiantuntijat odottavat lähialueiden muuttovirtojen kasvavan. Muuttajia tulee etenkin Baltian maista sekä Venäjältä, Puolasta, Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Bulgariasta ja Romaniasta.

- Kilpailu koulutetuista muuttajista on kovaa, koska muissakin Euroopan maissa on pulaa osaajista.

- Vuonna 2000 maahanmuuttajien osuus Suomen työllisistä oli 1,6 prosenttia. Vuonna 2015 osuuden arvioidaan olevan 3,4 prosenttia.

- Muutama vuosi sitten maahanmuuttajanaisia työllisti eniten siivous-, myynti, opetus- ja kasvatustyö sekä ravintolapalvelu.

- Maahanmuuttajamiehiä työllisti eniten ravintolapalvelutyö, tekniikan suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö, opetus- ja kasvatustyö sekä maaliikennetyö. (Lue lisää)

Naisen euro on 83 senttiä

Torstai 31 Tammikuu 2008

Naisen euro on 83 senttiä pääkaupunkiseudulla. Hufvudstadsbladet vertaili naisten ja miesten palkkoja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Naisilla on huonommat palkat kuin miehillä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Lisäksi naiset työskentelevät usein huonommin palkatuilla aloilla, kuten terveydenhuollossa.

Lehden haastatteleman tutkijan, Sari Näreen, mielestä yksi palkkatasa-arvoa heikentävä uusi tekijä on henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön kunnallisella sektorilla muutama vuosi sitten.

Näreen mukaan naiset pärjäävät myös palkkaneuvotteluissa miehiä heikommin.

Esimerkiksi Helsingissä naisen euro on nyt 84 senttiä, kun se vielä muutama vuosi sitten ylsi 87 senttiin. Koko pääkaupunkiseudulla naisen euro on nyt 83 senttiä. (Lue lisää)

Liioitteleva ekomainonta halutaan kuriin

Torstai 31 Tammikuu 2008

Ilmastonmuutoksen seurauksena ympäristöystävällisyys on myyntivaltti. Tämä näkyi myös Kuluttajaviraston valvontakampanjassa, jossa seurattiin viikon ajan 21 sanomalehdessä, 37 aikakauslehdessä, radiossa ja televisiossa esitettyjä mainoksia. Kampanja osoitti, että huoli ilmastonmuutoksista on saanut useat yritykset muuttamaan toimintatapojaan. Markkinoinnissa muutoksista ja niiden seurauksista annetaan kuitenkin toisinaan liian positiivinen kuva.

- Yritykset voivat kertoa markkinoinnissaan siitä, mitä ne ovat tehneet ympäristön hyväksi. Koska ilmastonmuutos on kuitenkin monimutkainen ilmiö, josta on tarjolla ristiriitaistakin tietoa, mainoksissa ei voi antaa liian suuria lupauksia. Yritys ei voi välittää sellaista mielikuvaa, että kuluttaja voi tuotteen ostamalla tehdä oman osuutensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi, korostaa johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta.

Kuluttaja-asiamiehen sekä pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten yhteisissä ympäristömarkkinointia koskevissa linjauksissa todetaan, että markkinoinnissa annettavien tietojen on oltava asiallisia ja täsmällisiä. Väitteet on myös pystyttävä todistamaan.

Valvontakampanja kuitenkin osoitti, että ympäristöväitteet jäävät usein liian yleiselle tasolle. Esimerkiksi autoja mainostettiin useissa kymmenissä mainoksissa "ympäristöystävällisinä" ja "puhtaina".

Toisaalta myönteistä oli Kuluttajaviraston mukaan se, että viralliset hiilidioksidipäästöt ilmoitettiin mainoksissa entistä useammin. Kuluttajavirasto aikookin laatia Autotuojat ry:n kanssa yhteiset pelisäännöt siitä, miten ympäristöväittämiä voi esittää autojen markkinoinnissa.

Polttonestettä puolestaan mainostettiin lauseella "litra litralta kohti puhtaampaa maailmaa". Valitsemalla tietyn sähköyhtiön kuluttaja voisi "pitää alppimaajoukkueen lumilla" ja vaihtamalla vesihanan "säästää rahaa, energiaa ja ympäristöä".

- Tällaisia yleisiä väitteitä voi esittää vain, jos pystyy todistamaan, että tuote kuormittaa ympäristöä koko elinkaarensa aikana olennaisesti vähemmän kuin muut vastaavat hyödykkeet, toteaa Peltonen.

Ilmastonmuutos on nostanut esiin myös tarpeen pohtia laajemminkin, miten turhaa kulutusta voitaisiin vähentää.

- Useimmissa tapauksissa ympäristön kannalta paras ratkaisu ei ole valita ympäristöystävällinen tuote vaan vähentää kulutusta. Jo siitä olisi apua, että tuotteet kestäisivät pidempään. (Lue lisää)

Rantakangas: Vihreistä on tullut ydinvoimapuolue

Lauantai 26 Tammikuu 2008

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Rantakankaan mukaan Vihreiden lähtökohtaisesti tyrmäävä kanta vesivoiman lisärakentamiseen tarkoittaa, että puolueesta on todellisuudessa tullut ydinvoiman kannattaja.

Rantakangas painottaa, että vesivoiman lisääminen on kuitenkin välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

- Toisaalta Vihreiden nykyinen, myönteinen suhtautuminen ydinvoimaan osoittaa realismia energia- ja ilmastopolitiikan kokonaisuuteen verrattuna puolueen aiempaan hallituskäyttäytymiseen, jonka seurauksia suomalainen yhteiskunta yhä maksaa.

Rantakankaan mukaan Keskustan kanta on, että Suomessa pitää lisätä merkittävästi kotimaista ja uusiutuvaa energiantuotantoa EU:n energia- ja ilmastopaketin velvoitteisiin vastaamiseksi.

- Tämä edellyttää syöttötariffeja ja muita uusia edistämiskeinoja, joilla varmistetaan hankkeiden kannattavuus. Pohjois-Suomen vesialtaiden rakentaminen on yksi osa kokonaisuutta. (Lue lisää)

YLE: Suomi haluaa turpeesta biopolttoainetta

Lauantai 26 Tammikuu 2008

Suomi havittelee turvetta EU:n energia- ja ilmastopaketissa biopolttoaineeksi lähinnä liikennettä varten. YLE Uutisten mukaan turve täyttäisi siten maamme velvoitetta uusiutuvan energian lisäämisessä, kun kokonaispäästöjä on vähennettävä.

Suomi haluaa muuttaa turpeen luokittelua, jotta sitä voittaisiin käyttää biopolttoaineen tuotannossa. Jos Suomi onnistuu tavoitteessa, voisi turve laskelmien mukaan olla ilmaston kannalta edullisempi vaihtoehto kuin nykyiset öljyn kaltaiset fossiiliset raaka-aineet ovat.

YLE Uutisten mukaan Luonnonsuojeluliitto tyrmää ajatuksen tiukin sanoin. Yksimielisiä virkamiehet ja luonnonsuojelijat ovat siitä, että turpeen päästöt sinänsä ovat suuremmat kuin esimerkiksi kivihiilen.

Euroopan unionin ympäristöpaketti on esitys, joka pyritään saamaan voimaan vuoden loppuun mennessä. (Lue lisää)

Manhattanin sushissa liikaa elohopeaa

Torstai 24 Tammikuu 2008

Kahdenkymmenen Manhattanin sushiravintolan tonnikalasta on löytynyt korkeita elohopeapitoisuuksia. Ravintoloiden ja kauppojen tavallisissa kuuden palasen annoksissa on löytynyt elohopeajäämiä, jotka ylittävät Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston ohjearvot.

Sushiannoksissa oli 5-10:ssä tapauksessa niin korkeat elohopea-arvot, että USA:n terveysvirasto voisi lähteä lain nojalla vetämään kalan markkinoilta. Sushin oli ostanut lokakuussa asiaa tutkinut New York Times -lehti.

Myrkyllistä tonnikalaa tarjoavat ravintolat ovat lehtitietojen mukaan olleet shokissa tiedosta. Vaikka löydöt tehtiin New York Cityssä, asiantuntijat uskovat, että elohopeapitoista sinievätonnikalaa on myynnissä muuallakin.

Yhdysvaltain terveys- ja ympäristöviranomaiset varoittivat jo vuonna 2004 raskaana olevia äitejä ja lapsia rajoittamaan purkitetun tonnikalan syömistä, koska sen sisältämä elohopea saattaisi aiheuttaa vahinkoa kehittyvälle hermostolle. Tuoretta tonnikalaa ei lisätty varoituslistalle.

New York Timesin keräämä tieto paljasti tuoreesta tonnikalasta enemmän elohopeaa kuin purkkikalasta. Mikään valtion virasto ei tee säännöllisiä elohopeatestejä.

Lehden keräämien tonnikalanäytteiden analyysi tehtiin useita kertoja virheiden välttämiseksi. Kuusi palasta sushia, suurin osa kaupoista ja ravintoloista kerättyä, sisälsi ainakin 49 mikrogrammaa elohopeaa. (Lue lisää)

Mitä vihreytemme on?

Keskiviikko 23 Tammikuu 2008

Kaikenmoisen "vihreyden" ollessa pinnalla nousee väistämättä esiin kysymys, että mitä vihreys oikein on milläkin tasolla - yksilön ja kansakunnan tasolla? (Lue lisää)

Yksityismaita suojeluun viime vuonna lähes 18 000 hehtaaria

Keskiviikko 23 Tammikuu 2008

Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia yksityismaita saatiin viime vuonna suojeluun lähes 18 000 hehtaaria, kertoo ympäristöministeriö. Toteutustavoitteeksi oli asetettu noin 28 000 hehtaaria.

Ohjelmiin kuuluvia maita hankittiin valtion omistukseen 5 539 hehtaaria ja yksityisinä suojelualueina rauhoitettiin kaikkiaan 12 665 hehtaaria. Toimeenpanoon käytettiin yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa maanhankinta- ja korvausvaroja sekä vaihtomaita.

Yksityisten suojelualueiden määrää lisäsi erityisesti lintuvesien suojeluohjelman toteuttaminen. Ohjelmaan kuuluvista yksityismaista saatiin suojeluun 9 274 hehtaaria.

Lintuvesien lisäksi ohjelmien toimeenpanossa painottuivat Natura 2000 -verkostoon sisältyvät aikaisempiin suojeluvarauksiin kuulumattomat alueet, 3 935 hehtaaria.

Luonnonsuojeluohjelmiin sisältyy vielä noin 45 000 hehtaaria yksityismaita, joiden suojeluratkaisu pitäisi toteuttaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Erityisen paljon työtä tehtävänä on Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen alueilla. Niiden ympäristökeskuksissa ei saavutettu viime vuodelle annettuja tulostavoitteita.

Luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvien alueiden ohella valtio neuvotteli myös arvokkaiden metsäalueiden suojelusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteissa. Maanomistajien tekemien tarjousten perusteella hankittiin valtion omistukseen 770,7 hehtaaria ja muodostettiin yksityiseksi suojelualueeksi 466,3 hehtaaria. Yhteensä näihin METSO-alueisiin käytettiin noin 7,3 miljoonaa euroa. (Lue lisää)

Kuluttajalla monta konstia säästää energiaa

Keskiviikko 23 Tammikuu 2008

Tavallisella kuluttajalla on halutessaan paljon konsteja osallistua EU:n päästötalkoisiin. Useat tutkimukset osoittavat, että kotitalouden sähkönkulutus kutistuu jopa 10-20 prosenttia melko pienin konstein, Motivan viestintäjohtaja Päivi Laitila muistuttaa.

Motivan tehtävänä on opastaa suomalaisia tehokkaampaan energiankäyttöön.

- Paras kilowatti on aina käyttämätön kilowatti. Siinä ei häviä mitään: oma kukkaro pysyy paremmalla mallilla ja ympäristö säästyy, Laitila sanoo.

Viime aikoina suomalaisia on patistettu etenkin vaihtamaan hehkulamput energiansäästölamppuihin, jotka kuluttavat sähköä 75-80 prosenttia vähemmän. Yhtä olennaista olisi muistaa sammuttaa valot ja muut sähkölaitteet aina, kun niitä ei käytetä.

Turhassa valmiustilassa pidetään varsinkin viihde-elektroniikan laitteita, joiden osuus kotien sähkönkulutuksesta on viime vuosina tuntuvasti kasvanut.

Isot kodinkoneet taas eivät onneksi ole yhtä pahoja energiasyöppöjä kuin ennen. Markkinoilla olevista jääkaappipakastimista yli 80 prosenttia on nykyään energiamerkiltään vähintään A-luokkaa, Laitila huomauttaa.

- Kun laitetta hankkiessa kiinnittää huomiota energiakulutukseen, sähköä säästyy pitkään. Täysin toimivaa vanhaa jääkaappia tai pesukonetta ei silti tämän takia kannata vaihtaa, sillä koko elinkaaren aikainen kulutus ratkaisee.

Lämmitys suurin energiarohmu

Sähkölaitteet vievät kotitalouksien energiakuluista noin kolmanneksen, lämmin käyttövesi noin viidenneksen. Sitäkin tuhlataan aivan suotta, jos esimerkiksi suihkussa lotrataan minuuttikaupalla.

Leijonanosa kotien energiasta kuluu lämmitykseen, jossa on valtava säästöpotentiaali.

Uusien rakennusten energiankulutus putoaa jopa puoleen, kun hyödynnetään kaikki energiatehokkuutta parantavat ratkaisut. Vanhoista taloista karkaa reilusti vähemmän lämpöä harakoille, jos remontin yhteydessä lisätään lämmön talteenottoa, uusitaan ikkunat ja lisätään eristystä.

Jos ei aio rakentaa eikä remontoida, pelkästään huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella vähentää lämmityskuluja viidellä prosentilla.

Liikenteessä kannattaa valita vähäpäästöinen auto, jota käyttää vain välttämättömiin tarpeisiin. Lisäksi joukkoliikennettä on syytä suosia aina kun mahdollista. Lyhyet matkat voi taittaa myös jalkaisin.

Motivassa ei kuitenkaan tuomita edes pitkiä lomalentoja, jotka helposti moninkertaistavat kotitalouden ilmastopäästöt.

- Kuluttajat ovat niin erilaisia. Toiselle on tärkeää lämmittää sauna 3-4 kertaa viikossa, toiselle etelänmatka on etusijalla. Tärkeintä on miettiä, mikä omassa energiankäytössä on tarpeetonta.

Motivan helpot energiansäästövinkit

- Alenna huonelämpötilaa. Yhden asteen lasku vähentää lämmityskustannuksia 5 prosenttia.

- Vaihda energiansäästölamppuun. Se kuluttaa 75-80 prosenttia vähemmän hehkulamppuun verrattuna.

- Ota lyhyempi suihku äläkä suihkuta vettä turhaan. Kaksi minuuttia kymmenen sijaan riittää, ja viikossa säästyy useita euroja.

- Aja taloudellisesti. Se säästää polttoainekuluja vuodessa keskimäärin 240 euroa.

- Sammuta turhat valot.

- Sammuta valmiustilassa olevat laitteet.

- Kun ostat uusia laitteita, valitse energiatehokkuudeltaan parasta A-luokkaa.

- Älä anna lämpimän saunan odottaa tyhjänä.

- Kävele tai pyöräile lyhyet matkat.

- Käytä julkisia kulkuvälineitä. (Lue lisää)

Humalaista auttaneet ottivat tavaraa "palkkioksi"

Keskiviikko 23 Tammikuu 2008

Innokkaiksi auttajiksi ilmaantuneet miehet taluttelivat humalaisen imatralaisen tämän kotiin aivan sisälle saakka. Saateltavan muisti on katkennut jo tätä ennen ja herätessään mies havaitsi, että hän oli "maksanut" avun kadonneina tavaroina.

Imatran käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa kiistattominta oli se, että kotiin saateltu mies oli erinomaisen päihtynyt. Sen lisäksi oikeus päätteli, että toisen auttajan mukaan oli lähtenyt ainakin kamera, digiboksi ja matkapuhelin, joita asunnossa vieraillut oli kohta sen jälkeen yrittänyt kaupitella eteenpäin.

Syytetty kertoi tavaroiden siirtyneen hänelle 45 euron kaupalla. Selitystä ei pidetty kovin uskottavana, koska mukaan ei ollut lähtenyt esimerkiksi digiboksin kaukosäädintä, eikä "myyjällä" ollut rahatilanteensa takia syytä tehdä itselleen epäedullisia kauppoja.

Epärehellinen auttaja tuomittiin 30 päiväksi vankilaan ja korvaamaan imatralaiselle 150 euroa menetetystä tavarasta.

Tapauksesta kertoi Etelä-Saimaa verkkoversiossaan tiistaina. (Lue lisää)

Saksa passitti teinirikollisen Siperiaan

Torstai 17 Tammikuu 2008

Nuoren on määrä viettää ankaralla leirillä yhdeksän kuukautta.

Saksalaisviranomaiset ovat lähettäneet kurinpalautustoimenpiteenä 16-vuotiaan rikollisen Siperiaan. Alueella vallitsevat ankarat olosuhteet: poika on joutunut rakentamaan itse itselleen vessan, lämmittämään tupansa hakkaamillaan puunhaloilla, eikä hänellä ole käytössään juoksevaa vettä.

Asiasta kertoi Süddeutsche Zeitung tänään.

Hessenin osavaltion Giessenissä asuneen, useita väkivaltarikoksia tehtailleen pojan on määrä pysyä Sedelnikovoa-nimisessä, 5 000 asukkaan kylässä avustajansa kanssa yhdeksän kuukautta. Süddeutschen tietojen mukaan hänen tuomionsa on nyt jo suunnilleen puolessa välissä.

Useat psykologit olivat arvioineet, että Siperiaan passittaminen oli sopiva toimenpide kyseiselle rikolliselle. Hänet haluttiin irrottaa kulutuskulttuurista ja viedä ympäristöön, joka vastaa Saksan oloja 30-40 vuotta sitten.

- Kyseessä ei ole rangaistus vaan kokemuspedagoginen menetelmä, Giessenin nuoriso- ja sosiaalijaoston edustaja Stefan Becker painotti. (Lue lisää)

Turismille yhä suurempia yhteiskunnallisia taakkoja

Torstai 17 Tammikuu 2008

Kasvava matkailu tasapainottelee erilaisten vaatimusten ristipaineissa. Samalla kun kansalaiset haluavat yhä yksilöllisempiä ja eksoottisempia matkakokemuksia, lainsäätäjät ja monet muut vaikuttajaryhmät suunnittelevat turismille rajoituksia. Syyt vaihtelevat, eivätkä aina perustu tosiasioihin.

Pohjois-Euroopan suurimman matkailutapahtuman Matka 2008:n teema on tänä vuonna Yksilöllisyys. Ensi vuoden teemaksi on valittu Vastuu Yhteisestä Maailmasta.

Kun nyt hehkutetaan yksilöllisiä seuramatkoja, ensi vuonna valokeila halutaan kääntää yhteiskunnallisempaan suuntaan.

Syy on ilmastonmuutos, josta osavastuu on sälytetty lentoliikenteelle. Kasvavat turistivirrat köyhemmistä maista tuovat lisää volyymia matkailuun.

Aurinkomatkojen varatoimitusjohtaja Tom Selänniemi toimi kestävän matkailun asiantuntijana Suomessa ja muuallakin jo ennen siirtymistään matkatoimiston leipiin. Hän on väitellyt tohtoriksi suomalaisten etelänmatkailusta.

Selänniemi kysyi torstaina Matkamessuilla, onko ylipäänsä mahdollista tehdä lomamatkasta "vastuullista".

- Tähän mennessä nk. kestävä matkailu on nojannut kolmeen tukijalkaan: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, hän sanoi. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että turismi ei saa olla syrjäyttävää, mistä yksi esimerkki on lapsiprostituutio.

Kolmen tukijalan mallista on nyt edetty ottamaan neljänneksi ilmastonmuutos. Davosin viime vuoden ilmastomuutosseminaariin osallistunut Selänniemi sanoi, ettei kukaan siellä kiistänyt sitä, että ilmastonmuutos on tosiasia.

Maalaisjärkeä turistille

- Tavallisen turistin näkökulmasta vaaditaan maalaisjärkeä tilanteessa, missä puhutaan paljon, heitetään ilmaan ja väitetään asioita, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta suurtakaan merkitystä, hän sanoi.

- On muistettava, että noin 13 prosenttia maailman BKT:stä tulee matkailusta, kun se aiheuttaa 5-8 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Monet kehittyvät maat ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja jopa ekologisesti täysin riippuvaisia turismista. Selänniemi muistuttaa myös, että matkailu on suurin vapaaehtoinen varainsiirto rikkailta mailta köyhiin maihin.

- Hiiliverot ja lentomatkailun demonisoiminen iskevät eniten niihin, jotka ovat ilmastonmuutoksessa muutenkin häviäjiä, hän sanoi.

Kuluttaja päättää

Kuluttajat voivat vaikuttaa matkustamalla ekotehokkaasti mm. tilaajalennoilla, jotka ovat reittilentoja ympäristöystävällisempiä.

Turisti voi myös suosia paikallisten omistamia hotelleja ja käyttää paikallisia palveluja pikemmin kuin ostaa all-inclusive matkoja, joissa esimerkiksi ateriat ja retket on jo ennakkoon sovittu.

- Pysy tallatulla polulla ja osta paikallisia tuotteita, suositti Selänniemi.
- Miksi juoda Kreikassa ranskalaista Evian-vettä, kun siellä on hyvä vesijohtovesi ja omiakin pullotettuja vesiä?

Tympeisiin maihin ei tulla

Matkanjärjestäjien vastuulle Selänniemi jättää tilausmatkakohteiden valinnan, jolloin tietenkin ympäristö merkitsee.

- Kukaan ei matkusta tuhoutuneeseen ympäristöön eikä turismi ole myöskään mahdollista yhteisöissä, joissa suhtaudutaan turisteihin vihamielisesti.

Lentokoneet kestävät vielä vuosikymmeniä

- On hyväksyttävä, että lentokoneteknologia on "vanhanaikainen" vielä vuosikymmeniä, hän painotti.

- Ekotehokkuus luultavasti paranee, mutta nyt käytössä olevien koneiden elinikä on kymmeniä vuosia. Muilla aloilla on jo vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, Selänniemi sanoi.

- Silti lentomatkailu tuo vain viitisen prosenttia päästöosuuksista. Ei lentämistä lopettamalla maailmaa pelasteta, hän linjasi. (Lue lisää)

Aliravitsemus aiheuttaa kolmanneksen lasten kuolemista

Torstai 17 Tammikuu 2008

Aliravitsemus aiheuttaa yli kolmanneksen lasten kuolemista maailmalla, kertoi kansainvälinen asiantuntijaryhmä torstaina. Yksinkertaisilla rintaruokintaa edistävillä ja lisäravinteita tarjoavilla ohjelmilla monen kuolema voitaisiin estää.

Aiemmin on arvioitu, että noin puolet lapsuusajan kuolemista johtuu aliravitsemuksesta. Uudet luvut perustuvat 139 maassa tehtyihin tutkimuksiin ja olemassa olevien tilastotietojen uuteen analysointiin. Asiaa koskeva raporttisarja julkaistiin Lancet-lehdessä.

Tutkijoiden arvion mukaan vakavaan ruuan puutteeseen liittyvät ongelmat aiheuttivat 2,2 miljoonan alle viisivuotiaan lapsen kuoleman vuonna 2005.

Liian paljon lapsia kuolee edelleen sen takia, etteivät hallitukset, kansalaisjärjestöt ja yksityiset lahjoittajat kykene koordinoimaan toimintaansa, asiantuntijat kirjoittivat lehdessä.

Henkiin jääviä vakavasta aliravitsemuksesta kärsineitä lapsia odottaa huonon terveyden ja kehitysongelmien leimaama elämä.

- Me päättelemme, että elämän varhaisessa vaiheessa kärsityt vauriot johtavat pysyviin vaurioihin ja voivat vaikuttaa myös tuleviin sukupolviin. Tämän kokeneet väestöt eivät kykene nousemaan köyhyyden kuilusta, sanoi tutkija Caroline Fall brittiläisestä Southamptonin yliopistosta. (Lue lisää)

Keskiluokasta tullut jetsettiä

Keskiviikko 16 Tammikuu 2008

Muutamat muistavat ajan, jolloin puhuttiin jetsetistä: sikarikkaista, jotka lennähtivät vaikkapa Roomaan tai Lontooseen viikonlopuksi. Elämäntapa oli tavallisille ihmisille saavuttamaton haave. Tai ajan, jolloin Etelä-Afrikkaa pidettiin maailman tikittävänä aikapommina. Tämäkin mielikuva on historiaa.

Kymmenessä vuodessa moni asia on valtavasti muuttunut, painottaa tanskalainen tulevaisuudentutkija Maria-Therese Hoppe, joka kertoi matkatoimistoväelle kuluttajakäyttäytymisen uusista tuulista Helsingissä keskiviikkona.

- Muistatteko, mitä tehtiin ennen kuin oli Google, josta voi tarkistaa vaikkapa, onko Sumatralle laivayhteys? Oli mentävä matkatoimistoon, josta kahden viikon päästä saattoi tulla kirje, ettei Sumatralle pääse laivalla.

Eikä ole kauan, kun pidettiin kuolleena ajatuksena alkaa painaa maksuttomia lehtiä. Tai kun Hoppe alkoi vuonna 1994 puhua internetistä, häntä arvosteltiin, että se oli ajan hukkaa. Kuinka monet pitivät mikrosirun keksimistä hyödyttömänä puuhailuna.

- Suuri muutos on tapahtunut nopeasti emmekä edes sitä huomaa, hän sanoi.
- Mutta me pidämme muutoksesta, vaikka emme usko sitä.

Katse moneen suuntaan

Useimmat katsovat vain yhteen suuntaan, hän väitti. Jos on kaksi suuntaa, se on parempi ja kolmella suunnalla on jo GPS.

Hän suositti seuraamaan maailmaa ympärillämme: mitä sille tapahtuu. Mutta ennen kaikkea pitäisi katsoa asiakkaan unelmien muuttumista.

Hoppe näytti kolme kuvaa: pankinjohtajan, futistähti David Beckhamin ja pop-idoli Madonnan ja kysyi: Kuka saa eniten palkkaa, kuka luo eniten työpaikkoja? Kuka haluaisin olla?

Oikea vastaus ei ole pankinjohtaja.

Uudet haaveet

Arvot muuttuvat ja matkailijat haluavat uusia asioita. Köyhän kalastajan mökki saaristossa lakkaa olemasta arvoton, kun manhattanilainen designeri näkee siinä uusia arvoja.

Irlantilaispubi ei myy hyvää olutta vaan ystävyyttä.

- Paljonko maksaa kuppi kahvia Venetsiassa, hän kysyi. Paljon, mutta olemme valmiita maksamaan kokemuksesta. Samoin Rolling Stonesin 50-100 euron konserttiliput ovat oikea elämys, vaikka halvemmalla saisi parempaa musaa iPodista. Enemmän kokemuksia - enemmän arvoa, Hoppe kiteytti.

- Mitä todempi, sitä vetovoimaisempi - oli sitten kyse lappilaisteltasta, jäälinnasta tai kamelin hajusta. Mitä autenttisempi, sitä arvokkaampi, hän sanoi.

Hoppen mukaan yläluokka oli ennen globaali – nyt on keskiluokka muuttumassa globaaliksi ja se on Euroopan syytä oppia.

[---] (Lue lisää)

Tutkijoiden ötökkäjahti paljasti metsistä paljon uusia lajeja

Keskiviikko 16 Tammikuu 2008

Suomen metsistä on paljastunut runsaasti tuntemattomia eliölajeja. Tutkijoiden ötökkäjahti tuotti esimerkiksi uusia sieniä, hämähäkkejä ja matoja.

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (Putte) tuotti lähes 1 500 Suomelle uutta lajia ja 185 tieteelle uutta lajia. Eliöistä jää vielä suuri määrä tuntemattomiksi. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan tällaisia lajeja on 10 000-30 000. (Lue lisää)

Hoitajien kiire selvässä yhteydessä hoidon laatuun

Tiistai 15 Tammikuu 2008

Tuoreesta väitöstutkimuksesta ilmenee, että hoitohenkilöstön kiire heikentää vanhustenhoidon laatua vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Hyvä hoito turvataan antamalla hoitajille mahdollisuus vaikuttaa työhönsä sekä huolehtimalla selkeästä roolijaosta ja takaamalla päätöksenteon oikeudenmukaisuus.

Laura Pekkarisen väitöstutkimuksesta ilmenee, että hoitotyöntekijät kokevat eniten kiirettä ja rooliristiriitoja silloin, kun hoidettavien asukkaiden fyysinen toimintakyky on heikko.

- Osastojen erikoistuminen sen sijaan vähentää työn stressitekijöitä siten, että dementia- ja psykiatriapotilaisiin erikoistuneilla osastoilla käytösoireisten asukkaiden hoitaminen vähentää kiirettä ja rooliristiriitoja, hän selittää.

Erikoistuneilla osastoilla myös työryhmien ilmapiiri on Pekkarisen mukaan parempi ja organisaatioon sitoudutaan voimakkaammin kuin sekaosastoilla.

Tutkimus osoitti niin ikään, että työntekijöiden kiire ja työn vaatimukset voivat heikentää hoidon laatua. Työntekijöiden kiire selittää suuren osan osastojen välisistä eroista, kun tarkastellaan hoitajien kokemuksia hoidon laadusta.

- Kohtuuttomat työn vaatimukset ovat yhteydessä myös moniin kliinisiin laatuongelmiin, kuten painehaavojen syntyyn. Myös työn vaatimusten yhteys hoidon laatuun riippuu usein siitä, voivatko hoitajat vaikuttaa työhönsä, Pekkarinen kertoo.

Kiireisyys yhteydessä myös lääkityksen käyttöön

Pekkarinen havaitsi, että liikkumista estäviä apuvälineitä käytetään eniten osastoilla, joilla työntekijät kokevat työnsä kiireiseksi ja yksipuoliseksi ja joilla työntekijöillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä.

- Vastaavasti osastoilla, joilla hoitajat voivat vaikuttaa työhönsä ja käyttää monipuolisesti taitojaan, vanhusten liikkumista rajoitetaan vähemmän. Näillä osastoilla myös antipsykoottisia lääkkeitä käytetään asukkailla keskimääräistä vähemmän. Lisäksi päätöksenteon oikeudenmukaisuus on yhteydessä rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön määrään.

Pekkarisen tutkimus osoittaa, että työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työhönsä ja oikeudenmukaiset päätöksentekotavat auttavat työntekijöiden selviytymistä hoitotyössä, ja siten ne voivat parantaa myös vanhusten pitkäaikaishoidon laatua.

Pekkarisen tutkimus toteutettiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa (Stakes). Kyselyaineisto kerättiin 1194 hoitotyöntekijältä 107 vanhainkoti- tai terveyskeskusosastolla vuonna 1999 ja 977 hoitajalta 91 osastolla vuonna 2002.

VTM Laura Pekkarinen väitöskirja The relationships between work stressors and organizational performance in long-term care for elderly residents tarkastetaan perjantaina 18. tammikuuta Helsingin yliopistossa. (Lue lisää)

Metsäteollisuus haluaa lisää puuta kotimaasta

Tiistai 15 Tammikuu 2008

Suomen metsäteollisuus hankki viime vuonna kotimaasta ennätysmäärän puuta. Metsäteollisuus ry:n mukaan lisää kuitenkin tarvitaan.

Suomen metsäteollisuus hankki viime vuonna kotimaan yksityismetsistä puuta lähes 53 miljoonaa kuutiota, mikä oli neljännes enemmän kuin edellisvuonna. Metsänomistajat saivat myymästään puusta runsaan 2 miljardin euron kantorahatulot.

Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä arvioi, että jatkossa metsäteollisuus tarvitsee kotimaan yksityismetsistä puuta tätä ennätysvuottakin enemmän.

- Työpaikkojen ja tuotannon säilyttäminen nykytasolla edellyttää, että yksityismetsistä hakataan jatkuvasti vähintään 60 miljoonaa kuutiota puuta. Tähän tavoitteeseen pitäisi päästä tämän vuoden kuluessa, Brunila toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Hän uskoo tämän olevan täysin mahdollista Suomen metsävarojemme kestävän käytön puolesta. Hakkuiden nosto toivotulle tasolle edellyttää kuitenkin nykyistä aktiivisempaa yksityisten metsänomistajien panosta.

- Puun markkinoille tuloa on kannustettava nopeasti myös valtiovallan toimin, koska puun tuonti Venäjältä uhkaa loppua vientitullien vuoksi alkuvuonna 2009 ellei ratkaisua puutulleihin saada aikaan. Nykytasolla jää vuosittain käyttämättä noin 10 miljoonaa kuutiota yksityismetsien hakkuumahdollisuuksia, Brunila huomauttaa. (Lue lisää)

"Kirkosta eroamisbuumi on ihmisten hätähuuto"

Tiistai 15 Tammikuu 2008

Kristillisen Kotimaa-lehden päätoimittaja Olav S. Melinin mielestä kirkosta eroamisbuumi on ihmisten hätähuuto kirkon suuntaan. Melinin mukaan kirkon pitäisi tarjota armoa, ymmärtämistä ja olla kuulolla.

- Nyt kirkko etupäässä riitelee omista kysymyksistään, jotka eivät koske tavallisen ihmisen arkipäivää, Melin sanoi MTV3:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Melinin mielestä kirkon jäsenkato on seurausta siitä, että nuoret eivät tunne löytävänsä välineitä käsitellä elämän tärkeitä kysymyksiä kirkossa.

Kysymykset muun muassa naispappeudesta ja homoliitoista ovat kuohuttaneet kirkkoa.

- Usko ei ole muuttunut, mutta käsitykset naisesta ja avioliitosta ovat vuosien saatossa muuttuneet. Kirkon tulee ottaa tämä huomioon, Melin sanoo. (Lue lisää)

Maan muokkaus tuhosi maaston virkistysarvot

Lauantai 12 Tammikuu 2008

Lietolaisen Ismo Salorannan keittiön ikkunasta avautuva maisema muuttui jo viitisen vuotta sitten. Silloin naapuritontin puut kaadettiin Salorannan kotitalon tontin rajaa myöten noin kymmenen hehtaarin alueelta.

Avoimeen maisemaan tottui, mutta joulun alla metsänhoitoyhdistyksen kaivinkone rouhi maapohjan perusteellisesti ja hävitti samalla marja- ja sienimaastot. Nyt työkoneiden jäljiltä maapohjassa on leveät ja syvät ajourat, joissa makaavassa vedessä eivät kesällä kasva muut kuin hyttyset.

- En minä sitä puiden kaatamista vastusta. Tiesin, että se on tulossa. Maan muokkausta minä en ymmärrä, nyt maapohja on aivan hirveässä kunnossa, itsekin seitsemän hehtaaria metsää omistava Saloranta kummastelee.

Salorannalle vuosikymmenien varrella kertyneiden kokemusten mukaan metsä kasvaa hakkuiden jälkeen luonnonmenetelmällä mainiosti.

- Palstalle oli jo ehtinyt kasvaa taimia hakkuiden jälkeen. Kokemus sanoo, että niistä tulee hyvä puusto, jolla on vahva perimä.

Metsänhoitoyhdistys Lounametsän Liedon alueneuvoja Esa Rantanen kertoo, että luonnonmenetelmillä kasvava puusto ei ole niin tuottava kuin metsänomistajat haluavat.

Rantanen sanoo, ettei avohakkuita tehdä koskaan ilman syytä. Eikä niitä suoriteta siksi, että naapurit olisivat harmissaan. Maan muokkauksella metsän pohja kunnostetaan uusien taimien istutusta varten.

- Yleensä avohakkuun perusteena on se, että vanhoissa kuusissa on lahottajasientä ja se sieni on maaperässä. Jos sellaiseen paikkaan annetaan kuusen tulla luonnollisesti, se sieni tulee uusiin puihin.

Marjat ja sienet katosivat palstalta

Salorantaa surettaa maan muokkauksessa eniten se, että palstalta sai hyvänä marjavuotena poimurilla tunnissa seitsemän litraa mustikoita.

- Marjoja, männyn herkkutatteja tai kultarouskuja ei kannata täältä enää etsiä, Saloranta toteaa murheellisena karun näköiseksi myllätyllä hakkuuaukealla.

Saloranta on huolissaan myös maan muokkauksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Miten alueella talvehtivat sammakot, sisiliskot ja muut eläimet voisivat selvitä kaivinkoneen käsittelyssä.

- Marjamaita riittää Liedossa kyllä silti, ja avohakkuualueille ja niiden reuna-alueille muodostuu tutkimusten mukaan kaikkein monimuotoisin lajisto. Ei tietysti vanhojen metsien lajeja, mutta se on luonnon kiertokulkua, Esa Rantanen toteaa.

Tuuli kaataa sen mikä ihmiseltä jää

Rantanen ymmärtää hyvin, että asukas voi järkyttyä, kun illalla töistä tulessa naapuritontilta on kadonnut hehtaarikaupalla metsää. Karu totuus on hänen mukaansa kuitenkin se, että jos ihminen ei puita kaada, tuuli kaataa ne sitten kun puut lahoavat.

- Me yritämme saada puuta hyötykäyttöön ennen kuin puu menee arvottomaksi. Uusien taimien istutus on sijoitus tulevaisuuteen, Rantanen kuvailee. (Lue lisää)

Kutsuntojen terveystarkastukset halutaan tiukemmiksi

Perjantai 11 Tammikuu 2008

Puolustusvoimat haluaa tehostaa kutsuntojen lääkärintarkastuksia vähentääkseen varusmiespalveluksensa keskeyttäneiden määrää. Ylipäätään armeijassa ollaan huolissaan palvelukseen saapuneiden jatkuvasti heikkenevästä kunnosta, lihavuudesta ja liikunnan puutteesta.

Puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen ihmettelee, minkälaisessa kunnossa nämä miehet ovat työelämässä parinkymmenen vuoden kuluttua.

"Puolustusvoimat on tietysti huolissaan reserviläisten taistelukunnosta, mutta kyllä kyse on koko yhteiskunnan ongelmasta, ellei nuorten nykyiseen elämäntyyliin saada muutosta", Kuronen arvioi.

Kurosen mukaan kutsunnoissa lääkärintarkastusta tehostetaan ja varusmiehiksi kelpuutettavien terveysvaatimuksia kiristetään. Kotona ja kouluissa pitäisi kiinnittää huomiota lasten liikunta- ja ruokailutottumuksiin. Puolustusvoimissa pyritään innostamaan liikuntaan, mutta se ei yksin riitä.

Esimerkiksi Porin prikaatiin Säkylään saapui maanantaina varusmiespalveluksen aloittaakseen 1 050 alokasta. Perjantaihin mennessä heistä oli lähtenyt tai lähetetty kotiin 54 eli 5,3 prosenttia. Määrä on ihan normaali suomalaisissa joukko-osastoissa. (Lue lisää)

Hallitus painottaa metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia

Perjantai 11 Tammikuu 2008

Koko kansantalouden ja tasapainoisen alueellisen kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää metsäteollisuuden toimintaympäristö mahdollisimman suotuisana, korostaa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta. Se vahvisti perjantaina myös hallituksen omistajapolitiikan linjaukset.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli perjantaina metsäteollisuusyritysten ilmoittamien tuotannon leikkauksien vaikutuksista, valtion mahdollisuuksista tukea toimien kohteena olevia alueita ja vahvisti harjoitetun omistajapolitiikan linjaukset.

Omistajapolitiikan osalta talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää tärkeänä erottaa osakkeenomistajan rooli yhtiön tekemistä omista liiketoiminnallisista päätöksistä. Pörssissä noteerattujen avoimessa kilpailutaloudessa toimivien yhtiöiden tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta ja niille ei voi asettaa jälkikäteisesti muista yrityksistä poikkeavia yhteiskunnallisia tai aluepoliittisia velvoitteita.

Valiokunta korosti, että pitkällä tähtäyksellä yritysten kannattava toiminta turvaa parhaiten niiden kehitystä ja työllisyyden ylläpitoa vaikuttaen siten positiivisesti koko kansantalouteen.

Työryhmä pohtii puunsaannin lisäämistä

Ministerivaliokunnan mukaan on ensiarvoisen tärkeää pitää metsäteollisuuden toimintaympäristö mahdollisimman suotuisana. Vain siten pystytään vastamaan pitkällä tähtäyksellä metsäteollisuudessa tapahtuvaan kansainväliseen rakennemuutokseen, joka on jo johtanut eri pohjoismaissa tuotannon supistamispäätöksiin. Pääministerin marraskuussa asettama työryhmä kohdistaa erityishuomionsa nopeisiin toimiin kotimaisen puunsaannin lisäämiseksi.

[---] (Lue lisää)

Lastenruoissa syöpää aiheuttavaa furaania

Perjantai 11 Tammikuu 2008

Tullilaboratorio löysi lasten purkkiruoista, säilyketölkeistä ja tölkkimehuista viime vuoden lopussa furaania, jonka epäillään aiheuttavan syöpää, kertoo torstain Aamulehti.

Suomessa tutkittiin nyt ensi kertaa furaania elintarvikkeista. Tullilaboratorio otti viime vuoden lopussa yhteensä 65 näytettä, joista puolesta löytyi furaania.

Eniten furaania löytyi lasten purkkiruoista. Tullilaboratorion tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen kuitenkin sanoo, ettei lasten ruokailutottumuksia ole syytä näiden tutkimusten perusteella vielä hätiköiden muuttaa, vaikka furaania löytyikin Euroopasta tuoduista lastenruoista kohtuullisen suuria määriä.

Keskimäärin lastenruoissa oli furaania 25 mikrogrammaa kilossa. 21 näytteestä 19:ssä oli furaania. Ruokia ei lämmitetty. Furaani voisi haihtua lämmitettäessä jonkin verran.

Varmuudella ei vielä voida sanoa, kuinka suuria määriä ihminen voi syödä furaania vaaratta, sillä asiaa vasta tutkitaan.

Furaani on kirkas ja väritön neste, jonka haju muistuttaa eetterin tuoksua. Se on laajasti teollisessa käytössä. Furaania käytetään esimerkiksi lääkkeiden, lakkojen ja maatalouskemikaalien valmistuksessa. (Lue lisää)

Laihdutusleikkauksista hyviä tuloksia

Keskiviikko 09 Tammikuu 2008

Kirurgisten laihdutusleikkauksien määrä kasvaa Suomessa tasaisesti. Ylilääkäri Mikael Viktorzon kertoi Lääkäripäivillä keskiviikkona, että näillä leikkauksilla saavutetaan myös pitkäaikaisimmat laihdutustulokset.

Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito on yleistynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti ja hoidon tulokset ovat olleet vaikuttavia. Kaksi tuoretta The New England Journal of Medicinessa julkaistua tutkimusta osoittavat, että kirurgisilla leikkauksilla saadaan paras tulos sairaalloisen lihavuuden hoidossa.

Viktorzonin mukaan myös suomalaiset kirurgit suhtautuvat kirurgisiin laihdutusleikkauksiin pääsääntöisesti myönteisesti. Tosin sairaaloiden resurssipula estää vielä leikattavien potilaiden määrän kasvattamisen. Suomi on pohjolan lihavin kansa, mutta tästä huolimatta kirurgisia laihdutusleikkauksia tehdään vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Ruotsalaisen SOS-tutkimuksen1 mukaan kirurgisella hoidolla on monia etuja muihin laihdutusmenetelmiin verrattuna: tulokset ovat pitkäaikaisia, nostavat potilaan elämänlaatua ja vähentävät liitännäissairauksien, kuten korkean verenpaineen ja tyypin 2 diabeteksen riskiä.

SOS-tutkimukseen osallistui yhteensä 4000 lihavaa henkilöä, joista 2000 oli käynyt kirurgisessa laihdutusleikkauksessa.

Mahalaukun ohitus on tehokkain

Erilaisista laihdutusmetodeista mahalaukun ohitusleikkaus on tehokkain: tutkimuksen mukaan potilaiden paino pysyi operaation jälkeen keskimäärin 25 prosenttia lähtötasoa matalammalla vielä 10 vuoden kuluttua laihduttamisesta. Kaikki leikkausmenetelmät osoittautuivat tehokkaammaksi kuin muut hoitomuodot.

Suomessa kirurgisia laihdutusleikkauksia tehdään vuonna 2007 noin 120 yhteensä kuudessa sairaalassa. Määrän odotetaan kasvavan huomattavasti seuraavien vuosien aikana.

- Suomi on Pohjoismaiden lihavin kansa, mutta siitä huolimatta meillä hoidetaan sairaalloisen lihavia henkilöitä vain vähän kirurgisilla laihdutusleikkauksilla. Esimerkiksi Ruotsissa näitä leikkauksia tehdään vuosittain yli 2000 ja Yhdysvalloissa 205 000, kertoo Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Victorzon.

Sairaalloinen lihavuus, eli painoindeksi yli 40, on yleisesti hyväksytty raja kirurgiselle lihavuuden hoidolle. Erikoistapauksissa painoindeksiraja voi olla 35, mutta tällöin potilaalla täytyy olla lihavuudesta johtuvia liitännäissairauksia, kuten tyypin 2 diabetes. (Lue lisää)

Muovikassit pannaan Kiinassa

Keskiviikko 09 Tammikuu 2008

Kiinan hallitus on määrännyt kaupat lopettamaan ilmaisten muovikassien antamisen ostosten mukana.

Kesäkuussa voimaan tulevan kiellon tarkoituksena on säästää ympäristöä. Kuluttajia kehotetaan käyttämään koreja tai kangaskasseja ostostensa kuljettamiseen.

Myös erittäin ohuiden muovikassien valmistaminen kielletään. Näiden kassien koetaan olevan erityisen haitallisia, sillä helposti rikkoontuvina ne heitetään nopeasti pois. (Lue lisää)

Toivo Sukari rakentaa uuden Ideaparkin - hinta 100 miljoonaa!

Tiistai 08 Tammikuu 2008

Liikemies Toivo "Topi" Sukari rakentaa kotikuntaansa Maskuun Lempäälän Ideapark-tyyppisen kauppakeskuksen.

Sukarin mukaan Maskuun tuleva kauppakeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu 2013-14.

- Aikataulu on sidoksissa siihen, miten Kustavin tienhaarasta Nousiaisiin johtavan moottoritien rakentaminen edistyy, hän sanoi IS:lle hetki sitten.

Sukarin mukaan Maskun kauppakeskus on samaa kokoluokkaa kuin Lempäälän Ideapark, joka on laajenemassa kaikkiaan 24 hehtaarin kauppakeskukseksi.

Kuten Lempäälässä aikoinaan, Maskussakin liikkeelle lähdetään varovasti. Hanketta on tarkoitus rakentaa vaiheittain.

- Maskussa ensimmäisen vaiheen koko on 12 hehtaaria. Sen kustannusarvio on 100 miljoonaa euroa, Sukari kertoo.

Maskun kunta on laatimassa yli sadan hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavaa 15 kilometrin etäisyydelle Turun keskustasta.

Kaavaan on tulossa 250 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Sukarin mukaan alustavat maakaupat on jo tehty.

- Ongelmia ei pitäisi tulla, sillä alueella on vain kaksi maanomistajaa, Åbo Akademi ja Maskun kunta.

Sukarilla on monta rautaa tulessa.

- Tämän vuoden aikana liikkeelle lähtee 15 pienempää, noin 2-3 hehtaarin kauppakeskushanketta eri puolilla Suomea, esimerkiksi Espoossa. (Lue lisää)

Rokotteista on tullut kauppatavaraa ja koulutuksesta tunneperäistä

Tiistai 08 Tammikuu 2008

Maamme eturivin tarttuvien tautien asiantuntijoihin kuuluva professori Heikki Peltola roimii rokotekaupan uusia ilmiöitä. Hän sanoi maanantaina Lääkäripäivillä Helsingissä, että rokotteista on tullut kauppatavaraa, jossa mainontaa toteutetaan entistä ovelammin. Tietoutta levitetään valmistajien "koulutustilaisuuksissa", joissa esiintyjien asiantuntemus ei ole ykkösasia. Peltola kuvasi tiettyjä rokotteita "poskettoman kalliiksi" ja hyödyltään vähäisiksi.

Infektiotautien professori Heikki Peltola ei säästellyt sanojaan puhuessaan Lääkäripäivien asiantuntijayleisölle rokotuksista.

– Laki kieltää suoran mainonnan maallikoille, mutta meille lääkäreille voi tuoda tietoa uusista rokotusmahdollisuuksista "koulutustilaisuuksissa", hän sanoi.

Rokotteista on tullut kauppatavaraa. Bussia odottelevan katsetta yritetään vangita hepatiitti A-rokotemainokseen ja koska muille rokotuksille ei ole lupaa myönnetty samanlaista lupaa, mainontaa toteutetaan ovelammin, selvitti Peltola.

Classic Radion ilmeisesti valveutuneelle ja vakavaraiselle kuulijakunnalle suunnatussa haastattelussa lääkärikansanedustaja kertoo, kuinka vakava uhka kohdunkaulan syöpä ja sen esiasteet ovat.

Pienet ja suuremmat riskit

- Vaaraan herättiin keväällä 2007, kun markkinoille tuli viitisensataa maksava HPV-rokote, hän sanoi. Kohdunkaulan syövän esiintymisriski on kuitenkin aika pieni verrattuna esimerkiksi rintasyöpään.

Rintasyöpään sairastui viime vuonna 4021 ihmistä, kohdunkaulansyöpään 124 – vain prosentti kaikista syöpään sairastuneista. Eloonjäämisprosenttikin sairastuneista on viiden vuoden sisällä 70.

- Kuin vaatisi turvallisuussyistä kaikille maasturia sekä kohdunkaulasyövän rokotetta, vertasi Peltola.

Puutiaisaivokuumerokote kyseenalaista hääräilyä

Myös puutiaisaivokuumerokotteen ympärillä käy kyseenalainen hääräily, syytti Peltola. Kumlingen tautia on Suomessa enintään parikymmentä tapausta vuodessa, lähes kaikki Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa.

Hän piti ymmärrettävän rokotteen kokeilemista siellä, mutta Helsingin seudun ostoskeskuksissa kiertäneessä "punkkibussissa" myyntitykit sen sijaan harjoittavat outoa mainontaa.

Ihmisiä on saatu jonottamaan piikkiä ruokatunnillaan sillä perusteella, että noin puolet Saaristomeren veneilijöistä ja Turunmaan saariston lomalaisista tulee pääkaupunkiseudulta.

- Puutiaisaivokuume taisi monella sekoittua paljon yleisempään borrelioosiin, mutta tämä ei tainnut häiritä bisneksentekoa, sanoi Peltola.

Flunssa ei ole influenssa

Influenssarokotetta on ollut tarjolla "flunssabussissa", joskaan nuhakuumeella eli flunssalla ei ole tekemistä virusperäisen influenssan kanssa, valisti Peltola.

Hän pohti kansallisen rokoteohjelman perusteita ja arvosteli niitä, jotka pitävät ohjelman suppeana rahan puutteen takia. Raha ei kuitenkaan Peltolan mukaan ole tärkein syy maailman 12:nneksi rikkaimmassa valtiossa: myös arvostukset merkitsevät.

- Ei ollut suurikaan poliittinen kädenvääntö saada yli 20 miljoonaa "prepandeemiseen" lintuinfluenssarokotteeseen, kun jonossa olevien uusien rokotteiden käyttöönotto vaatisi 50 miljoonaa euroa.

- Suomi maksaa puolisen miljoonaa vuodessa siitä, että saa olla neljäntenä ostamassa "sitä oikeaa" rokotetta, jos tuo yhä jokseenkin hypoteettinen lintuinfluenssauhka joskus toteutuisi, hän piikitteli.

Paljonko uhrataan?

Peltola kysyi myös, paljonko kansakunnan pitää uhrata yhden, muutamien tai monien kuolemien tai vammautumisien estämiseksi.

Hän pani vastakkain pneumokokkipistoksen, jolla ehkäistäisiin 5-8 vakavaa lasten pneumokokkitautia vuodessa koko Suomessa ja rotavirus- ja influenssa A-rokotteen.

- Influenssa A tappaa yli tuhat suomalaista keskivertovuonna ja koska lapset ovat tämänkin tartunnan ensisijainen kohde- ja levittäjäryhmä, on pieni skandaali, ettei influenssarokotus jo kuulu neuvolaohjelmaan, hän sanoi.

Varsinkin kun se ei maksa paljon. (Lue lisää)

Hoitajapulaa hoidetaan unilääkkeillä

Tiistai 08 Tammikuu 2008

Unilääkkeiden hyötyjä ja haittoja punnitaan Suomessa puutteellisesti, katsoo geriatri Maaria Seppälä Turun kaupunginsairaalasta. Etenkin laitoshoidossa niihin turvaudutaan edelleen liian usein. Kun potilas ei itse pysty arvioimaan lääkkeen tarvetta, niiden käyttöön voi vaikuttaa jopa hoitajapula.

Unilääkkeiden pitkäaikaisesta käytöstä ei ole Seppälän mukaan osoitettu olevan mitään selvää hyötyä. Iäkkäillä ihmisillä niiden haitat on arvioitu jopa hyötyjä suuremmiksi. Vakavimpia haittoja ovat sekavuus, älyllisen toiminnan ja muistin heikkeneminen sekä kaatumisriskin lisääntyminen.

- Muissa pohjoismaissa unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä on pystytty jo selvästi vähentämään, ja samaan pitäisi päästä meilläkin, katsoo Seppälä.

Esimerkiksi Ruotsissa unilääkkeitä käytetään melkeinpä puolet siitä mitä meillä. Unilääkkeitä on siellä korvattu ehkä osin myös masennuslääkkeillä. Ruotsissa on järjestetty ongelmasta myös runsaasti koulutusta, kun meillä koulutus on vielä enemmänkin sattumanvaraista.

Resepti helpoin tapa selvitä ongelmista

Unihäiriöt ovat hyvin yleisiä ja ne lisääntyvät iän myötä. Usein unettomuuteen ei liity mitään sairauksia, vaan se on normaali tapa reagoida elämänmuutoksiin. Tilapäinen unettomuus ei ole terveydelle vaarallinen, mutta pitkittyessään se tietysti heikentää päiväaikaista toimintakykyä.

Seppälä arvelee, että nykyisin tilapäistäkin unettomuutta siedetään aikaisempaa heikommin. Myös lääkärien ja hoitajien asenteet ja uskomukset vaikuttavat lääkityskäytäntöön. Edes asiantuntijat eivät tunnu enää luottavan lääkkeettömiin keinoihin.

- Kun muiden sairauksien hoito verottaa vastaanotosta suurimman osan, ei uniongelmiin riitä enää puhtia. Reseptin kirjoittaminen on helpoin tapa selvitä asiasta, arvelee Seppälä.

- Hoitajat ovat usein kyllä sisäistäneet lääkkeettömän hoidon ajatuksen, mutta jos on iso osasto ja yksi hoitaja illassa, on aika vaikea tarjota potilaille muutakaan lohdutusta, sanoo Seppälä.

Mitä suurempi laitos, sitä enemmän lääkkeitä käytetään. Laitoksissa 70-80 prosenttia vanhuksista käyttää jotain uni- tai rauhoittavaa lääkettä. Niitä käytetään meillä laitoksissa 2-3 kertaa enemmän kuin muissa pohjoismaissa.

Unilääkkeiden käyttäjiä ei pidä syyllistää

- Unettomuutta hoidettaessa olisi ensin poistettava unta häiritsevät tekijät ja pyrittävä palauttamaan normaali unirytmi ilman lääkkeitä. Lääkehoito olisi otettava harkintaan vasta sitten, jos muut keinot eivät pure.

Potilaan lääkearsenaalin tarpeellisuus on punnittava säännöllisesti. Unilääkkeitä pitäisi määrätä tarkkaan harkiten vain määräaikaisesti korkeintaan 3-4 viikoksi, ja niiden tehoa on myös seurattava, sanoo Seppälä.

Seppälä varoittaa kuitenkin syyllistämästä unilääkkeiden käyttäjiä, mutta lopettamista kannattaa kuitenkin ehdottaa toistuvastikin. Lääkitys lopetetaan asteittain ja sitä hitaammin, mitä pitempiaikaisesta käytöstä on kysymys. Lyhytaikaisesta käytöstä ei seuraa vieroitusoireita, mutta pitkäaikaisesta käytöstä irtautuminen voi olla aluksi vaikeaa. (Lue lisää)

Seksiä robotin kanssa vuonna 2050?

Sunnuntai 06 Tammikuu 2008

Tekoälyekspertti väittää, että ihmiskunta on valmis seksiin robotin kanssa vuonna 2050. Asiasta kertoi uutispalvelu Ananova.

David Levy kertoo, että silloin robotit ovat lähestulkoon ihmisen kaltaisia. Kirjassaan Sex With Robots: The Evolotion of Human-Robot realtionships Levy kirjoittaa että silloin loistava seksi on kaikkien saatavilla 24 tuntia 7 päivänä viikossa.

Hänen mukaansa ihmiset, jotka eniten hyötyvät tällaisista seksiroboteista ovat niitä, joilla eristäytyneisyyden tai ulkoisten ominaisuuksien vuoksi on vaikeuksia hankkia oikeita ihmisromansseja.

- He ovat yksinäisiä ja onnettomia. Mielestäni yhteiskunta on paljon parempi paikka, kun heillä on vaihtoehto, joka tyydyttää heitä ilman, että kenellekään toiselle ihmiselle tehdään mitään pahaa, Levy sanoo.

Levy sanoo myös, että mikäli hänen kuvailemansa robotti olisi olemassa, hän varmasti haluaisi kokeilla sitä seksiin eikä hän pitäisi sitä onnettomana asiana. Hän sanoo, että tekisi sen mielenkiinnosta.

Hän on onnellisesti naimisissa eikä tarvitse uutta seksikumppania. (Lue lisää)

Joka viides kärvistelee joulumenojen kanssa vielä tammikuussa

Sunnuntai 06 Tammikuu 2008

Enemmistö kuluttajista selviää joulumenoistaan, mutta alennusmyynnit voivat suistaa talouden tasapainon.

Jouluruuat ja lahjat suomalainen osti palkallaan ja veronpalautuksilla. Alennusmyynneissä vinkuu luottokortti.

- Tuleehan siitä pitkä aika elää yhden kuun palkalla, jos tilipäivä on vasta tammikuun puolivälissä, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Tarja Svartström.

Nordea selvitti ennen joulua, kuinka paljon pohjoismaalaiset käyttävät rahaa jouluun ja kuinka menoista selvitään juhlan jälkeen.

Tanskalaiset ostavat joululahjansa luotolla ja ruotsalaiset säästöillään. Ruotsalaiset vähensivät nyt jouluostojaan, koska ruotsalaisten säästöt ovat osakkeissa. Ruotsalaisten kansanosake on Ericsson, jonka kurssi on laskenut jyrkästi.

- Vain suomalaiset ja norjalaiset saavat ylimääräistä rahaa ennen joulua veronpalautuksina, Svartström kertoo.

Suomalaiset käyttivät jouluun keskimäärin 630 euroa, joista lahjoihin 350 ja loput ruokaan, koristeisiin ja vaatteisiin.

Nordean kyselyn mukaan joka viidennellä suomalaisella on aina tai joskus vaikeuksia selviytyä taloudellisesti joulun jälkeen.

- Useimmin vaikeuksia on lapsiperheissä, joissa lahjoihin käytetään enemmän ja lahjansaajia on niin paljon, että ilman budjettia lipsuu helposti överiksi, Svartström kertoo.

Vaikeuksia on myös pienituloisilla, ja itäsuomalaisilla niitä on enemmän kuin länsisuomalaisilla.

- Miesten ja naisten välillä ei ole eroja, joten naiset eivät lipsu ostoksissaan sen useammin kuin miehetkään.

Elämää myös joulun jälkeen Nuorimmat ja vanhimmat ikäryhmät joutuvat jouluostosten kanssa taloudellisiin vaikeuksiin useammin kuin keski-ikäiset.

18-26 -vuotiaista vain joka kolmas ja 27-39 -vuotiaista vain 40 prosenttia sanoo, ettei heillä ole koskaan vaikeuksia selviytyä taloudellisesti joulun jälkeen. Jälkimmäisestä ikäryhmästä moni käyttää ostoksiin enemmän rahaa kuin on suunnitellut.

Sitä vastoin 54-67 -vuotiaista 70 prosentilla ei ollut vaikeuksia selviytyä taloudellisesti joulusta.

- Nämä vanhemmat ihmiset ovat myös niitä, jotka sanovat yrittävänsä rajoittaa jouluostoksia. Heille on selvää jo ennen joulua, että joulun jälkeenkin on elämää.

Joulunjälkeiset talousongelmat koettelevat myös yli 68-vuotiaita, joilla on pieni eläke.

Vain joka kymmenes tekee jouluostoksensa luotolla, mutta lainaa tai kulutusluottoja ei oteta. Nordean mukaan joulun ja kesälomalaskujen maksuhäiriöt näkyvät häviävän pienenä piikkinä huhtikuussa ja lokakuussa.

Vuosisuunnitelma avuksi Ensi joulua varten Svartström neuvoo tekemään viimeistään nyt oman vuosisuunnitelman. Siihen tarvitaan ruutupaperia, johon merkataan 12 kuukauden tulot ja pakolliset menot.

- Asumis- ja ruokamenot ovat vakioita, mutta ainakin ruoan, sähkön ja bensiinin hinnat ovat nousussa, hän muistuttaa.

Toinen vaihtoehto on perustaa jo nyt joululahjatili, jonne tallettaa kuukaudessa muutaman kympin eikä sitten ensi jouluna ylitä säästöjään. (Lue lisää)

Sarkomaa: Lisää liikuntaa kouluun

Lauantai 05 Tammikuu 2008

Opetusministeri Sari Sarkomaan (kok.) mielestä liikuntatuntien määrää on lisättävä perusopetuksessa ja toisella asteella.

- Koululiikunnan lisääminen on tehokkain keino tavoittaa ne lapset ja nuoret, jotka liikkuvat vähiten ja joille liikunta on kaikkein välttämättömintä, Sarkomaa sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisten kunto heikkenee hälyttävästi, koulutien aloittavat lapset ovat vuosi vuodelta heikommassa kunnossa kuin edellisenä. Merkittävä muutos tähän saadaan Sarkomaan mukaan vain lisäämällä liikuntatunteja.

- Jo vuosia on puhuttu varusmiespalvelun aloittavien kunnon putoamisesta. Liian vähäisen liikunnan aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset ovat nousussa, Sarkomaa muistuttaa.

Sarkomaa pitää liikuntatuntien lisäämistä parhaana terveyden edistämisenä.

- Koululiikuntaa vähennettiin lama-ajan säästötalkoissa. Nyt maksamme lasten terveyden heikentymisestä moninkertaista laskua. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin niiden korjaaminen, hän sanoo.

Opetusministeri Sarkomaa kannustaa kouluja ja oppilaitoksia myös kehittämään ja monipuolistamaan liikunnan opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koko koulupäivän liikunnallisuuteen. Liikunnan lisääminen on mahdollista jo nyt varsin pienin teoin, esimerkiksi organisoimalla välitunnit uudelleen.

- Kannustan kouluja pitämään yhden pidemmän välitunnin päivässä, jonka aikana oppilailla on mahdollisuus terveysliikuntaan. Liikuntakerhojen toimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan liikunnallisuutta on myös lisättävä, Sarkomaa sanoo. (Lue lisää)

Väitös: Ravintolaruokien painolastina yhä rasvaisuus

Perjantai 04 Tammikuu 2008

Suomalaisten ravintolaruokailu on kahtena viime vuosikymmenenä kaksinkertaistunut, ja ravintolat tarjoavat vuosittain pyöreästi 300 miljoonaa annosta à la carte -listoiltaan. Monissa ravintola-annoksissa on kuitenkin yhä liikaa rasvaa, runsaasti proteiineja ja liian vähän hiilihydraatteja.

Esimerkiksi terveellisinä pidetyt kala- ja kanaruuat sekä keitot voivat olla yllättävän rasvaisia.

Toisaalta kohtuullinen pihvi ilman rasvaista kastiketta tai paistettuja perunoita on usein lähellä kansallisia ravintosuosituksia.

Terveydenhuollon ja kasvatustieteen maisteri Enni Mertanen päätyy näihin tuloksiin väitöstutkimuksessaan, joka tarkastettiin perjantaina Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Väitös kuuluu ravitsemustieteen alaan. Tutkimus on ensimmäinen, jossa on selvitetty useiden ravintoloiden koko à la carte -ruokatarjonnan ravitsemuksellista laatua.

Tutkimusaineiston Mertanen kokosi 12 ravintolasta, joissa hän haastatteli keittiöhenkilökuntaa, asiakkaat vastasivat kyselyyn ja kaikkien àla carte-listoilla olleiden annosten ravintosisältö laskettiin alkuperäisistä resepteistä. Mertanen kokosi aineistonsa 1997, ja ravintolakäynnit ja tarjotut annokset ovat sen jälkeen vieläkin lisääntyneet.

Kyselyyn vastanneet asiakkaat ruokailivat ravintoloissa keskimäärin lähes kolme kertaa viikossa; miehet naisia useammin.

"Monet ravintola-asiakkaat haluavat syödä terveellisesti myös ravintoloissa, ja uskon, että terveellisestä ruuasta tulee ravintoloille kilpailuvaltti", Mertanen sanoo. (Lue lisää)

Terveellinen ruoka kallimpaa kuin roskaruoka

Perjantai 04 Tammikuu 2008

Terveellinen ruoka kuten hedelmät ja vihannekset ovat kallistuneet inflaatiota nopeammin ja epäterveellinen ruoka on halventunut, osoittaa amerikkalainen tutkimus.

University of Washington -yliopistossa, Seattlessa, tutkittiin vähittäiskauppojen ruokatuotteiden hintoja kahden vuoden ajan ja huomattiin, että kaloria kohden makeiset ja välipalat olivat huomattavasti halvempia kuin vähäkaloriset ja ravintoainerikkaat ruuat kuten hedelmät ja vihannekset.

Kahden vuoden aikana kaikista vähäkalorisimpien ruokien kuten vihreiden vihannesten, tomaattien ja marjojen hinta nousi 20 prosenttia. Samalla aikavälillä runsaskaloristen ruokien kuten perunalastujen, voin, keksien ja makeisten hinta laski 2 prosenttia.

Journal of the American Dietetic Association -lehdessä julkaistu tutkimus selventää osaltaan sitä, miksi lihavuus on erityisesti huonompiosaisten ongelma Yhdysvalloissa.

Tutkimuksen laatineet Pablo Monsivais and Adam Drewnowski toteavat, että liittovaltion hallituksen tulisi tarttua ongelmaan paitsi kannustamalla ihmisiä syömään terveellisesti myös maataloustukipolitiikan muutoksella.

Monsivais ja Drewnoski tutkivat 372 ruoka- ja juomatuotteen hintoja. Tutkimuksen mukaan vähäkalorisissa ruokatuotteissa kuten hedelmissä ja vihanneksissa 1000 kaloria maksoi keskimäärin 18,16 dollaria (12,43 euroa) ja runsaskalorissa ruokatuotteissa 1000 kaloria sai ostettua 1,76 dollarilla (1,20 eurolla). (Lue lisää)

Vihannesten ja hedelmien myrkyt huolettavat suomalaisia

Torstai 03 Tammikuu 2008

Vihannesten ja hedelmien myrkyt huolestuttavat kuluttajia. Esimerkiksi yrteistä ja salaateista löytyvää myrkyllistä nitraattia on Elintarviketurvallisuusviraston mukaan suomalaisissakin tuotteissa talvikaudella. Ulkomaisten elintarvikkeiden turvallisuutta valvotaan jo niiden tullessa Suomeen tullissa.

Tullilaboratorio tutkii tähän aikaan vuodesta erityisesti eksoottisia hedelmiä ja tuontivihanneksia. Laboratorion mukaan noin 5 prosenttia Suomeen tuotavista tuotteista ei täytä vaatimuksia. Hedelmissä voi olla torjunta-aineejäämiä yli sallittujen rajojen kun taas vihanneksista voi löytyä vaikkapa niihin jäänyttä lannoitetta.

Tullilaboratorion johtaja Heikki Pyysalo suosittelee kaukomailta tuotujen vihannesten pesemistä ja jopa keittämistä, kuten alkuperämaassa tehdään.

Suomeen tuodaan tuotteita yhä kauempaa, mm. Afrikasta. Kaikissa maissa eurooppalaisia säännöksiä ei tunneta tarpeeksi hyvin.

Joulun alla kanelisissa jouluherkuissa oleva kumariini herätti myös huolta EU-tasolla. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan raja-arvoja aiotaan arvioida uudestaan, mutta liika kanelin syönti ei varsinkaan pikkulapsille ole hyväksi. Korvapuustillinen kanelia päivittäin on Eviran tuoteturvallisuusyksikön johtajan Arja Kaiposen mukaan jo liikaa pienelle lapselle.

Myös suomalaisissa tuotteissa ongelmia

Myös suomalaisissa tuotteissa voi olla myrkyllisiä aineita. Talvikaudella valon puutteessa yrtteihin ja salaatteihin kehittyy nitraattia, jota Elintarviketurvallisuusviraston mukaan on löytynyt esimerkiksi rucolasta runsaita määriä. Kaivovedessäkin esiintyvä nitraatti voi muodostua elimistössä syöpävaaralliseksi nitriitiksi tai aiheuttaa anemiaa.

- Tavallista salaattia voi syödä ihan vapaasti. Rucola ja muut yrtit - niitä suositellaan käytettäväksi mausteen tapaan, sanoo Eviran tuoteturvallisuusjohtaja Arja Kaiponen. (Lue lisää)

Mitä nihilisti voi olla?

Tiistai 01 Tammikuu 2008

Tämän joulukuisen MOT-dokumentin jälkeen, jossa olin haastateltavana "nihilistin" tittelillä, tuli useita ilmeisen ällistyneitä kyselyitä nihilismin luonteesta, ja mitä nihilistinä oleminen tarkoittaa. Varsinkin kantani moraalikysymysten suhteen herätti ihmetystä: kuinka itse voin valita puoleni asiassa, nähdä "oikeaa" ja "väärää," vaikka miun tulisi tittelini mukaisesti hylätä moraaliarvot? (Lue lisää)

Copyright © 2006-2007 FNUS